Skip Navigation Links
      Skip Navigation Links  
 
توجه : جهت تغییر در ترتیب لیست نمایش داده شده ، روی ستون مورد نظر کلیک کنید
صندوقهای سرمایه گذاری در سهام
رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%161,2698,2431,3061,59319,812,31319,564,414۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۸۷/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز 1
یوسف یوسفیان , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%307,47233,8605,0536,2039,199,7029,080,677۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۸۸/۱۱/۲۷ صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز 2
محمدامین قهرمانی کارگزاری صبا تامین0%0%179,32255,916851953,247,2663,206,997۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۸۸/۱۲/۲۴ صبا 3
احمدرضا کریمی اشنی , محسن قاسمی ارمکی , مهدی محمودیان تامین سرمایه بانک مسکن0%0%143,27713,89010216610,450,25110,315,139۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۸۸/۱۲/۱۶ بانک مسکن 4
محسن ناظم شرکت کارگزاری ایساتیس پویا0%0%123,40118,6013284866,708,3366,634,090۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ایساتیس 5
  شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن0%0%5,8065,6732762761,061,3111,023,495۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۸۸/۰۴/۰۹ صنعت و معدن 6
محسن احمدی کارگزاری فیروزه آسیا0%0%177,86523,6676127377,589,9397,515,307۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۸۹/۰۵/۲۴ صندوق سرمایه گذاری فيروزه موفقیت 7
نوید رفیعی تبریزی کارگزاری بانک رفاه کارگران0%0%133,13433,4908921,7084,031,9813,975,336۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۸۹/۰۴/۱۵ گنجینه رفاه 8
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%254,94052,7566,4917,5754,900,2074,832,438۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۰/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو 9
نوید رفیعی تبریزی شرکت کارگزاری بانک رفاه0%0%77,94923,1985797913,406,7153,360,143۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۱/۰۲/۲۰ بانک توسعه تعاون 10
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%102,77818,4239951,3275,641,6565,578,765۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۱/۰۶/۰۲ آسمان یکم 11
ندارد کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر0%0%78,16911,7523845156,743,6776,651,523۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۸۷/۱۰/۰۲ بانک اقتصاد نوین 12
احمد کاظمی مرگاوی شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%44,54731,7221945141,422,6631,404,287۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۱/۱۲/۱۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار 13
سیدجواد حسینی , محمدرضا گل دوست , رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%131,39863,3492,2714,6922,101,0862,074,189۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۱/۱۲/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 14
اردشیر ظهرابی علی آبادی , فیروزه سالارالدینی , میثمه گلستانی چترودی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%62,39134,845741851,816,3091,790,523۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۲/۰۳/۰۸ سبحـان 15
آریا ملکی خرم کارگزاری امین آوید0%0%109,30955,1166648931,995,2041,983,255۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۲/۰۶/۱۳ امین آوید 16
حامد کاظمی محسن آبادی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران0%0%1,759,0341,298,866071,366,1361,354,284۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۳/۰۶/۱۰ اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 17
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%13,5589,23237551,485,0211,468,603۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۳/۰۸/۲۸ یکم آبان 18
لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی , نعیمه سادات صفوی میرهن شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%70,44961,578571211,158,6151,144,054۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 19
مجید پورنعمت رودسری , امیر محمد خدیوی , سید میلاد سعدآبادی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا0%0%153,27410,039,7320015,45515,267۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۳/۱۱/۲۸ شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه 20
لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی , نعیمه سادات صفوی میرهن شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%178,14812,908,3350013,96413,801۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان 21
نامشخص کارگزاری بهمن0%0%58,74750,002191,183,0231,174,901۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 22
نامشخص تامین سرمایه امید0%0%250,545200,000111,256,4711,252,727۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۲/۲۹ اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 23
هادی مورخ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی0%0%309,578200,000021,555,0381,547,892۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 24
... ... شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%667,076607,32851351,107,4001,098,379۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۸/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 25
حسین مرادی کارگزاری مبین سرمایه0%0%26,15913,4231573931,978,4741,948,797۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۸/۱۸ مشترک مبین سرمایه 26
علی قاسم نژاد سبدگردان نوین نگر آسیا0%0%58,13252,00910741,131,7881,117,738۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 27
سید محمد جواد حسینی کارگزاری آینده نگر خوارزمی0%0%35,63625,000001,429,3681,425,441۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۱۲/۱۷ بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 28
سیما یزدانی سبدگردان الماس0%0%45,11337,38118651,221,5201,206,853۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۵/۰۸/۲۳ صندوق سرمايه گذاري گنجینه ارمغان الماس 29
محمد همتی روزبهانی , مهدی حیدرنیا , محسن بهشتی نامدار کارگزاری بانک دی0%0%54,54450,024271,095,4311,090,362۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۵/۰۷/۱۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 30
قاسم آلودری , عزت اله صیادنیا طیبی , فریبا پویان فر تأمین سرمایه امین0%0%3,063,554302,099,4850010,16710,141۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۵/۱۰/۰۴ امین یکم فردا 31
فرهاد ایزدی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا0%0%23,37120,650191,141,9321,131,779۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۵/۱۰/۰۶ صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 32
  شرکت کارگزاری امین آوید0%0%254,224250,4651124581,017,3251,015,007۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 33
نامشخص کارگزاری بانک صنعت و معدن0%0%99,028100,126012992,607989,036۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۶/۰۸/۱۰ اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 34
احمد علی فرهودی , عرفان لاجوردی , اردشیر ظهرابی علی آبادی , پرهام اصلانی صومعه شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص )0%0%20,604100,00000206,040206,040۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۵/۱۱/۲۶ صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 35
مرتضی بياتيكارگزاري آگاه3%97%111,67017,5952759012934966,442,5136,346,696١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٩/١٢/٠٧ مشترک عقیق 36
مرتضی بياتيكارگزاري آگاه1%99%129,9195,42613945114487724,363,82423,943,874١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٧/٠٥/١٧ مشترک آگاه 37
پيمان تاتايي - مازیار فرخی - عبدالله دریابرشركت تامين سرمايه اميد4%96%133,447102,082125641136461,320,2651,307,248١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/٠٩/٠٦ بذر امید آفرین 38
محمد بحرانی جهرمیكارگزاري بانك پاسارگاد 62%38%1,7761,94047095649915,571915,571١٣٩٦/٠٦/١٩١٣٩٢/١٢/٢٢ مشترک نیکوکاری رفاه کودک 39
امیرمحمد خدیوی، مجید پورنعمت رودسري، سيد ميلاد سعد آباديشركت كارگزاري فيروزه آسيا9%91%9,1908,30326728310311,122,1911,106,887١٣٩٦/١٠/١٩١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک سیب 40
امير محمد سلامتي، رحیم سعادت زاده، مهدی کارنامه حقیقیكارگزاري نهايت نگر4%96%100,4516,873602156708814,816,49014,615,271١٣٩٦/١٠/٢٠١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک پویا 41
امير شريف فر، کامران صدیقیانكارگزاري رضوي75%25%25,3906,95112209191603,688,5573,652,665١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٨/٠٧/٠٥ مشترک رضوي 42
سید محمد جواد حسینی، حامد قرباني، سينا ناهيدشركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي8%92%136,57333,97332529590024,080,7304,020,056١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٥/٢٤ مشترك خوارزمي 43
ابراهیم دیلمكارگزاري تدبيرگر سرمايه33%67%3,2712,64133168358091,246,4201,238,665١٣٩٦/٠٨/٢٧١٣٨٩/١٢/١٦ مشترک تدبیرگر سرمایه 44
لاله جباریكارگزاري آپادانا3%97%18,66910,0419031190721,878,2671,859,227١٣٩٦/٠٣/٠٩١٣٨٩/٠٩/٠٩ آپادانا 45
آرش آقاقليزاده خياويكارگزاري بورسيران3%97%1,172,33671,40514226321366816,673,54516,418,127١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٨/٠٤/٢٧ مشترک بورسیران 46
محمد آزاد دهقانكارگزاري سهام گستران شرق4%96%3,8715,0552136725422777,651765,722١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/٠٤/١٣ يکم سهام گستران شرق 47
روح انگيز شکوهي فردشركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ8%92%90,2859,32946877562069,792,3819,677,880١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک کارگزاری حافظ 48
حميد خيل نژادشركت تامين سرمايه بانك ملت100%0%1,560,5082,632,63402432634597,440592,755١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/١٢/١٠ بازارگرداني ملت 49
علي گودرزي فراهانيشركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين83%17%8,0136,42422710281341,249,8791,247,280١٣٩٦/١٠/٠١١٣٩٢/٠٣/٢١ مشترک نوين نيک 50
رحيم سعادت زادهكارگزاري نهايت نگر3%97%20,00616,73548093638281,211,5771,195,451١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/٠٢/٠٨ مشترک البرز 51
ابوالفضل جعفريشركت كارگزاري پارس نمودگر33%67%11,4243,40222644250463,388,6803,358,081١٣٩٦/٠١/١٦١٣٩١/١١/١٧ مشترك نيكان پارس 52
مارال دادبينارزش پرداز آريان7%93%53,19350,09219382654741,072,0271,061,912١٣٩٦/٠٨/٢١١٣٩٣/٠٢/٢٢ مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 53
علي جابري زادهكارگزاري بانك صادرات ايران33%67%11,4392,00084004860045,740,8105,719,493١٣٩٦/٠٢/٢٧١٣٨٧/٠١/١١ مشترك كارگزاري بانك صادرات 54
محمد نوري بخش - محمد سفيدرود - مریم ترکشركت كارگزاري سرمايه و دانش3%97%58,25761,50066212126712954,858947,269١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/١١/٠٧ مشترك افق 55
فرهنگ قراگوزلو، علی نوریان، دانش قراگوزلوتوسعه معاملات كيان2%98%167,82294,61512987506021,801,0521,773,732١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/١١/١٨ آوای ثروت کیان 56
سهند جلال سهندیشركت كارگزاري بورسيران4%96%87,32582,40472071544761,097,5281,059,716١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/٠٧/٢٠ مشترک دماسنج 57
محسن عبدالهي، نويد قدوسي، سيده فرخ نيكوكارگزاري بانك كشاورزي11%89%115,08232,79136311691023,550,9563,509,554١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٩/٠٤/١٥ باران کارگزاری بانک کشاورزی 58
مژگان ارجمند وکيل آبادي، سارا شهرياري، مونا السادات کابليكارگزاري بانك ملي ايران2%98%52,84841,0251946922157171,306,8311,288,189١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/٠٧/١٥ مشترک توسعه ملی 59
مژگان ارجمند وکيل آباديشركت سبدگردان نو ويرا2%98%69,33748,31827484748021,455,8171,435,024١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٥/٠١ ذوب آهن 60
حسام الدین جعفری ندوشنكارگزاري بانك ملي ايران - مدير6%94%138,4886,109423624847122,981,60622,669,433١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٧/٠٢/٢١ مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 61
سودابه شعبانی جفرودیكارگزاري بانك كارآفرين100%0%4,2691,00012264132644,268,5234,268,523١٣٩٦/٠٦/١٧١٣٨٨/٠٨/٢٤ امین کارآفرین 62
مهدی پاشایی، امیر سعید محمودی، گلمهر عمرانكارگزاري تامين سرمايه نوين7%93%101,86216,67968849855286,181,4656,107,189١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٨/١٢/٢٦ مشترک نوین پایدار 63
مجتبي يگانه فردكارگزاري راهنماي سرمايه گذاران50%50%3,0731,00036152371523,094,2353,073,385١٣٩٦/٠٣/٢٦١٣٨٩/١٠/٠٨ مشترک راهنما 64
علی اسکندریكارگزاري سهم آشنا17%83%107,95797,5611081362046971,120,3801,106,556١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/١٢/٢٧ سهم آشنا 65
عبدالحسین شاهوردی - حسن کاظم زاده - احمد امینی خواهتامين سرمايه لوتوس پارسيان100%0%178,13950,000003,565,9443,562,786١٣٩٦/٠٩/٣٠١٣٩٥/١٠/٠٧ رويش لوتوس 66
سیما زند بابا رییسیگروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران100%0%274,728250,0000750001,099,4071,098,911١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٤/٠٣ اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 67
سيده سميه آقا ميرزادهكارگزاري بانك انصار100%0%215,908313,829243278522107693,464687,978١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٨/٠٣ اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 68
حميد تقي زاده، حامد کاظمي محسن آبادي، سيد مهدي پوركاظمي محمديكارگزاري بانك صادرات ايران0%100%258,281114,524212293621374602,279,9652,255,253١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٢/١٣ سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 69
مهديه نوروزي نطنزيكارگزاري بانك تجارت100%0%817,2031,386,029760321409561594,049589,600١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٥/١٩ اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 70
مهدوي محمد كاظم-پريرخ بهنام-حيدرنيا مهديكارگزاري بانك دي5%95%196,12058,2731963162545893,394,8753,365,535١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٣/٢٣ بانک دی 71
مهدی علي بيگي - محمدباقر كريمي آخورمه - عصمت طاهري طيبيكارگزاري بانك كارآفرين16%84%105,89833,81634532683483,174,2003,131,583١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٩/١٢/٢٢ شاخصی کارآفرین 72
سهيل پور صادقي حقيقتسبدگردان كاريزما21%79%7,8767,5031065131,052,0541,049,659١٣٩٦/١٠/١٨١٣٩٣/٠٢/٢٩ نیکوکاری دانشگاه تهران 73
محمد خیریمدير-كارگزاري خبرگان سهام50%50%54,39941,512200397121,328,5161,310,451١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/٠٢/٢٧ اندیشه خبرگان سهام 74
مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پورشركت تامين سرمايه نوين60%40%41,36438,36716094444611,086,7181,078,110١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٦/٠٥ میعاد ایرانیان 75
حميد فاروقيكارگزاري پارسيان4%96%159,38083,818862441890621,928,2401,901,499١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠١/٢٨ کارگزاری پارسیان 76
خدیجه ابراهیمی کهریزسنگیشركت سبدگردان كاريزما5%95%48,69214,120935441066643,499,1963,448,434١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩١/٠٧/١١ مشترک کاریزما 77
مجتبي جهانگيريتامين سرمايه لوتوس پارسيان83%17%213,398220,100020100976,801969,550١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٥/١٥ اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 78
سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، نسرین اسکندریكارگزاري بانك توسعه صادرات5%95%72,51114,5611049151194765,071,2994,979,837١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٢/٢٤ توسعه صادرات 79
عظيم ثابتشركت تامين سرمايه تمدن100%0%111,992100,000001,123,2371,119,919١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٦/٠٦/٠٨ بازارگردانی توسعه صندوق بازنشستگی آرمان 80
عظيم ثابتشركت تامين سرمايه تمدن100%0%526,150427,22002122201,234,4781,231,567١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٦/٠٣/٠٦ بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان 81
مسعود فاضلی نیاشركت كارگزاري آثل40%60%4,8461,28653159544453,768,5923,768,592١٣٩٦/١٠/٢٠١٣٩٠/٠١/١٤ تدبیرگران آینده 82
هاله پاكنژادشركت تأمين سرمايه تمدن100%0%72,11460,000001,206,4631,201,907١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٧/٢٦ بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی 83
هنريك وسكانيانس اعقان، آزاده صبوریان، مجید عبدالهي نجاتشركت كارگزاري بانك سامان4%96%119,61190,288114831007711,338,9011,324,770١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/١١/٢٣ مشترک رشد سامان 84
مهدیه نوروزی نطنزی، سید حسام الدین سعیدی، علی اصغر عبدالرحیمیانكارگزاري بانك تجارت7%93%106,23811,18712524237119,593,7159,496,596١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٧/٠٥/٢١ کارگزاری بانک تجارت 85
شهرام چراغيكارگزاري مهر آفرين7%93%8,6536,182204972311,420,4531,399,706١٣٩٥/٠٨/١٢١٣٩٠/٠٢/١٣ بین المللی مهرآفرین پارس 86
حامد قنبرمقدمكارگزاري نوانديشان بازار سرمايه2%98%14,8618,40821524299321,790,2351,767,521١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٩/٠٢/١٣ مشترک نواندیشان  87
مهدی میرزا بیاتی، سعید باجلان، مارال دادبینمشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان24%76%263,491245,76802340681,078,1551,072,114١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/٠٩/٢٦ نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 88
ساناز ذبیحی طاریكارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)100%0%113,325101,01926251712701,125,8961,121,818١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٦/١٠ اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 89
پریسا السادات طباطبائیان، لیلا آقایی، سیدعلی خسرو شاهیشركت تأمين سرمايه سپهر2%98%113,787105,746441037901,086,6291,076,037١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٥/٠٦ همیان سپهر 90
سعید شیرزادی، امیر محمد رحیمی و آمنه شکری قشلاقیشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص)3%97%21,64915,98884291902791,369,1261,354,081١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٨/٢٣ تصمیم نگاران پیشتاز 91
یحیی پروانیشركت تامين سرمايه تمدن1%99%210,99155,001637501187943,897,9183,836,136١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩١/٠٧/١٥ مشترک آرمان 92
عظيم ثابتشركت تامين سرمايه تمدن100%0%226,584100,000002,271,3732,265,841١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٥/١١ بازارگردانی صنعت مس 93
محمد گرجی آراكارگزاري بورس بهگزين100%0%246,364238,58301685831,041,7771,032,612١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/٠٥/٢٨ اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 94
بهامین عبدل پناه، روح اله احمديكارگزاري بورس بهگزين4%96%97,16012,9521735851865377,585,3457,501,526١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٩/١١/١١ سینا 95
سعید حقانی نسبشركت سبدگردان هدف4%96%31,17422,82736798576251,378,3301,365,679١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٥/٠٢ مشترک صبای هدف 96
روح انگيز شکوهي فرد، فرشته تکسیبی، احسان خاتونی داریانشركت كارگزاري حافظ37%63%14,07813,32855359676871,069,0601,056,271١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٦/١٢ مشترک افتخار حافظ 97
حسين جعفري زاده، محسن قادری، رضا محمدیكارگزاري فارابي3%97%132,74615,4981187571342558,680,8718,565,367١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٨/٠٩/٠١ یکم اکسیر فارابی 98
مجتبي جهانگيري، هادی روزگار، سید رامین ابوالفضلی تامين سرمايه لوتوس پارسيان5%95%150,46392,681513031239841,640,7111,623,449١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٧/٢٢ زرین پارسیان 99
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)50%50%373,782371,7062365945733001,009,8781,005,585١٣٩٦/١٠/١٦١٣٩٣/٠٦/٢٥ اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 100
سعید حاجی پورشركت كارگزاري آراد ايرانيان19%81%16,43017,140614421284972,583958,561١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/٠٣/٢٣ پردیس 101
خانم الهام خواجه نصیریتأمين سرمايه سپهر100%0%92,966100,2870361927,634927,002١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٢/٠٦ سپهر آتی خوارزمي 102
يحيي پرواني، احمد كوچكي، عظیم ثابتتامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)1%99%165,86087,651311201187711,909,7461,892,277١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/٠٧/٢٩ مشترک آرمان شهر 103
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه2%98%13,1646,56348587551502,036,5742,005,814١٣٩٦/٠٢/٠٣١٣٩٠/٠٢/٠٤ کارآفرینان برتر آینده 104
هنریک وسکانیانس اعقان, مجید عبدالهي نجات, آزاده صبوریانكارگزاري بانك سامان4%96%103,14833,60753112617193,112,5833,069,239١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٣/٣١ مشترک یکم سامان 105
روح اله احمدي، اعظم محمدی، بهامین عبدل پناهكارگزاري بورس بهگزين5%95%11,73411,80299107100909995,274994,225١٣٩٦/٠٨/٢٠١٣٩٢/١٢/٢٦ مشترک معین بهگزین 106
محمد مهدی ناسوتی فردسبدگردان كاريزما80%20%92,09486,02501700451,074,2681,070,545١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٢/١٣ نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 107
هانیه حکمتشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر12%88%75,01859,57921607791861,267,3611,259,134١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٣/٠٣ نیکی گستران 108
مهدی باغبانكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)3%97%37,72328,39522092484871,346,9831,328,519١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٧/٢٥ افق روشن بانک خاورمیانه 109
فرشته فلاح اقبال پورشركت تامين سرمايه نوين100%0%390,065285,906636972996031,364,9611,364,312١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٤/١١ بازارگردانی نوین پیشرو 110
بهمن اسماعیلی، مجید حسن پور، علی مهدوی پارساكارگزاري تدبيرگران فردا7%93%48,4149,17682445916215,346,2665,276,136١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٩/٠٩/٠٩ مشترک تدبیرگران فردا 111
محمدرضا اقامحمدسمسار، سیدعلی سیدخسرو شاهی، راضیه حججی نجف آبادیشركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)1%99%182,303179,14432011813451,020,4361,017,631١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٣/١٠ مشترک سپهر آتی 112
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه ايران3%97%75,74713,94136932508735,521,6915,433,415١٣٩٦/٠٩/١٢١٣٨٨/٠٢/٢٦ ارزش کاوان آینده 113
امير صالحي، نرگس نبوی ، احمد احمد آباديشركت كارگزاري بورسيران6%94%169,369129,3172061593254761,329,6291,309,724١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/١٢/١١ مشترک بانک خاورمیانه 114
احسان احمدیسبدگردان پاداش سرمايه4%96%34,57725,38435133585171,377,7611,362,173١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٨/٢٦ پاداش سرمايه پارس 115
سعید ابراهیمیشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات100%0%177,287192,4250174925935,420921,330١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٤/٢٨ اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 116
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI شركت كارگزاري آگاه100%0%86,0445,000,00030000030000017,45017,209١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٤/٠٩/٠١ قابل معامله هستی بخش آگاه 117
سهيل پورصادقي حقيقت ، حسين صفري ، حسن کيائيشركت سبدگردان كاريزما100%0%67,6755,004,985209000001570000013,72013,522١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٢/٠٧/١٥ قابل معامله سپهر کاریزما 118
مجید حسن پور، بهمن اسماعیلی، علی مهدوی پارساكارگزاري تدبيرگران فردا100%0%124,2518,478,690700000410000014,85914,655١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٣/٠٦/١١ قابل معامله امين تدبيرگران فردا 119
nullتامين سرمايه تمدن50%50%137,1719,729,6170370000014,30814,099١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٥/٠٢/٢٨ قابل معامله آتیه درخشان مس 120
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
شرکت تامین سرمایه امین 0%0%4,488,9814,427,4573,84310,4201,015,3651,013,896۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۸۹/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%359,870357,4352,89768,3491,009,6571,006,813۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۰/۰۵/۲۳ آتیه ملت 2
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%13,019,60612,861,42340,82551,9271,013,3761,012,299۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۰/۱۲/۰۲ اندوخته ملت 3
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%17,591,75917,361,29527,70331,4841,014,9501,013,275۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۱/۰۴/۱۱ سرمایه گذاری اوج ملت 4
شرکت کارگزاری بانک رفاه 0%0%49,158,39148,520,976102,607195,0761,014,1471,013,137۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۱/۰۶/۲۰ نگین رفاه 5
کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) 0%0%99,32573,307602781,366,4611,354,915۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۱/۱۱/۲۹ کوثر 6
تأمین سرمایه امین 0%0%10,040,8099,927,54510,18912,8211,011,5171,011,409۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۲/۰۴/۱۸ امین انصار 7
شرکت سبد گردان انتخاب مفید 0%0%3,848,0861,838,848391,775354,7472,045,0392,044,052۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۳/۰۶/۱۲ صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 8
شرکت تأمین سرمایه کاردان 0%0%39,938,78839,678,70488,305219,1521,007,7511,006,555۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۱/۱۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 9
شرکت کارگزاری آبان 0%0%5,9515,5710161,081,0701,068,239۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۳/۱۲/۲۶ نیکوکاری ندای امید 10
تامین سرمایه امید 0%0%31,044,05030,877,457127,756204,7891,006,1901,005,395۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۳/۳۰ گنجینه امید ایرانیان 11
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 0%0%20,53719,6770591,045,8071,043,706۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۵/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 12
شرکت کارگزاری بانک انصار 0%0%30,344,44529,955,97636,63049,7881,013,5661,012,968۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۰۹/۱۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 13
سبدگردان الماس 0%0%651,519641,9282859621,016,4381,014,941۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۴/۱۲/۱۸ سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 14
تامين سرمايه نوين 1%99%274,680272,594363385138758251,008,8031,007,653١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٨/١٠/٢١ مشترک فراز اندیش نوین 15
شركت كارگزاري بانك مسكن 0%100%143,072,838142,197,3741086675842508449581,006,9261,006,156١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/٠١/٢٤ ره آورد آباد مسکن 16
شركت تأمين سرمايه نوين 0%100%295,622293,833187477020686031,006,7131,006,088١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٧/١٩ نهال سرمایه ایرانیان 17
تأمين سرمايه نوين 0%100%24,638,32724,482,92233051514575344361,007,6241,006,347١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٨٧/١١/١٤ مشترک یکم ایرانیان 18
كارگزاري حافظ 100%0%1,0691,000610061001,069,2141,069,214١٣٩٦/٠٧/٠٢١٣٩٣/٠١/١٦ مشترک نیکوکاری حافظ 19
شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات 0%100%2,694,7782,680,14219068328608251,006,2291,005,461١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٦/٠٦/٢٨ توسعه فراز اعتماد 20
شركت سبدگردان سرآمد بازار 2%98%3,899,0343,897,368104406549314331,002,9131,000,427١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٦/٠٢/١٢ درآمد ثابت سرآمد 21
شركت سبدگردان سرآمد بازار 2%98%3,899,0343,897,368104406549314331,002,9131,000,427١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٦/٠٢/١٢ درآمد ثابت سرآمد 22
شركت تامين سرمايه تمدن 0%100%300,763,388296,540,3016110107339075312601,015,2441,014,241١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٧/١٨ گنجینه زرین شهر 23
كارگزاري بانك دي 0%100%56,947,23156,637,8011476703852042883861,005,5911,005,463١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٧/٠٣ ارزش آفرینان دی 24
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 2%98%6,568,1866,564,1815520145120833261,002,1431,000,610١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩١/٠١/٢٦ امین آشنا ایرانیان 25
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 2%98%6,568,1866,564,1815520145120833261,002,1431,000,610١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩١/٠١/٢٦ امین آشنا ایرانیان 26
شركت تامين سرمايه نوين 3%97%132,316128,761144525314709641,028,6561,027,608١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٧/٢٠ ارمغان ایرانیان 27
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%146,811,147146,631,3732892282524358096251,001,3741,001,226١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩١/٠٧/١٨ لوتوس پارسیان 28
شركت تامين سرمايه امين 60%40%5,0325,015539201,005,1951,003,343١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٧/٠١ نیکوکاری دانشگاه الزهرا 29
شركت تامين سرمايه تمدن 1%99%7,039,8166,996,6364635403114320391,008,9461,006,171١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/١١/٢٨ اندوخته توسعه صادرات آرمانی 30
شركت تامين سرمايه سپهر 0%100%31,337,99930,984,83847388904783637421,011,7221,011,398١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/٠٢/٠٨ اندوخته پایدار سپهر 31
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%9,731,0459,519,4249790037193074611,023,6051,022,230١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/٠٤/٠٤ پیروزان 32
كارگزاري بانك كارآفرين 1%99%9,614,3239,596,99235100135447036681,003,0761,001,805١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٧/٢٤ مشترک کارگزاری کارآفرین 33
كارگزاري بانك كارآفرين 0%100%10,225,36210,082,16622516708326005271,015,7861,014,202١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠١/١٥ آرمان کارآفرین 34
كارگزاري تدبيرگران فردا 4%96%2,799,1892,781,777720383699756131,007,1851,006,260١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٢/١١/٠٨ مشترک سپهر تدبیرگران 35
كارگزاري آگاه 0%100%25,145,63324,801,06441616550664076141,015,4881,013,893١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٤/٢٧ بانک گردشگری 36
سبدگردان كاريزما 12%88%1,067,852532,673645808769887602,007,5132,004,705١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/٠٩/٢٥ با درآمد ثابت کاریزما 37
سبدگردان پاداش سرمايه 7%93%1,288,0481,271,91563468719046021,013,7841,012,684١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/٠٩/١٧ پاداش سرمایه بهگزین 38
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 41%59%115,64088,959345041034631,318,4061,299,928١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٥/١٦ ارمغان یکم ملل 39
شركت تأمين سرمايه امين 0%100%2,861,3492,825,319598844487937631,013,3891,012,752١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٨/٠٤ امین سامان 40
كارگزاري سهم آشنا 0%100%1,004,823999,55453003315295871,007,1651,005,271١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٩/٠٤/٢٠ حکمت آشنا ایرانیان 41
تأمين سرمايه نوين 0%100%96,724,17396,129,8201108049632069147831,007,4581,006,183١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٨/١٢/٢٦  مشترک آتیه نوین 42
كارگزاري بانك پاسارگاد 0%100%10,029,5549,910,4107920182197505921,013,0811,012,022١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٥/٠١/١٤ انديشه زرين پاسارگاد 43
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%549,950541,2123686378998491,017,6711,016,144١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٥/١٢/١٦ نیکوکاری لوتوس رویان 44
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 38%62%108,622104,867300991249661,037,3301,035,810١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/٠٩/١٥ نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 45
شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 1%99%25,229,68324,898,16468372709932308731,014,2891,013,315١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٢/٠٥/٢٣ مشترک اندیشه فردا 46
كارگزاري حافظ 0%100%29,768,42829,370,81129020706581648011,014,5391,013,538١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/١١/٠٧ بانک ایران زمین 47
كارگزاري بانك ملي ايران 1%99%2,608,0472,569,22027139228306121,017,7691,015,112١٣٩٦/١٠/٢٥١٣٩٦/٠٤/٣١ اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 48
شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ 5%95%83,90680,7520707521,040,5621,039,062١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٩/١٣ نيکوکاري درمان زنجيره اميد 49
كارگزاري بانك خاورميانه 1%99%6,826,4646,822,7949160230159730241,001,6631,000,538١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/٠٣/١١ مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 50
كارگزاري بانك خاورميانه 1%99%6,826,4646,822,7949160230159730241,001,6631,000,538١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/٠٣/١١ مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 51
شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي 1%99%339,839333,8922094885936111,019,4771,017,810١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠١/٢٩ ارزش آفرین گلرنگ 52
شركت كارگزاري بانك سامان 0%100%5,015,6204,952,118144414963493121,014,2961,012,823١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٦/٠٢/٠٣ نگین سامان 53
شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 1%99%5,8415,12615076192021,142,0971,139,576١٣٩٥/٠٩/٠٤١٣٩٢/١١/٠٥ نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 54
شركت كارگزاري بانك آينده 0%100%59,010,60458,643,205638920121224333491,006,3101,006,265١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٧/١٩ گسترش فردای ایرانیان 55
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 0%100%4,502,9874,428,594275454071431341,018,7731,016,799١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠٧/٠٣ اعتماد ملل 56
مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر 7%93%402,898255,5741974544838281,576,8671,576,445١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٥/٠١/١٧ توسعه سرمایه نیکی 57
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%32,318,98631,913,19633379602652827981,014,1421,012,715١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 58
كارگزاري بانك كشاورزي 0%100%200,366,672197,766,5552762370234739880821,014,1141,013,148١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٨٩/١٢/٢٥ یکم کارگزاری بانک کشاورزی 59
تأمين سرمايه سپهر 50%50%2,012,759199,986,0807140000019510000010,07210,065١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٥/٠٥/١١ پارند پايدار سپهر 60
شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) 100%0%74,6847,404,690700000310000010,11110,087١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٤/٠٥/١٧ قابل معامله سپهر خبرگان نفت 61
شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي 50%50%2,637,744178,984,04210600000025220000014,73914,738١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٤/١٢/١٨ قابل معامله آرمان آتی کوثر 62
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 100%0%245,84919,800,045800000380000012,44312,417١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٦/٠٤/٢١ پشتوانه طلای لوتوس 63
تامين سرمايه لوتوس پارسيان  100%0%8,762,129466,921,42020650000063470000018,76918,766١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٤/٠٢/٠٥ قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 64
شركت كارگزاري توسعه معاملات كيان 50%50%1,278,19099,906,974313000009835000012,81612,794١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٥/٠٩/٢٨ قابل معامله با درآمد ثابت کيان 65
سبدگردان كاريزما 100%0%549,43154,615,40997000004960000010,07810,060١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٦/٠٥/٣٠ با درآمد ثابت کمند 66
شركت كارگزاري فيروزه آسيا 100%0%578,18157,046,7121000001385000110,16010,136١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٦/١٠/٠٩ با درآمد ثابت فیروزه آسیا 67
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری مختلط
فیروزه سالارالدینی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%11,5734,37140672,676,3542,647,677۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۱/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1
اردشیر ظهرابی علی آبادی , علی اسلامی بیدگلی , فیروزه سالارالدینی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%111,0096,482,6300017,30317,124۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۲/۰۶/۰۷ آرمان سپهر آیندگان 2
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%115,8707,813,9240015,03814,829۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۲/۱۰/۰۲ صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده 3
حسین سلطانی رمضان زاده کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان0%0%107,38566,248371461,632,5351,620,948۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۲/۰۹/۰۶ مشترک گنجینه ی مهر 4
احمد کوچکی , پرویز فاتح , سیده نفیسه میرلوحی شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)0%0%1,016,490101,100,0000010,07410,054۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۳/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 5
محسن مطمئن , سیدجواد جمالی , علی حاجی کرم رعیت شرکت سبدگردان آسمان0%0%141,31211,190,1520012,78412,628۱۳۹۶/۱۰/۲۶۱۳۹۲/۰۹/۲۳ صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام 6
علیرضا کرمی، مرتضی بياتي، شهرام پیرانیكارگزاري آگاه7%93%18,0739,77213483182551,868,9441,849,429١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٨/٢١ یکم نیکوکاری آگاه 7
مصطفي بياتي، علیرضا کرمی، شهرام پيرانيكارگزاري آگاه100%0%3,0742,000537073701,540,9211,537,041١٣٩٦/٠٦/٣١١٣٩٠/١٠/١٨ نیکوکاری بانک گردشگری 8
علی علیدادی، علی مهدوی پارسا، مجید حسن پوركارگزاري تدبيرگران فردا13%87%91,25388,5211500890211,039,2971,030,868١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/١٠/٣٠ نیکوکاری ایتام برکت 9
سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، فرنوش شيخ الاسلاميشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات1%99%112,03459,09218102731941,906,5261,895,934١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٣/١١/١١ توسعه پست بانک 10
عباس تکلو، همايون دارابي، پژمان كياكارگزاري بانك آينده0%100%8,004,8901,994,786365597556007614,024,1354,012,907١٣٩٦/١٠/٢٦١٣٩٠/٠٤/١٥ تجربه ايرانيان 11
مژده بادی الهی ، سحر فرهمندی ، فرشته فلاح اقبال پورتأمين سرمايه نوين100%0%247,91214,457,53960200000017,26117,148١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٢/١١/٠٥ قابل معامله سپهر انديشه نوين 12
همایون دارابی، عباس تکلو، فیروزه حسینیكارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)100%0%56,3515,563,740270000002430000010,14210,129١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٤/٠٤/٠٩ قابل معامله گنجينه آينده روشن 13
ابوالفضل شهر آبادی ، مجتبی جهانگیری ، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان100%0%82,5255,010,00020000020000016,59916,473١٣٩٦/١٠/٢٧١٣٩٤/٠٥/٣١ قابل معامله ثروت آفرين پارسيان 14
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد