Skip Navigation Links
      Skip Navigation Links  
 
توجه : جهت تغییر در ترتیب لیست نمایش داده شده ، روی ستون مورد نظر کلیک کنید
صندوقهای سرمایه گذاری در سهام
رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت کارگزاری مفید0%0%143,0899,4861,2231,47715,248,33715,084,259۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۷/۰۲/۲۰ پیشتاز 1
  شرکت کارگزاری مفید0%0%279,93939,2884,9956,1767,213,3407,125,296۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۸/۱۱/۲۷ توسعه ممتاز 2
محمدامین قهرمانی کارگزاری صبا تامین0%0%15,3235,70369862,723,7242,686,861۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۸/۱۲/۲۴ صبا 3
سید محمد اکبرالسادات شرکت کارگزاری بانک مسکن0%0%102,50213,551871467,673,8687,564,189۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۸/۱۲/۱۶ بانک مسکن 4
محسن ناظم شرکت کارگزاری ایساتیس پویا0%0%56,68510,6072583565,409,5895,344,100۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ایساتیس 5
نفیسه آقامیری کارگزاری بهمن0%0%24,4116,2426057673,962,0513,910,699۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۹/۰۱/۳۰ گنجینه بهمن 6
احسان طیبی ثانی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن0%0%25,7708,4872662763,071,7473,036,402۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۸/۰۴/۰۹ صنعت و معدن 7
محسن احمدی کارگزاری فیروزه آسیا0%0%114,46420,6565957265,600,7755,541,449۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۹/۰۵/۲۴ فيروزه 8
امید ارجمندنیا کارگزاری اردیبهشت ایرانیان0%0%45,85911,1843545344,169,2954,100,377۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۹/۰۷/۲۰ نقش جهان 9
  شرکت کارگزاری مفید0%0%227,20761,2196,3177,4713,759,4143,711,374۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۰/۰۱/۳۱ پیشرو 10
حسام سرفرازیان کارگزاری بانک ملت0%0%4,8073,0001601721,623,8181,602,316۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۰/۰۸/۱۵ کارگزاری بانک ملت 11
نوید رفیعی تبریزی شرکت کارگزاری بانک رفاه0%0%39,89015,4375477202,624,2902,584,021۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۱/۰۲/۲۰ بانک توسعه تعاون 12
طلایه ارشدی کارگزاری توسعه اندیشه دانا0%0%19,4896,2242854063,174,6743,131,273۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۱/۰۴/۲۱ یکم دانا 13
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%39,15810,1489471,2473,921,6953,858,737۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۱/۰۶/۰۲ آسمان یکم 14
ارشاد کوششی کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر0%0%95,44615,1712894576,366,2926,291,353۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۷/۱۰/۰۲ بانک اقتصاد نوین 15
احمد کاظمی مرگاوی شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%42,80437,7401074381,153,0511,134,191۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۱/۱۲/۱۳ نوید انصار 16
  شرکت کارگزاری مفید0%0%114,01765,7802,0564,3621,755,9721,733,309۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۱/۱۲/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 17
اردشیر ظهرابی علی آبادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%52,44939,200621591,346,8181,337,975۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۲/۰۳/۰۸ سبحـان 18
آریا ملکی خرم کارگزاری امین آوید0%0%11,9167,0626328291,703,2401,687,350۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۲/۰۶/۱۳ امین آوید 19
امین بابایی فلاح شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین0%0%33,93947,0471140729,519721,380۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۲/۰۸/۰۵ دیدگاهان 20
حسین سلطانی رمضان زاده کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان0%0%41,80630,432181071,387,6781,373,744۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۲/۰۹/۰۶ مشترک گنجینه ی مهر 21
  شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران0%0%1,798,6121,298,866071,397,3101,384,755۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۳/۰۶/۱۰ اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 22
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%24,87818,53431521,356,9291,342,295۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۳/۰۸/۲۸ یکم آبان 23
  شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%57,91461,79948111950,565937,136۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 24
  شرکت کارگزاری فیروزه آسیا0%0%115,52310,039,7320011,65311,507۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۳/۱۱/۲۸ شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه 25
  شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%144,89912,908,3350011,38711,225۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان 26
  کارگزاری بهمن0%0%55,21050,002191,111,7631,104,161۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر 27
  تامین سرمایه امید0%0%228,632200,000001,146,6361,143,159۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۲/۲۹ اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 28
  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی0%0%247,082200,000021,242,2001,235,408۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۲/۲۰ اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 29
  شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%181,701220,20007831,565825,166۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۸/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 30
حسین مرادی کارگزاری مبین سرمایه0%0%15,36710,653862421,469,0421,442,522۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۸/۱۸ مشترک مبین سرمایه 31
علی قاسم نژاد سبدگردان نوین نگر آسیا0%0%35,47235,0793361,025,4471,011,191۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 32
  شرکت سبدگردان آسمان0%0%116,53712,590,152009,3989,256۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۲/۰۹/۲۳ صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام 33
سیما یزدانی سبدگردان الماس0%0%54,78352,7750501,044,7451,038,048۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۵/۰۸/۲۳ صندوق سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 34
  کارگزاری بانک دی0%0%49,07050,00204984,680981,358۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۵/۰۷/۱۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 35
  تأمین سرمایه امین0%0%934,54190,999,4850010,27610,270۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۵/۱۰/۰۴ امین یکم فردا 36
محمد خیریمدير-كارگزاري خبرگان سهام43%57%44,77237,540190357301,210,8051,192,660١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٤/٠٢/٢٧ اندیشه خبرگان سهام 37
محمدرضا اقامحمدسمسارشركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)29%71%18,49820,03995019989934,944923,082١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٣/١٠ سپهر آتی 38
مهدوي محمد كاظم-پريرخ بهنام-حيدرنيا مهديكارگزاري بانك دي4%96%157,21659,2221953172545392,695,3382,654,687١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٣/٢٣ بانک دی 39
سید محمد جواد حسینیشركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي12%88%49,87317,62531860419852,870,5222,829,652١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٥/٢٤ خوارزمي 40
حميد تقي زاده، حامد کاظمي محسن آبادي، سيد مهدي پوركاظمي محمديكارگزاري بانك صادرات ايران0%100%230,240126,535211092521374601,839,0681,819,573١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٢/١٣ سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 41
سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، نسرین اسکندریكارگزاري بانك توسعه صادرات2%98%93,46217,438962131136515,464,7885,359,652١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٢/٢٤ توسعه صادرات 42
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه2%98%12,7546,56948581551501,974,5451,941,499١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٢/٠٤ کارآفرینان برتر آینده 43
هنریک وسکانیانس اعقان, محمدعلی صدفی رودسری, زهرا جبه داریكارگزاري بانك سامان5%95%98,68035,03051537615672,854,3612,817,018١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٣/٣١ یکم سامان 44
مسعود فاضلی نیاشركت كارگزاري آثل6%94%7,7442,57851867544453,046,8783,003,742١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠١/١٤ تدبیرگران آینده 45
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه2%98%155,04629,4202638942933355,344,6025,270,096١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٩/١٢/٠٧ عقيق 46
شهرام چراغيكارگزاري مهر آفرين7%93%8,6536,182204972311,420,4531,399,706١٣٩٥/٠٨/١٢١٣٩٠/٠٢/١٣ بین المللی مهرآفرین پارس 47
حميد فاروقيكارگزاري پارسيان16%84%26,19721,08256400964821,260,1421,242,616١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠١/٢٨ پارسیان 48
عليرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا5%95%46,33310,47181150916214,483,8284,424,865١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٩/٠٩/٠٩ تدبیرگران فردا 49
خجسته دهقانيكارگزاري نوانديشان بازار سرمايه2%98%17,0049,90719015289221,737,5121,716,387١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٩/٠٢/١٣ نوانديشان 50
فرزانه هاشم لوكارگزاري بانك تجارت47%53%58,5637,80810821186297,613,8457,500,395١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٧/٠٥/٢١ بانک تجارت 51
حسين جعفري زادهكارگزاري فارابي2%98%117,51016,1141157491318637,428,6647,292,429١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٨/٠٩/٠١ یکم اکسیر فارابی 52
بهامین عبدل پناه، روح اله احمديكارگزاري بورس بهگزين2%98%92,84616,0431678341838775,883,1415,787,326١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٩/١١/١١ سینا 53
احمد کوچکيكارگزاري تامين سرمايه نوين7%93%38,7446,46668049745156,098,6595,991,948١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٨/١٢/٢٦ نوين پايدار 54
سيدميلاد سعدآباديكارگزاري بانك كشاورزي26%74%14,9515,43316033214662,785,8432,751,924١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٩/٠٤/١٥ باران کشاورزی 55
امير شريف فر كارگزاري رضوي62%38%24,1637,16611948191143,422,9483,371,917١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٨/٠٧/٠٥ رضوي 56
سودابه شعبانی جفرودیكارگزاري بانك كارآفرين33%67%19,5844,6408624132644,280,6114,220,743١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٨/٠٨/٢٤ امین کارآفرین 57
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه1%99%191,75610,15013443914458919,174,35918,892,248١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٧/٠٥/١٧ آگاه 58
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه ايران10%90%71,11614,09436731508255,132,2975,045,831١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٨/٠٢/٢٦ ارزش کاوان آینده 59
آرش آقاقليزاده خياويكارگزاري بورسيران3%97%1,111,59775,48913494521043414,976,09914,725,284١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٨/٠٤/٢٧ بورسیران 60
علي جابري زادهكارگزاري بانك صادرات ايران2%98%35,4026,20079787859875,780,9805,709,966١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٧/٠١/١١ کارگزاري بانک صادرات 61
روح انگيز شکوهي فردكارگزاري حافظ11%89%75,3518,60242615512178,895,3268,759,756١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٧/٠١/٠٥ کارگزاري حافظ 62
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران - مدير5%95%136,2807,749381844593317,865,83317,586,793١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٧/٠٢/٢١ کارگزاري بانک ملي ايران 63
امير محمد سلامتيكارگزاري نهايت نگر3%97%90,0496,640584286506813,763,88213,561,610١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٧/٠١/٠٥ پویا 64
لاله جباریكارگزاري آپادانا10%90%10,1025,0639031140942,031,9361,995,282١٣٩٥/٠٩/٠٩١٣٨٩/٠٩/٠٩ آپادانا 65
مهتاب داورزاده كارگزاري سهم آشنا7%93%12,0043,28115184184653,685,6493,658,742١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٩/٠٤/٢٠ آشنای دی 66
ابراهیم دیلمكارگزاري تدبيرگر سرمايه2%98%7,7203,55532254358092,211,8352,171,471١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٩/١٢/١٦ تدبيرگر سرمايه 67
مهدی علي بيگي - فاطمه پاك نيا - سودابه شعباني جفروديnull13%87%86,58534,38633857682432,554,9312,518,017١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٩/١٢/٢٢ شاخصی کارآفرین 68
حسين صفريشركت سبدگردان كاريزما4%96%49,16416,981855051014862,935,6122,895,253١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩١/٠٧/١١ مشترک کاریزما 69
سحر باقريشركت كارگزاري فيروزه آسيا15%85%11,01010,32620717270431,081,8961,066,252١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠١/١٩ فام 70
امير صالحي، نرگس نبوی ، احمد احمد آباديشركت كارگزاري بورسيران6%94%178,347151,9751385442805191,191,6761,173,528١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/١٢/١١ خاورمیانه 71
مجتبي جهانگيريتامين سرمايه لوتوس پارسيان83%17%230,882220,1000201001,056,6841,048,986١٣٩٥/١٠/٢٧١٣٩٣/٠٥/١٥ بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 72
سيده سميه آقا ميرزادهكارگزاري بانك انصار100%0%207,443251,701243278459979831,348824,165١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٨/٠٣ بازارگردان گروه توسعه بهشهر 73
حسين مقدمكارگزاري بانك تجارت100%0%663,190643,664760326671961,038,8071,030,335١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٥/١٩ بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد 74
علی اسکندریكارگزاري سهم آشنا12%88%37,62938,5954247080065987,680974,983١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/١٢/٢٧ سهم آشنا 75
محمد آزاد دهقانكارگزاري سهام گستران شرق3%97%4,9295,0222087724899999,954981,441١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/٠٤/١٣ يکم سهام گستران شرق 76
سعید حقانی نسبشركت سبدگردان هدف7%93%23,30921,30221949412511,102,7211,094,232١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٥/٠٥/٠٢ صباي هدف 77
عبدالهي محسنتأمين سرمايه آرمان100%0%82,19260,000001,374,0611,369,860١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٧/٢٦ بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی 78
ابوالفضل جعفريشركت كارگزاري پارس نمودگر10%90%30,4889,58313820224033,217,7573,181,435١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩١/١١/١٧ نيکان پارس 79
مژگان ارجمند وکيل آبادي، سارا شهرياري، مونا السادات کابليكارگزاري بانك ملي ايران1%99%51,84751,4431837992152451,024,0311,007,861١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/٠٧/١٥ توسعه ملی 80
سهيل پور صادقي حقيقتسبدگردان كاريزما21%79%8,3417,3861063961,132,0851,129,292١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٢/٢٩ نیکوکاری دانشگاه تهران 81
محمد مهدی ناسوتی فردسبدگردان كاريزما80%20%87,77286,0250850251,027,9301,020,306١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٥/٠٢/١٣ نیکوکاری کشتی 82
مسعود زماني شيشه گرانشركت كارگزاري آراد ايرانيان13%87%21,34117,2785626212641,252,4921,235,166١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٤/٠٣/٢٣ پردیس 83
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)100%0%72,09685,8751781147686846,137839,550١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٦/١٠ بازارگردانی مپنا آشنا 84
هنريك وسكانيانس اعقان، زهرا جبه داری، محمد علی صدفی رودسریشركت كارگزاري بانك سامان3%97%102,01582,1059928910331,244,3501,242,492١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/١١/٢٣ رشد سامان 85
مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، محمدمسعود غلامپور فردشركت تامين سرمايه نوين50%50%9,84710,033116149994,051981,433١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٦/٠٥ میعاد ایرانیان 86
مهدي آسيماشركت تأمين سرمايه سپهر50%50%27,10629,7901527805919,756909,899١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٥/٠٦ همیان سپهر 87
محمدمسعود غلامپور فردشركت تامين سرمايه نوين100%0%69,34150,000001,387,1241,386,810١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٤/١١ بازارگردانی نوین پیشرو 88
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران1%99%45,54531,22312622428451,481,9041,458,716١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٥/٠١ ذوب آهن 89
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)40%60%308,478249,0882311144452021,243,8911,238,430١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٦/٢٥ بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 90
رحيم سعادت زادهكارگزاري نهايت نگر3%97%24,61717,97639011559871,387,7071,369,435١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/٠٢/٠٨ البرز 91
سهند جلال سهندیشركت كارگزاري بورسيران2%98%76,06795,9333037926313828,641792,923١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/٠٧/٢٠ دماسنج 92
هانیه حکمتشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر7%93%23,57022,48512942334271,057,7531,048,236١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٣/٠٣ نیکی گستران 93
مريم تركشركت كارگزاري سرمايه و دانش1%99%37,29941,1243545275576923,240906,988١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/١١/٠٧ افق 94
علي گودرزي فراهانيشركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين60%40%8,5596,4586205116631,342,0671,325,349١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/٠٣/٢١ نوین نیک 95
مارال دادبينارزش پرداز آريان4%96%44,35640,4678903453701,106,2371,096,092١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٢/٢٢ اندیشمندان پارس نگر خبره 96
جهانگيري مجتبي، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان15%85%67,96143,03735659586961,594,9711,579,119١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٧/٢٢ زرین پارسیان 97
روح انگيز شکوهي فردشركت كارگزاري حافظ5%95%24,00721,11445380654941,154,9121,136,999١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٦/١٢ افتخار حافظ 98
محمد بحرانی جهرمیكارگزاري بانك پاسارگاد 37%63%5,4945,63510145649987,737974,897١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/١٢/٢٢ نیکوکاری رفاه کودک 99
روح اله احمدي، اعظم محمدی، بهامین عبدل پناهكارگزاري بورس بهگزين2%98%15,14217,11793759100909902,156884,590١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/١٢/٢٦ معین بهگزین 100
پيمان تاتاييشركت تامين سرمايه اميد3%97%108,408102,300122491135491,071,4291,059,704١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/٠٩/٠٦ بذر امید آفرین 101
مهدی میرزا بیاتی، سعید باجلان، مارال دادبینمشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان24%76%247,316244,16802324681,020,5011,012,893١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٤/٠٩/٢٦ نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 102
خانم الهام خواجه نصیریتأمين سرمايه سپهر100%0%79,350100,2870287791,493791,226١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٥/٠٢/٠٦ سپهر آتی خوارزمي 103
حميد خيل نژادشركت تامين سرمايه بانك ملت100%0%1,369,7291,371,616011716161,006,965998,625١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٤/١٢/١٠ بازارگرداني ملت 104
سیما زند بابا رییسیگروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران100%0%267,534250,0000750001,070,2471,070,137١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٥/٠٤/٠٣ بازارگرداني گروه گردشگري 105
مهدی باغبانكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)17%83%4,7964,54921500240491,083,8001,054,350١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٥/٠٧/٢٥ افق روشن بانک خاورمیانه 106
محمد گرجی آراكارگزاري بورس بهگزين100%0%145,079148,162078162987,533979,192١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٤/٠٥/٢٨ بازارگردانی بانک سینا 107
سعید ابراهیمیشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات100%0%56,21254,7460372461,032,1611,026,770١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٥/٠٤/٢٨ بازارگرداني پست بانک ايران 108
سعید شیرزادی، سجاد آسوده و آمنه شکری قشلاقیشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص)3%97%103,081100,2555902601,034,7401,028,184١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٥/٠٨/٢٣ تصمیم نگاران پیشتاز 109
عظيم ثابتشركت تامين سرمايه آرمان100%0%151,503100,000001,531,9291,515,032١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٥/٠٥/١١ بازارگردانی صنعت مس 110
مجتبي يگانه فردكارگزاري راهنماي سرمايه گذاران5%95%20,8106,19430958371523,404,5073,359,634١٣٩٥/١٠/١٠١٣٨٩/١٠/٠٨ راهنما 111
سحر باقريشركت كارگزاري فيروزه آسيا15%85%11,01010,32620717270431,081,8961,066,252١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠١/١٩ فام 112
nullتامين سرمايه آرمان50%50%73,6286,229,617020000012,00711,820١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٥/٠٢/٢٨ قابل معامله آتیه درخشان مس 113
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI شركت كارگزاري آگاه100%0%68,8875,300,000030000013,16412,998١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٤/٠٩/٠١ قابل معامله هستی بخش آگاه 114
حبیب فرجی دانا، علی راه نشین، علیرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا100%0%65,4435,178,69070000080000012,77212,637١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٣/٠٦/١١ قابل معامله امين تدبيرگران فردا 115
سهيل پورصادقي حقيقت ، حسين صفري ، حسن کيائيشركت سبدگردان كاريزما100%0%52,2995,104,985208000001570000010,38410,245١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٢/٠٧/١٥ قابل معامله سپهر کاریزما 116
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
شرکت تامین سرمایه امین 0%0%4,146,5634,080,7702,3036,0981,015,5721,016,123۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۹/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 1
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%361,520357,8502,88168,3481,015,1101,010,257۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۰/۰۵/۲۳ آتیه ملت 2
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%35,143,99334,666,61313,49840,5681,014,2141,013,771۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۰/۱۲/۰۲ اندوخته ملت 3
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%48,606,64747,874,1323,73521,7871,015,3151,015,301۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۱/۰۴/۱۱ سرمایه گذاری اوج ملت 4
شرکت کارگزاری بانک رفاه 0%0%19,638,49419,336,4377,94835,9481,015,7531,015,621۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۱/۰۶/۲۰ نگین رفاه 5
کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) 0%0%20,27117,622412431,158,6711,150,308۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۱/۱۱/۲۹ کوثر 6
تأمین سرمایه امین 0%0%5,006,2094,933,2094,7475,4321,015,2901,014,798۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۲/۰۴/۱۸ امین انصار 7
کارگزاری مفید 0%0%1,151,761663,007135,428122,7861,673,8591,673,360۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۳/۰۶/۱۲ حـامی 8
شرکت تأمین سرمایه کاردان 0%0%28,615,80828,415,90522,13566,7951,006,9151,007,035۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۱/۱۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 9
شرکت کارگزاری آبان 0%0%5,6285,1030151,118,3051,102,911۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۳/۱۲/۲۶ نیکوکاری ندای امید 10
تامین سرمایه امید 0%0%23,993,47323,827,78446,448103,5601,007,6371,006,954۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۳/۳۰ گنجینه امید ایرانیان 11
شرکت کارگزاری بانک انصار 0%0%14,126,46713,922,38610,56614,6931,014,7501,014,659۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۹/۱۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 12
کارگزاری آبان 0%0%67,110,27666,194,791171,707410,8631,014,7841,013,830۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۷/۲۵ با درآمد ثابت کوثریکم 13
کارگزاری آینده نگر خوارزمی 0%0%29,09225,000001,166,0331,163,667۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۱۲/۱۷ بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 14
شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي 1%99%185,109182,613636042442821,014,7301,013,666١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٥/٠١/٢٩ ارزش آفرین گلرنگ 15
تامين سرمايه آرمان 0%100%230,649,316227,671,9412284704594561226261,014,3121,013,077١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٧/١٨ گنجینه آرمان شهر 16
كارگزاري بانك دي 0%100%68,726,14268,233,003559871461242001491,007,3431,007,227١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٠/٠٧/٠٣ ارزش آفرینان دی 17
شركت تامين سرمايه نوين 11%89%184,597180,416138234114597071,024,8581,023,173١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٧/٢٠ ارمغان ایرانیان 18
شركت تأمين سرمايه نوين 0%100%802,664796,575128111519776901,008,0831,007,644١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٧/١٩ نهال سرمایه ایرانیان 19
كارگزاري آگاه 0%100%16,069,56015,813,90111893248279060291,016,4681,016,167١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٤/٢٧ بانک گردشگری 20
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 60%40%59,21457,90734484723911,023,2311,022,576١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٥/١٦ توس ایرانیان 21
شركت كارگزاري بانك آينده 0%100%53,771,25752,371,92722856340751263991,026,8951,026,719١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٠/٠٧/١٩ گسترش فردای ایرانیان 22
كارگزاري بانك كشاورزي 0%100%125,874,655123,934,9211535395382774589631,016,1811,015,651١٣٩٥/١٠/٣٠١٣٨٩/١٢/٢٥ یکم کارگزاری بانک کشاورزی 23
كارگزاري بانك كشاورزي 0%100%125,874,655123,934,9211535395382774589631,000,5301,000,000١٣٩٥/١٠/٣٠١٣٨٩/١٢/٢٥ یکم کارگزاری بانک کشاورزی 24
كارگزاري بانك كارآفرين 0%100%15,243,48614,991,44612018555270116541,017,1641,016,813١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠١/١٥ آرمان کارآفرین 25
تامين سرمايه نوين 1%99%740,732735,389305247937572481,007,7271,007,265١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٨/١٠/٢١ نوين سامان 26
تأمين سرمايه نوين 1%99%8,214,4248,152,26113778986219312471,008,1551,007,625١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٨٧/١١/١٤ يکم ايرانيان 27
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 4%96%2,009,8302,006,555157948335850381,001,8981,001,632١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩١/٠١/٢٦ امین آشنای ایرانیان 28
كارگزاري بانك كارآفرين 1%99%16,044,74515,997,94123126974391314561,003,2871,002,926١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٧/٢٤ کارآفرین 29
تأمين سرمايه نوين 0%100%82,540,09381,967,62618025207999738201,007,2691,006,984١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٨٨/١٢/٢٦ آتیه نوین 30
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%154,264,385153,925,1041060594752599345791,002,4601,002,205١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩١/٠٧/١٨ لوتوس پارسیان 31
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 34%66%39,70039,10530099592041,016,2001,015,210١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٤/٠٩/١٥ نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 32
شركت تامين سرمايه سپهر 0%100%17,875,67617,619,5659515830271253951,015,0831,014,536١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/٠٢/٠٨ اندوخته پایدار سپهر 33
كارگزاري آگاه 0%100%13,229,91113,027,82510649447234505561,016,1451,015,512١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/١١/٠٧ بانک ایران زمین 34
شركت تأمين سرمايه امين 0%100%2,325,9992,294,046368561359618671,014,4471,013,929١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٨/٠٤ امین سامان 35
سبدگردان كاريزما 15%85%464,336286,630441086646954961,621,3121,619,985١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٩/٢٥ درآمد ثابت کاریزما 36
شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 1%99%5,8415,12615076192021,142,0971,139,576١٣٩٥/٠٩/٠٤١٣٩٢/١١/٠٥ نیکوکاری پرسپولیس 37
شركت كارگزاري بانك مسكن 0%100%142,288,582141,286,580373655391786321191,007,5361,007,092١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/٠١/٢٤ ره آورد آباد مسکن 38
شركت تامين سرمايه امين 60%40%5,0695,006539111,014,1191,012,671١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠٧/٠١ نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 39
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%4,925,1514,846,554186701567115691,017,1061,016,217١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/٠٤/٠٤ پیروزان 40
كارگزاري تدبيرگران فردا 4%96%2,060,8402,044,981265505346900341,008,3921,007,755١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٢/١١/٠٨ سپهر تدبیرگران 41
شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 1%99%23,542,89623,210,95331953829551247821,014,3541,014,301١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٢/٠٥/٢٣ اندیشه فردا 42
كارگزاري حافظ 70%30%4,9945,000210061001,001,469998,824١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/٠١/١٦ نيکوکاري حافظ 43
شركت تامين سرمايه آرمان 3%97%1,303,3421,295,532155917826547101,006,9701,006,028١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٤/١١/٢٨ اندوخته توسعه صادرات آرمانی 44
مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر 13%87%150,720120,268667421770101,254,0851,253,203١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٥/٠١/١٧ توسعه سرمایه نیکی 45
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%13,182,80312,969,6829348921223086031,016,9551,016,432١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 46
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%13,182,80312,969,6829348921223086031,000,5231,000,000١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 47
كارگزاري بانك خاورميانه 1%99%5,945,8695,854,0544636187104802411,016,6871,015,684١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٤/٠٣/١١ افق کارگزاری بانک خاورمیانه 48
سبدگردان پاداش سرمايه 57%43%508,307501,7934295269293191,013,4581,012,981١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٤/٠٩/١٧ پاداش سرمایه بهگزین 49
كارگزاري بانك پاسارگاد 1%99%3,967,0003,901,684127716351388471,016,8641,016,741١٣٩٥/١٠/٣٠١٣٩٥/٠١/١٤ انديشه زرين پاسارگاد 50
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 0%100%1,247,8761,225,4411603312014741,018,4191,018,308١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٥/٠٧/٠٣ اعتماد ملل 51
تامين سرمايه لوتوس پارسيان  100%0%5,132,714339,921,4207220000037340000015,10915,100١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٤/٠٢/٠٥ قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 52
تأمين سرمايه سپهر 50%50%1,106,49199,286,080714000009440000011,15411,145١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٥/٠٥/١١ پارند پايدار سپهر 53
شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي 50%50%1,264,802104,584,042270000009880000012,09712,094١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٤/١٢/١٨ قابل معامله آرمان آتی کوثر 54
كارگزاري بورس آثل 0%100%365,69035,406,9744800000310000010,33110,329١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٥/٠٩/٢٨ کيان 55
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری مختلط
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%46,2047,7562102956,011,0975,957,195۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۸۸/۱۲/۲۴ پارس 1
فیروزه سالارالدینی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%11,5415,42937342,136,7022,125,748۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۱/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 2
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%26,8428,4721652943,191,9613,168,318۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۲/۰۴/۰۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 3
  شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%153,48711,482,6300013,47313,367۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۲/۰۶/۰۷ آرمان سپهر آیندگان 4
  کارگزاری مفید0%0%137,46011,813,9240011,79111,635۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۲/۱۰/۰۲ توسعه اندوخته آینده 5
  شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)0%0%1,242,516100,000,0000012,56112,425۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۳/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 6
علی اسلامی بیدکلی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%20,51019,6770591,043,2911,042,340۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۰۵/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 7
سیما یزدانی سبدگردان الماس0%0%351,200345,440752841,017,2551,016,676۱۳۹۵/۱۰/۲۸۱۳۹۴/۱۲/۱۸ سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 8
مصطفي بياتي، علیرضا کرمی، شهرام پيرانيكارگزاري آگاه14%86%7,8484,960241073701,596,8361,582,216١٣٩٥/١٠/١٧١٣٩٠/١٠/١٨ نیکوکاری بانک گردشگری 9
علیرضا کرمی، مصطفي بياتي، شهرام پیرانیكارگزاري آگاه7%93%17,4489,81013425182351,794,7011,778,560١٣٩٥/٠٨/٢٠١٣٩٠/٠٨/٢١ نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 10
همایون دارابی ، عباس تکلو ، میلاد سعدآبادیكارگزاري بانك آينده0%100%8,806,5992,759,57776411334736903,195,7203,191,286١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٠/٠٤/١٥ تجربه ايرانيان 11
سعيد ابراهيميشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات0%100%62,05436,82815875487031,700,6621,684,960١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/١١/١١ توسعه پست بانک 12
علي راه نشينكارگزاري تدبيرگران فردا63%37%49,88749,6581500501581,007,4871,004,605١٣٩٥/١٠/٢٨١٣٩٣/١٠/٣٠ نیکوکاری ایتام برکت 13
محمد خیری ، جواد جمشید پورپزانی، بهاره اسماعیلیشركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص)100%0%62,8965,004,69070000070000012,68812,568١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٤/٠٥/١٧ قابل معامله سپهر خبرگان نفت 14
ابوالفضل شهر آبادی ، مجتبی جهانگیری ، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان100%0%68,8035,010,00020000020000013,82213,734١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٤/٠٥/٣١ قابل معامله ثروت آفرين پارسيان 15
محمد مسعود غلامپور فرد ، مژده بادی الهی ، سحر فرهمندیتأمين سرمايه نوين100%0%368,93124,657,53950000000015,15114,963١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٢/١١/٠٥ قابل معامله سپهر انديشه نوين 16
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)100%0%77,2935,463,740268000002400000014,16314,147١٣٩٥/١٠/٢٩١٣٩٤/٠٤/٠٩ قابل معامله گنجينه آينده روشن 17
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد