Skip Navigation Links
      Skip Navigation Links  
 
توجه : جهت تغییر در ترتیب لیست نمایش داده شده ، روی ستون مورد نظر کلیک کنید
صندوقهای سرمایه گذاری در سهام
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه2%98%103,95220,8362725232933595,066,0004,989,059١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٩/١٢/٠٧ مشترک عقیق 1
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه1%99%118,3276,69813789614459417,939,92617,666,022١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٧/٠٥/١٧ مشترک آگاه 2
پيمان تاتايي - مازیار فرخی - عبدالله دریابرشركت تامين سرمايه اميد3%97%112,686102,192123571135491,115,4041,102,693١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/٠٩/٠٦ بذر امید آفرین 3
محمد بحرانی جهرمیكارگزاري بانك پاسارگاد 37%63%5,1565,63510145649923,429914,985١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/١٢/٢٢ مشترک نیکوکاری رفاه کودک 4
امیرمحمد خدیویشركت كارگزاري فيروزه آسيا11%89%5,3275,15225891270431,041,6281,034,031١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک فام 5
امير محمد سلامتيكارگزاري نهايت نگر4%96%74,9575,475595936506813,882,41913,690,728١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک پویا 6
امير شريف فر كارگزاري رضوي65%35%23,5557,11212002191143,364,3983,312,005١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٨/٠٧/٠٥ مشترک رضوي 7
سید محمد جواد حسینی، حامد قرباني، سينا ناهيدشركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي8%92%100,64334,28132127589082,968,0492,935,827١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٥/٢٤ مشترك خوارزمي 8
ابراهیم دیلمكارگزاري تدبيرگر سرمايه2%98%6,1703,55532254358091,759,6811,735,650١٣٩٥/١٢/١٥١٣٨٩/١٢/١٦ مشترک تدبیرگر سرمایه 9
لاله جباریكارگزاري آپادانا3%97%18,66910,0419031190721,878,2671,859,227١٣٩٦/٠٣/٠٩١٣٨٩/٠٩/٠٩ آپادانا 10
آرش آقاقليزاده خياويكارگزاري بورسيران3%97%1,193,72375,26713719421246116,121,48015,859,840١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٨/٠٤/٢٧ مشترک بورسیران 11
محمد آزاد دهقانكارگزاري سهام گستران شرق3%97%4,7455,0282129025318961,425943,630١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/٠٤/١٣ يکم سهام گستران شرق 12
روح انگيز شکوهي فردكارگزاري حافظ15%85%53,3796,42645862522888,437,7318,306,678١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک کارگزاری حافظ 13
حميد خيل نژادشركت تامين سرمايه بانك ملت100%0%1,081,1462,231,53302031533488,629484,485١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٤/١٢/١٠ بازارگرداني ملت 14
علي گودرزي فراهانيشركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين10%90%29,07422,7816205279861,286,8401,276,224١٣٩٦/٠٣/٣١١٣٩٢/٠٣/٢١ مشترك نوين نيك 15
رحيم سعادت زادهكارگزاري نهايت نگر3%97%21,68920,08842236613241,093,8191,079,707١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/٠٢/٠٨ مشترک البرز 16
ابوالفضل جعفريشركت كارگزاري پارس نمودگر33%67%11,4243,40222644250463,388,6803,358,081١٣٩٦/٠١/١٦١٣٩١/١١/١٧ مشترك نيكان پارس 17
مارال دادبينارزش پرداز آريان5%95%64,31460,4719003654741,074,8561,063,555١٣٩٦/٠٢/٢١١٣٩٣/٠٢/٢٢ مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 18
علي جابري زادهكارگزاري بانك صادرات ايران33%67%11,4392,00084004860045,740,8105,719,493١٣٩٦/٠٢/٢٧١٣٨٧/٠١/١١ مشترك كارگزاري بانك صادرات 19
سیما زند بابا رییسیگروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران100%0%286,681250,0000750001,146,8241,146,723١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٤/٠٣ اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 20
محمد نوري بخش - محمد سفيدرود - مریم ترکشركت كارگزاري سرمايه و دانش1%99%29,12637,0135958195594796,079786,924١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/١١/٠٧ مشترك افق 21
سيده فرخ نيكوكارگزاري بورس آثل4%96%53,89748,920808001,116,7001,101,729١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/١١/١٨ آوای ثروت کیان 22
سهند جلال سهندیشركت كارگزاري بورسيران3%97%76,04491,9694021132181864,322826,849١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/٠٧/٢٠ مشترک دماسنج 23
سيدميلاد سعدآباديكارگزاري بانك كشاورزي8%92%63,27820,92631333522593,066,3343,023,874١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٩/٠٤/١٥ باران کارگزاری بانک کشاورزی 24
مژگان ارجمند وکيل آبادي، سارا شهرياري، مونا السادات کابليكارگزاري بانك ملي ايران2%98%46,73048,232187013215245982,996968,861١٣٩٦/٠١/١٤١٣٩٢/٠٧/١٥ مشترک توسعه ملی 25
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران2%98%28,76025,50521216457211,146,7221,127,606١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٥/٠١ ذوب آهن 26
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران - مدير5%95%119,9157,413385224593516,399,99116,176,297١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٧/٠٢/٢١ مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 27
سودابه شعبانی جفرودیكارگزاري بانك كارآفرين33%67%19,4464,6408624132644,245,5174,191,004١٣٩٦/٠٣/١٨١٣٨٨/٠٨/٢٤ امین کارآفرین 28
مهدی پاشاییكارگزاري تامين سرمايه نوين6%94%83,50314,35868670830285,853,9005,815,795١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٨/١٢/٢٦ مشترک نوین پایدار 29
مجتبي يگانه فردكارگزاري راهنماي سرمايه گذاران50%50%3,0731,00036152371523,094,2353,073,385١٣٩٦/٠٣/٢٦١٣٨٩/١٠/٠٨ مشترک راهنما 30
علی اسکندریكارگزاري سهم آشنا16%84%74,65881,67786541167218923,060914,063١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/١٢/٢٧ سهم آشنا 31
سيده سميه آقا ميرزادهكارگزاري بانك انصار100%0%237,122297,092243278505370804,677798,144١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٨/٠٣ اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 32
حميد تقي زاده، حامد کاظمي محسن آبادي، سيد مهدي پوركاظمي محمديكارگزاري بانك صادرات ايران1%99%224,455122,301211515921374601,855,8491,835,268١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٢/١٣ سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 33
حسين مقدمكارگزاري بانك تجارت100%0%819,6131,386,029760321409561596,024591,339١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٥/١٩ اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 34
مهدوي محمد كاظم-پريرخ بهنام-حيدرنيا مهديكارگزاري بانك دي5%95%152,89158,5331960562545892,649,9002,612,055١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٣/٢٣ بانک دی 35
مهدی علي بيگي - محمدباقر كريمي آخورمه - سودابه شعباني جفروديكارگزاري بانك كارآفرين14%86%83,82734,13034164682942,491,5022,456,120١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٩/١٢/٢٢ شاخصی کارآفرین 36
سهيل پور صادقي حقيقتسبدگردان كاريزما21%79%8,2247,3921064021,115,3001,112,579١٣٩٦/٠٢/٢٨١٣٩٣/٠٢/٢٩ نیکوکاری دانشگاه تهران 37
محمد خیریمدير-كارگزاري خبرگان سهام43%57%46,02941,522190397121,125,4981,108,534١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٤/٠٢/٢٧ اندیشه خبرگان سهام 38
مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پورشركت تامين سرمايه نوين50%50%10,09610,0331271601,012,1251,006,303١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٦/٠٥ میعاد ایرانیان 39
حميد فاروقيكارگزاري پارسيان8%92%100,14168,598576571452551,472,2901,459,825١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠١/٢٨ کارگزاری پارسیان 40
حسين صفريشركت سبدگردان كاريزما6%94%57,12918,090875541046443,195,5443,158,060١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩١/٠٧/١١ مشترک کاریزما 41
مجتبي جهانگيريتامين سرمايه لوتوس پارسيان83%17%239,563220,1000201001,096,7181,088,429١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٥/١٥ اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 42
سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، نسرین اسکندریكارگزاري بانك توسعه صادرات3%97%69,80815,1921019981171904,674,3164,595,041١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٢/٢٤ توسعه صادرات 43
مسعود فاضلی نیاشركت كارگزاري آثل6%94%7,5972,56651879544452,993,2162,960,813١٣٩٦/٠١/١٣١٣٩٠/٠١/١٤ تدبیرگران آینده 44
هاله پاكنژادتأمين سرمايه آرمان100%0%85,60460,000001,430,2261,426,735١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٧/٢٦ بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی 45
هنريك وسكانيانس اعقان، زهرا جبه داری، محمد علی صدفی رودسریشركت كارگزاري بانك سامان3%97%100,70382,03010119911491,235,3101,227,640١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/١١/٢٣ مشترک رشد سامان 46
فرزانه هاشم لو، حسام الدین سعیدی، علی اصغر عبدالرحیمیانكارگزاري بانك تجارت7%93%101,60212,84410867237117,981,8577,910,452١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٧/٠٥/٢١ کارگزاری بانک تجارت 47
شهرام چراغيكارگزاري مهر آفرين7%93%8,6536,182204972311,420,4531,399,706١٣٩٥/٠٨/١٢١٣٩٠/٠٢/١٣ بین المللی مهرآفرین پارس 48
خجسته دهقانيكارگزاري نوانديشان بازار سرمايه3%97%17,85310,74519187299321,684,8181,661,507١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٩/٠٢/١٣ مشترک نواندیشان  49
مهدی میرزا بیاتی، سعید باجلان، مارال دادبینمشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان24%76%246,085245,75402340541,006,8761,001,346١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٤/٠٩/٢٦ نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 50
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)100%0%107,096109,4591781171270983,167978,416١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٦/١٠ اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 51
مهدي آسيماشركت تأمين سرمايه سپهر4%96%59,13259,25115572661,005,344997,999١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٥/٠٦ همیان سپهر 52
سعید شیرزادی، امیر محمد رحیمی و آمنه شکری قشلاقیشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص)4%96%105,100100,20258902601,057,6681,048,885١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٨/٢٣ تصمیم نگاران پیشتاز 53
یحیی پروانیشركت تامين سرمايه آرمان3%97%153,49750,710601011108543,070,7303,026,949١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩١/٠٧/١٥ مشترک آرمان 54
عظيم ثابتشركت تامين سرمايه آرمان100%0%149,067100,000001,496,2281,490,671١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٥/١١ بازارگردانی صنعت مس 55
محمد گرجی آراكارگزاري بورس بهگزين100%0%159,979168,709098709956,235948,256١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٤/٠٥/٢٨ اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 56
بهامین عبدل پناه، روح اله احمديكارگزاري بورس بهگزين3%97%81,68714,4141694631838775,753,1895,667,230١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٩/١١/١١ سینا 57
سعید حقانی نسبشركت سبدگردان هدف7%93%24,46221,26722050413171,162,1861,150,248١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٥/٠٢ مشترک صبای هدف 58
روح انگيز شکوهي فردشركت كارگزاري حافظ7%93%18,25819,9534873467687928,865915,063١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٦/١٢ مشترک افتخار حافظ 59
حسين جعفري زادهكارگزاري فارابي2%98%92,03914,3161175901319066,547,1386,429,111١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٨/٠٩/٠١ یکم اکسیر فارابی 60
جهانگيري مجتبي، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان18%82%48,65138,55448231667851,275,9501,261,891١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٧/٢٢ زرین پارسیان 61
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)50%50%322,402243,6082365944452021,329,1871,323,444١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٦/٢٥ اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 62
مسعود زماني شيشه گرانشركت كارگزاري آراد ايرانيان14%86%18,77317,2106074212841,107,3061,090,830١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٤/٠٣/٢٣ پردیس 63
خانم الهام خواجه نصیریتأمين سرمايه سپهر100%0%76,173100,2870361759,974759,546١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٢/٠٦ سپهر آتی خوارزمي 64
يحيي پروانيتامين سرمايه آرمان (سهامي خاص)1%99%115,39876,027275311035581,531,7661,517,851١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/٠٧/٢٩ مشترک آرمان شهر 65
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه2%98%13,1646,56348587551502,036,5742,005,814١٣٩٦/٠٢/٠٣١٣٩٠/٠٢/٠٤ کارآفرینان برتر آینده 66
هنریک وسکانیانس اعقان, محمدعلی صدفی رودسری, زهرا جبه داریكارگزاري بانك سامان4%96%94,92933,87052748616182,843,0572,802,759١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٣/٣١ مشترک یکم سامان 67
روح اله احمدي، اعظم محمدی، بهامین عبدل پناهكارگزاري بورس بهگزين2%98%14,61516,19194718100909917,353902,661١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/١٢/٢٦ مشترک معین بهگزین 68
محمد مهدی ناسوتی فردسبدگردان كاريزما80%20%85,99686,02501700451,005,703999,658١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٢/١٣ نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 69
هانیه حکمتشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر7%93%19,76617,97219908358801,105,9971,099,827١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٣/٠٣ نیکی گستران 70
مهدی باغبانكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)2%98%8,5887,45121500269511,168,9541,152,540١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٧/٢٥ افق روشن بانک خاورمیانه 71
فرشته فلاح اقبال پورشركت تامين سرمايه نوين100%0%445,844323,026221502951761,387,6781,380,212١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٤/١١ بازارگردانی نوین پیشرو 72
عليرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا6%94%41,2629,61782004916214,346,6424,290,509١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٩/٠٩/٠٩ مشترک تدبیرگران فردا 73
محمدرضا اقامحمدسمسارشركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)2%98%42,68448,44295048392882,628881,128١٣٩٦/٠٣/٣١١٣٩٣/٠٣/١٠ مشترک سپهر آتی 74
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه ايران3%97%75,68613,95636917508735,508,4325,423,204١٣٩٦/٠٣/١٢١٣٨٨/٠٢/٢٦ ارزش کاوان آینده 75
امير صالحي، نرگس نبوی ، احمد احمد آباديشركت كارگزاري بورسيران7%93%199,777171,7931452223070151,179,8121,162,891١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/١٢/١١ مشترک بانک خاورمیانه 76
احسان احمدیسبدگردان پاداش سرمايه2%98%2,0832,0871995220039997,858997,858١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٨/٢٦ پاداش سرمايه پارس 77
سعید ابراهیمیشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات100%0%157,105161,1970143697984,180974,618١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٤/٢٨ اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 78
رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%129,9008,3751,2711,50615,673,60615,510,436۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۷/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 79
یوسف یوسفیان , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%254,79635,1535,0256,1867,329,8817,248,210۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۸/۱۱/۲۷ صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 80
محمدامین قهرمانی کارگزاری صبا تامین0%0%12,9755,469801212,409,0732,372,524۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۸/۱۲/۲۴ صبا 81
سید محمد اکبرالسادات شرکت کارگزاری بانک مسکن0%0%100,60312,586961638,074,2407,993,268۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۸/۱۲/۱۶ بانک مسکن 82
محسن ناظم شرکت کارگزاری ایساتیس پویا0%0%98,02217,4882794345,674,0355,605,090۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ایساتیس 83
نفیسه آقامیری کارگزاری بهمن0%0%14,6573,7946197673,898,5363,863,117۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۹/۰۱/۳۰ گنجینه بهمن 84
احسان طیبی ثانی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن0%0%25,2628,2322732763,104,7573,068,707۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۸/۰۴/۰۹ صنعت و معدن 85
محسن احمدی کارگزاری فیروزه آسیا0%0%145,70824,5076057306,014,5945,945,568۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۹/۰۵/۲۴ فيروزه 86
امید ارجمندنیا کارگزاری اردیبهشت ایرانیان0%0%40,54510,3043785623,986,1063,934,925۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۹/۰۷/۲۰ نقش جهان 87
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%220,34158,5326,4117,4943,806,5903,764,454۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۰/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 88
نوید رفیعی تبریزی شرکت کارگزاری بانک رفاه0%0%37,49515,0335617202,527,5312,494,179۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۱/۰۲/۲۰ بانک توسعه تعاون 89
طلایه ارشدی کارگزاری توسعه اندیشه دانا0%0%15,3935,0042924313,103,7533,076,055۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۱/۰۴/۲۱ یکم دانا 90
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%50,58511,8679731,2584,322,8734,262,625۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۱/۰۶/۰۲ آسمان یکم 91
ارشاد کوششی کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر0%0%99,57013,5183334857,466,0817,365,736۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۷/۱۰/۰۲ بانک اقتصاد نوین 92
احمد کاظمی مرگاوی شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%35,63634,3191395011,052,4431,038,384۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۱/۱۲/۱۳ نوید انصار 93
سیدجواد حسینی , محمدرضا گل دوست , رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%107,09262,4112,1584,4231,736,0161,715,917۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۱/۱۲/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 94
اردشیر ظهرابی علی آبادی , فیروزه سالارالدینی , میثمه گلستانی چترودی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%82,81059,944661751,401,3941,381,460۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۲/۰۳/۰۸ سبحـان 95
آریا ملکی خرم کارگزاری امین آوید0%0%8,7945,4156478291,640,8921,624,098۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۲/۰۶/۱۳ امین آوید 96
حسین سلطانی رمضان زاده کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان0%0%102,69270,903251451,462,4731,448,338۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۲/۰۹/۰۶ مشترک گنجینه ی مهر 97
حامد کاظمی محسن آبادی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران0%0%1,781,2131,298,866071,383,9151,371,360۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۳/۰۶/۱۰ اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 98
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%11,6629,21836531,280,2641,265,141۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۳/۰۸/۲۸ یکم آبان 99
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%57,62361,42452112951,907938,112۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 100
مجید پورنعمت رودسری , امیر محمد خدیوی , زهرا فرجی شربیانی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا0%0%109,42110,039,7320011,04410,899۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۳/۱۱/۲۸ شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه 101
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%138,07912,908,3350010,84710,697۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان 102
نامشخص کارگزاری بهمن0%0%56,69650,002191,143,9791,133,872۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 103
نامشخص تامین سرمایه امید0%0%227,309200,000001,139,5371,136,545۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۲/۲۹ اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 104
هادی مورخ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی0%0%269,362200,000021,353,7921,346,812۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۲/۲۰ اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 105
... ... شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%618,751549,0640591,137,2481,126,919۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۸/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 106
حسین مرادی کارگزاری مبین سرمایه0%0%21,52315,245993851,429,8441,411,836۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۸/۱۸ مشترک مبین سرمایه 107
علی قاسم نژاد سبدگردان نوین نگر آسیا0%0%60,75260,0936711,023,2321,010,971۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 108
سید محمد جواد حسینی کارگزاری آینده نگر خوارزمی0%0%31,82625,000001,275,3921,273,022۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۱۲/۱۷ بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 109
سیما یزدانی سبدگردان الماس0%0%42,84839,76411551,093,4741,077,558۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۵/۰۸/۲۳ سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 110
محمد کاظم مهدوی , مهدی حیدرنیا , محسن بهشتی نامدار کارگزاری بانک دی0%0%51,62750,024261,036,7041,032,053۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۵/۰۷/۱۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 111
قاسم آلودری , عزت اله صیادنیا طیبی , سعید بیگی تأمین سرمایه امین0%0%1,327,511132,499,4850010,04810,019۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۵/۱۰/۰۴ امین یکم فردا 112
فرهاد ایزدی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا0%0%23,01020,650191,126,4901,114,268۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۵/۱۰/۰۶ صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 113
  شرکت کارگزاری امین آوید0%0%117,441117,17041161,002,4041,002,315۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 114
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI شركت كارگزاري آگاه100%0%64,8245,000,00030000030000013,14112,965١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٤/٠٩/٠١ قابل معامله هستی بخش آگاه 115
سهيل پورصادقي حقيقت ، حسين صفري ، حسن کيائيشركت سبدگردان كاريزما100%0%53,0425,104,985208000001570000010,50510,391١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٢/٠٧/١٥ قابل معامله سپهر کاریزما 116
حبیب فرجی دانا، علی راه نشین، علیرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا100%0%75,3825,978,690700000160000012,75312,609١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٣/٠٦/١١ قابل معامله امين تدبيرگران فردا 117
nullتامين سرمايه آرمان50%50%66,8236,229,617020000010,89210,727١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٥/٠٢/٢٨ قابل معامله آتیه درخشان مس 118
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
تامين سرمايه نوين 1%99%272,588269,607353334837723351,011,6891,011,058١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٨/١٠/٢١ نوين سامان 1
شركت كارگزاري بانك مسكن 0%100%147,900,189146,382,905767716622231345671,010,8281,010,366١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/٠١/٢٤ ره آورد آباد مسکن 2
شركت تأمين سرمايه نوين 0%100%358,696355,049177709820321471,011,2311,010,272١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٧/١٩ نهال سرمایه ایرانیان 3
تأمين سرمايه نوين 0%100%15,009,26114,858,41918741464335998831,010,2821,010,152١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٧/١١/١٤ مشترک یکم ایرانیان 4
كارگزاري حافظ 78%22%4,9954,950215061001,009,9081,009,148١٣٩٦/٠١/١٥١٣٩٣/٠١/١٦ مشترک نیکوکاری حافظ 5
شركت سبدگردان سرآمد بازار 5%95%261,666261,325942683455931,004,3511,001,306١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٦/٠٢/١٢ درآمد ثابت سرآمد 6
كارگزاري بانك كشاورزي 0%100%147,957,267147,730,8102107644373584797511,002,2521,001,533١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٩/١٢/٢٥ یکم کارگزاری بانک کشاورزی 7
تامين سرمايه آرمان 0%100%295,398,524295,139,4663647389786598586701,001,9361,000,878١٣٩٦/٠٤/٠٢١٣٩٠/٠٧/١٨ گنجینه زرین شهر 8
كارگزاري بانك دي 0%100%61,177,97560,548,422891135001496421221,010,4961,010,398١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٧/٠٣ ارزش آفرینان دی 9
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 3%97%1,853,1521,843,153293270347748561,006,4631,005,425١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩١/٠١/٢٦ امین آشنای ایرانیان 10
شركت تامين سرمايه نوين 2%98%119,174118,064144486714598811,010,9431,009,405١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٧/٢٠ ارمغان ایرانیان 11
كارگزاري سهم آشنا 6%94%107,194106,116711201772361,011,8831,010,160١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٩/٠٤/٢٠ آینده آشنا ایرانیان 12
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%136,380,933135,735,5351927583183284438531,005,0731,004,754١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩١/٠٧/١٨ لوتوس پارسیان 13
شركت تامين سرمايه امين 60%40%5,0095,006539111,002,7001,000,617١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٧/٠١ نیکوکاری دانشگاه الزهرا 14
شركت تامين سرمايه آرمان 2%98%1,574,6461,557,509241290837704171,011,2941,011,003١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٤/١١/٢٨ اندوخته توسعه صادرات آرمانی 15
شركت تامين سرمايه سپهر 0%100%14,133,51314,110,31222139252362395641,002,3711,001,644١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/٠٢/٠٨ اندوخته پایدار سپهر 16
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 1%99%3,819,1423,780,406451349982919051,011,7211,010,246١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/٠٤/٠٤ پیروزان 17
كارگزاري بانك كارآفرين 1%99%15,380,41315,283,55327807561430976551,007,0801,006,338١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٧/٢٤ مشترک کارگزاری کارآفرین 18
كارگزاري بانك كارآفرين 0%100%14,858,32114,831,99515552625303862731,002,4451,001,775١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠١/١٥ آرمان کارآفرین 19
كارگزاري تدبيرگران فردا 4%96%1,931,1511,910,411445629763567081,011,8311,010,856١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/١١/٠٨ مشترک سپهر تدبیرگران 20
كارگزاري آگاه 0%100%17,989,91117,959,59521195959391455541,002,2901,001,688١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٤/٢٧ بانک گردشگری 21
سبدگردان كاريزما 13%87%735,660411,820498617753959971,786,3751,786,363١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/٠٩/٢٥ با درآمد ثابت کاریزما 22
سبدگردان پاداش سرمايه 2%98%554,630553,97949970310516821,001,5811,001,175١٣٩٦/٠٤/٠٢١٣٩٤/٠٩/١٧ پاداش سرمایه بهگزین 23
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 60%40%61,84457,90734484723911,071,3291,067,993١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٥/١٦ توس ایرانیان 24
شركت تأمين سرمايه امين 0%100%1,004,0161,002,472532581063082821,002,1251,001,540١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٨/٠٤ امین سامان 25
تأمين سرمايه نوين 0%100%96,716,27595,693,557692567991649303561,011,1221,010,688١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٨٨/١٢/٢٦  مشترک آتیه نوین 26
كارگزاري بانك پاسارگاد 1%99%1,115,6581,114,009406483870988471,001,8951,001,480١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠١/١٤ انديشه زرين پاسارگاد 27
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 1%99%46,86045,00860120951281,042,8861,041,147١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/١٢/١٦ نیکوکاری لوتوس رویان 28
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 41%59%59,39458,51730099786161,016,2591,014,989١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٤/٠٩/١٥ نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 29
شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 1%99%15,077,59815,055,33152793781678091121,001,5991,001,479١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٢/٠٥/٢٣ مشترک اندیشه فردا 30
كارگزاري حافظ 0%100%10,237,56310,220,50317782448277762351,002,9881,001,670١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/١١/٠٧ بانک ایران زمین 31
كارگزاري حافظ 5%95%82,07080,7520707521,017,1031,016,322١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٩/١٣ نيکوکاري درمان زنجيره اميد 32
كارگزاري بانك خاورميانه 1%99%5,329,4555,301,8296918922122107511,005,9891,005,210١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٤/٠٣/١١ مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 33
شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي 2%98%204,021203,7041350883890231,004,3211,001,555١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠١/٢٩ ارزش آفرین گلرنگ 34
شركت كارگزاري بانك سامان 0%100%1,066,2711,064,64621606812307141,002,1111,001,526١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٦/٠٢/٠٣ نگین سامان 35
شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 1%99%5,8415,12615076192021,142,0971,139,576١٣٩٥/٠٩/٠٤١٣٩٢/١١/٠٥ نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 36
شركت كارگزاري بانك آينده 0%100%39,796,96039,298,31544203319833997661,012,7791,012,689١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٧/١٩ گسترش فردای ایرانیان 37
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 0%100%1,681,8041,677,80797371626115231,003,0711,002,382١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠٧/٠٣ اعتماد ملل 38
مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر 9%91%151,953109,7871406322812191,384,8211,384,075١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٥/٠١/١٧ توسعه سرمایه نیکی 39
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%19,872,30419,820,35118125412379357631,002,8471,002,621١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 40
شرکت تامین سرمایه امین 0%0%3,084,5793,079,5902,8877,9131,001,7531,001,620۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۹/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 41
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%358,040357,7902,88668,3491,006,0051,000,699۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۰/۰۵/۲۳ آتیه ملت 42
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%10,097,22110,082,30232,99942,6871,004,6211,001,480۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۰/۱۲/۰۲ اندوخته ملت 43
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%28,660,54328,613,51219,04429,8941,002,1651,001,644۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۱/۰۴/۱۱ سرمایه گذاری اوج ملت 44
شرکت کارگزاری بانک رفاه 0%0%35,009,55134,953,05334,209115,0231,002,0131,001,616۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۱/۰۶/۲۰ نگین رفاه 45
تأمین سرمایه امین 0%0%4,099,6194,093,6345,9996,4951,001,8741,001,462۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۲/۰۴/۱۸ امین انصار 46
کارگزاری مفید 0%0%1,424,969760,177218,198198,6931,828,1001,827,541۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۳/۰۶/۱۲ صندوق سرمایه گذری ثابت حامی 47
شرکت کارگزاری آبان 0%0%5,2555,1030151,042,3801,029,709۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۳/۱۲/۲۶ نیکوکاری ندای امید 48
تامین سرمایه امید 0%0%30,895,27230,587,98485,291176,9971,010,6541,010,046۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۳/۳۰ گنجینه امید ایرانیان 49
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 0%0%20,53519,6770591,043,8711,043,620۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۵/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 50
شرکت کارگزاری بانک انصار 0%0%15,177,47815,154,11718,55924,3311,001,6451,001,542۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۹/۱۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 51
کارگزاری آبان 0%0%47,104,35547,072,835271,435482,2281,002,1691,000,670۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۰۷/۲۵ با درآمد ثابت کوثریکم 52
سبدگردان الماس 0%0%303,537303,0071565041,002,4131,001,750۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۴/۱۲/۱۸ سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 53
تأمين سرمايه سپهر 50%50%1,117,120110,386,0807140000010550000010,13010,121١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٥/٠٥/١١ پارند پايدار سپهر 54
شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي 50%50%711,56253,984,042776000009880000013,18613,181١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٤/١٢/١٨ قابل معامله آرمان آتی کوثر 55
تامين سرمايه لوتوس پارسيان  100%0%5,487,077330,921,4208920000038140000016,58916,582١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٤/٠٢/٠٥ قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 56
كارگزاري بورس آثل 50%50%920,03281,106,974168000006080000011,34511,344١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٥/٠٩/٢٨ قابل معامله با درآمد ثابت کيان 57
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری مختلط
علیرضا کرمی، مصطفي بياتي، شهرام پیرانیكارگزاري آگاه7%93%15,8049,79513460182551,627,3251,613,439١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٨/٢١ یکم نیکوکاری آگاه 1
مصطفي بياتي، علیرضا کرمی، شهرام پيرانيكارگزاري آگاه14%86%7,8484,960241073701,596,8361,582,216١٣٩٥/١٠/١٧١٣٩٠/١٠/١٨ نیکوکاری بانک گردشگری 2
علي راه نشينكارگزاري تدبيرگران فردا63%37%50,00549,6581500501581,010,5301,006,980١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/١٠/٣٠ نیکوکاری ایتام برکت 3
سعيد ابراهيميشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات0%100%65,09136,47216993494651,799,6541,784,698١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٣/١١/١١ توسعه پست بانک 4
همایون دارابی ، عباس تکلو ، میلاد سعدآبادیكارگزاري بانك آينده0%100%6,643,2411,915,979160872234747013,477,4233,467,283١٣٩٦/٠٤/٠٣١٣٩٠/٠٤/١٥ تجربه ايرانيان 5
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%45,4727,6652122955,987,0065,932,381۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۸۸/۱۲/۲۴ پارس 6
فیروزه سالارالدینی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%18,4328,66737362,143,7522,126,670۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۱/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 7
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%27,4278,0941843383,413,2173,388,505۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۲/۰۴/۰۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 8
اردشیر ظهرابی علی آبادی , علی اسلامی بیدگلی , فیروزه سالارالدینی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%119,3548,982,6300013,42513,287۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۲/۰۶/۰۷ آرمان سپهر آیندگان 9
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%104,0288,913,9240011,82611,670۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۲/۱۰/۰۲ توسعه اندوخته آینده 10
نامشخص شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)0%0%1,241,650100,000,0000012,44312,416۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۳/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 11
سیدجواد جمالی , دانش قراگوزلو , مهدی فریور شرکت سبدگردان آسمان0%0%110,84011,190,1520010,0359,905۱۳۹۶/۰۴/۰۳۱۳۹۲/۰۹/۲۳ صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام 12
مژده بادی الهی ، سحر فرهمندی ، فرشته فلاح اقبال پورتأمين سرمايه نوين100%0%223,31314,957,53959700000015,13814,930١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٢/١١/٠٥ قابل معامله سپهر انديشه نوين 13
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)100%0%57,1725,663,740268000002420000010,11310,095١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٤/٠٤/٠٩ قابل معامله گنجينه آينده روشن 14
محمد خیری ، جواد جمشید پورپزانی، بهاره اسماعیلیشركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص)100%0%61,7035,004,69070000070000012,44512,329١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٤/٠٥/١٧ قابل معامله سپهر خبرگان نفت 15
ابوالفضل شهر آبادی ، مجتبی جهانگیری ، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان100%0%69,3505,010,00020000020000013,92813,843١٣٩٦/٠٤/٠٤١٣٩٤/٠٥/٣١ قابل معامله ثروت آفرين پارسيان 16
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد