Skip Navigation Links
      Skip Navigation Links  
 
توجه : جهت تغییر در ترتیب لیست نمایش داده شده ، روی ستون مورد نظر کلیک کنید
صندوقهای سرمایه گذاری در سهام
محمد خیریمدير-كارگزاري خبرگان سهام43%57%47,93941,522190397121,169,8661,154,543١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٢/٢٧ اندیشه خبرگان سهام 1
سيد علي تقوي ،داوود رزاقي ،ابوذر شيرزاد شركت تامين سرمايه آرمان3%97%158,83250,526596571102263,193,3203,143,575١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩١/٠٧/١٥ مشترک آرمان 2
محمدرضا اقامحمدسمسارشركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)29%71%16,98820,03995019989858,486847,726١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٣/١٠ سپهر آتی 3
مهدوي محمد كاظم-پريرخ بهنام-حيدرنيا مهديكارگزاري بانك دي4%96%152,19959,1971953422545392,611,2932,571,057١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٣/٢٣ بانک دی 4
سید محمد جواد حسینیشركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي12%88%48,62117,61131894420052,799,9622,760,835١٣٩٥/١١/٢٢١٣٩٠/٠٥/٢٤ خوارزمي 5
حميد تقي زاده، حامد کاظمي محسن آبادي، سيد مهدي پوركاظمي محمديكارگزاري بانك صادرات ايران0%100%227,385126,262211119821374601,820,1061,800,896١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٢/١٣ سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 6
سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، نسرین اسکندریكارگزاري بانك توسعه صادرات2%98%73,61314,798996571144555,090,7444,974,527١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٢/٢٤ توسعه صادرات 7
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه2%98%12,2236,56448586551501,890,7551,862,149١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٢/٠٤ کارآفرینان برتر آینده 8
هنریک وسکانیانس اعقان, محمدعلی صدفی رودسری, زهرا جبه داریكارگزاري بانك سامان5%95%95,28634,89751672615692,769,0912,730,483١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٣/٣١ یکم سامان 9
مسعود فاضلی نیاشركت كارگزاري آثل6%94%7,4562,56651879544452,939,1992,905,708١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠١/١٤ تدبیرگران آینده 10
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه2%98%141,37128,7482646062933544,988,4964,917,580١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٩/١٢/٠٧ عقيق 11
شهرام چراغيكارگزاري مهر آفرين7%93%8,6536,182204972311,420,4531,399,706١٣٩٥/٠٨/١٢١٣٩٠/٠٢/١٣ بین المللی مهرآفرین پارس 12
حميد فاروقيكارگزاري پارسيان17%83%24,80720,07057532966021,254,7051,236,044١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠١/٢٨ پارسیان 13
عليرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا5%95%45,16610,44481177916214,383,2744,324,603١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٩/٠٩/٠٩ مشترک تدبیرگران فردا 14
خجسته دهقانيكارگزاري نوانديشان بازار سرمايه2%98%16,6109,89719025289221,697,0551,678,332١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٩/٠٢/١٣ نوانديشان 15
فرزانه هاشم لوكارگزاري بانك تجارت47%53%57,4467,80810821186297,458,9887,357,286١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٧/٠٥/٢١ کارگزاری بانک تجارت 16
حسين جعفري زادهكارگزاري فارابي2%98%106,79215,2741165891318637,126,8306,991,741١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٨/٠٩/٠١ یکم اکسیر فارابی 17
بهامین عبدل پناه، روح اله احمديكارگزاري بورس بهگزين2%98%90,91915,5931682841838775,922,8805,830,752١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٩/١١/١١ سینا 18
احمد کوچکيكارگزاري تامين سرمايه نوين8%92%34,4826,36568150745155,514,6875,417,373١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٨/١٢/٢٦ مشترک نوین پایدار 19
سيدميلاد سعدآباديكارگزاري بانك كشاورزي35%65%27,82910,00416062260662,814,8322,781,790١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٩/٠٤/١٥ باران کشاورزی 20
امير شريف فر كارگزاري رضوي65%35%23,6977,11212002191143,384,6343,331,990١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٨/٠٧/٠٥ مشترک رضوي 21
سودابه شعبانی جفرودیكارگزاري بانك كارآفرين33%67%19,1474,6408624132644,185,2854,126,586١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٨/٠٨/٢٤ امین کارآفرین 22
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه1%99%166,5829,49013509914458917,814,44817,553,436١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٧/٠٥/١٧ آگاه 23
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه ايران11%89%70,51314,06236763508255,097,2865,014,426١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٨/٠٢/٢٦ ارزش کاوان آینده 24
آرش آقاقليزاده خياويكارگزاري بورسيران3%97%1,116,10875,96713511421108114,938,95514,692,014١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٨/٠٤/٢٧ بورسیران 25
علي جابري زادهكارگزاري بانك صادرات ايران2%98%34,1996,10979895860045,667,3795,598,145١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٧/٠١/١١ مشترك كارگزاري بانك صادرات 26
روح انگيز شکوهي فردكارگزاري حافظ14%86%73,1218,97743143521208,262,6748,145,347١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک کارگزاری حافظ 27
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران - مدير5%95%131,2187,692382434593517,322,28317,059,039١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٧/٠٢/٢١ کارگزاري بانک ملي ايران 28
امير محمد سلامتيكارگزاري نهايت نگر3%97%78,9346,148589206506813,027,22012,839,007١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٧/٠١/٠٥ پویا 29
لاله جباریكارگزاري آپادانا10%90%10,1025,0639031140942,031,9361,995,282١٣٩٥/٠٩/٠٩١٣٨٩/٠٩/٠٩ آپادانا 30
ابراهیم دیلمكارگزاري تدبيرگر سرمايه2%98%6,6703,55532254358091,909,1111,876,322١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٩/١٢/١٦ مشترک تدبیرگر سرمایه 31
مهدی علي بيگي - فاطمه پاك نيا - سودابه شعباني جفروديكارگزاري بانك كارآفرين13%87%84,14034,36933874682432,484,2692,448,132١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٩/١٢/٢٢ شاخصی کارآفرین 32
حسين صفريشركت سبدگردان كاريزما4%96%47,56216,655858311014862,893,9052,855,701١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩١/٠٧/١١ مشترک کاریزما 33
سحر باقريشركت كارگزاري فيروزه آسيا15%85%10,50510,32620717270431,032,8961,017,382١٣٩٥/١١/٢٥١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک فام 34
امير صالحي، نرگس نبوی ، احمد احمد آباديشركت كارگزاري بورسيران7%93%183,397159,4431395102889531,166,9491,150,237١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/١٢/١١ خاورمیانه 35
مجتبي جهانگيريتامين سرمايه لوتوس پارسيان83%17%226,876220,1000201001,038,3671,030,787١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٥/١٥ بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 36
سيده سميه آقا ميرزادهكارگزاري بانك انصار100%0%205,849251,701243278459979825,338817,830١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٨/٠٣ بازارگردان گروه توسعه بهشهر 37
حسين مقدمكارگزاري بانك تجارت100%0%546,501681,11276032704644810,803802,365١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٥/١٩ بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد 38
علی اسکندریكارگزاري سهم آشنا4%96%21,77422,8825818380065965,355951,572١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/١٢/٢٧ سهم آشنا 39
محمد آزاد دهقانكارگزاري سهام گستران شرق3%97%4,3805,0222087724899889,175872,182١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/٠٤/١٣ يکم سهام گستران شرق 40
سعید حقانی نسبشركت سبدگردان هدف7%93%24,35021,30221949412511,155,9541,143,070١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٥/٠٢ صباي هدف 41
هاله پاكنژادتأمين سرمايه آرمان100%0%81,62360,000001,366,1981,360,387١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٧/٢٦ بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی 42
ابوالفضل جعفريشركت كارگزاري پارس نمودگر8%92%40,92812,06613980250463,428,0103,391,992١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩١/١١/١٧ مشترك نيكان پارس 43
مژگان ارجمند وکيل آبادي، سارا شهرياري، مونا السادات کابليكارگزاري بانك ملي ايران2%98%48,30750,101185141215245978,643964,190١٣٩٥/١١/٢٨١٣٩٢/٠٧/١٥ مشترک توسعه ملی 44
سهيل پور صادقي حقيقتسبدگردان كاريزما21%79%8,3777,3861063961,136,8591,134,118١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٢/٢٩ نیکوکاری دانشگاه تهران 45
محمد مهدی ناسوتی فردسبدگردان كاريزما80%20%87,94786,0250850251,029,7691,022,337١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٢/١٣ نیکوکاری کشتی 46
مسعود زماني شيشه گرانشركت كارگزاري آراد ايرانيان13%87%20,57717,2305694212841,211,4921,194,279١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٣/٢٣ پردیس 47
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)100%0%71,09885,8751781147686834,507827,924١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٦/١٠ بازارگردانی مپنا آشنا 48
هنريك وسكانيانس اعقان، زهرا جبه داری، محمد علی صدفی رودسریشركت كارگزاري بانك سامان3%97%102,58881,99910034910331,255,1021,251,089١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/١١/٢٣ رشد سامان 49
مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، محمدمسعود غلامپور فردشركت تامين سرمايه نوين50%50%9,74910,033116149981,933971,672١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٦/٠٥ میعاد ایرانیان 50
مهدي آسيماشركت تأمين سرمايه سپهر50%50%27,08029,7901527805920,104909,024١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٥/٠٦ همیان سپهر 51
محمدمسعود غلامپور فردشركت تامين سرمايه نوين100%0%64,98450,000001,325,8141,299,680١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٤/١١ بازارگردانی نوین پیشرو 52
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران1%99%41,98329,48314362428451,447,6731,423,967١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٥/٠١ ذوب آهن 53
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)40%60%319,280243,6582365444452021,315,9991,310,360١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٦/٢٥ بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 54
رحيم سعادت زادهكارگزاري نهايت نگر3%97%21,19820,78339011587941,034,6591,019,991١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/٠٢/٠٨ مشترک البرز 55
سهند جلال سهندیشركت كارگزاري بورسيران2%98%71,00695,8433046926313776,361740,857١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/٠٧/٢٠ دماسنج 56
هانیه حکمتشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر7%93%21,14220,56314942335051,040,0741,028,176١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٣/٠٣ نیکی گستران 57
مريم تركشركت كارگزاري سرمايه و دانش1%99%33,27439,7633681375576852,366836,816١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/١١/٠٧ مشترك افق 58
علي گودرزي فراهانيشركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين60%40%8,2136,4586205116631,285,8441,271,685١٣٩٥/١١/١٩١٣٩٢/٠٣/٢١ مشترك نوين نيك 59
مارال دادبينارزش پرداز آريان4%96%42,31440,4818956454371,055,4671,045,288١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٢/٢٢ اندیشمندان پارس نگر خبره 60
جهانگيري مجتبي، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان15%85%57,86836,10446805629091,619,1981,602,805١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٧/٢٢ زرین پارسیان 61
روح انگيز شکوهي فردشركت كارگزاري حافظ6%94%18,98919,4564846266918991,340976,021١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٦/١٢ مشترک افتخار حافظ 62
محمد بحرانی جهرمیكارگزاري بانك پاسارگاد 37%63%5,3825,63510145649967,697955,171١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/١٢/٢٢ مشترک نیکوکاری رفاه کودک 63
روح اله احمدي، اعظم محمدی، بهامین عبدل پناهكارگزاري بورس بهگزين2%98%13,81916,34294534100909861,443845,601١٣٩٥/١١/١٩١٣٩٢/١٢/٢٦ معین بهگزین 64
پيمان تاتاييشركت تامين سرمايه اميد3%97%108,623102,280122691135491,074,7331,062,016١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/٠٩/٠٦ بذر امید آفرین 65
مهدی میرزا بیاتی، سعید باجلان، مارال دادبینمشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان24%76%245,701244,16802324681,013,8891,006,278١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٩/٢٦ نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 66
خانم الهام خواجه نصیریتأمين سرمايه سپهر100%0%75,397100,2870287752,020751,809١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٢/٠٦ سپهر آتی خوارزمي 67
حميد خيل نژادشركت تامين سرمايه بانك ملت100%0%686,4331,371,61601171616504,580500,456١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/١٢/١٠ بازارگرداني ملت 68
سیما زند بابا رییسیگروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران100%0%252,766250,0000750001,011,1401,011,065١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٤/٠٣ بازارگرداني گروه گردشگري 69
مهدی باغبانكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)15%85%6,6846,39921500258991,060,7601,044,556١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٧/٢٥ افق روشن بانک خاورمیانه 70
محمد گرجی آراكارگزاري بورس بهگزين100%0%168,236168,7090987091,003,924997,199١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٥/٢٨ بازارگردانی بانک سینا 71
سعید ابراهیمیشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات100%0%56,54054,7460372461,038,1531,032,762١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٤/٢٨ بازارگرداني پست بانک ايران 72
سعید شیرزادی، سجاد آسوده و آمنه شکری قشلاقیشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص)3%97%103,356100,2555902601,036,7391,030,933١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٨/٢٣ تصمیم نگاران پیشتاز 73
عظيم ثابتشركت تامين سرمايه آرمان100%0%161,883100,000001,624,2671,618,831١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٥/١١ بازارگردانی صنعت مس 74
احسان احمدیسبدگردان پاداش سرمايه2%98%2,0442,0871995120038979,409979,409١٣٩٥/١٠/١٨١٣٩٥/٠٨/٢٦ پاداش سرمايه پارس 75
مجتبي يگانه فردكارگزاري راهنماي سرمايه گذاران5%95%18,9055,82131331371523,285,5723,247,748١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٩/١٠/٠٨ راهنما 76
سحر باقريشركت كارگزاري فيروزه آسيا15%85%10,50510,32620717270431,032,8961,017,382١٣٩٥/١١/٢٥١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک فام 77
رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت کارگزاری مفید0%0%140,8359,5821,2361,48714,847,44314,697,894۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۷/۰۲/۲۰ پیشتاز 78
یوسف یوسفیان , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت کارگزاری مفید0%0%260,28437,8055,0026,1796,969,6776,884,921۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۸/۱۱/۲۷ توسعه ممتاز 79
محمدامین قهرمانی کارگزاری صبا تامین0%0%13,8445,70369862,456,3592,427,408۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۸/۱۲/۲۴ صبا 80
سید محمد اکبرالسادات شرکت کارگزاری بانک مسکن0%0%100,22713,471901467,535,2207,440,210۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۸/۱۲/۱۶ بانک مسکن 81
محسن ناظم شرکت کارگزاری ایساتیس پویا0%0%62,51412,0262653875,254,3915,198,215۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ایساتیس 82
نفیسه آقامیری کارگزاری بهمن0%0%22,9896,2336107673,736,2843,688,319۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۹/۰۱/۳۰ گنجینه بهمن 83
احسان طیبی ثانی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن0%0%24,9988,4872662762,983,3472,945,502۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۸/۰۴/۰۹ صنعت و معدن 84
محسن احمدی کارگزاری فیروزه آسیا0%0%122,23022,1625977285,579,5345,515,315۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۹/۰۵/۲۴ فيروزه 85
امید ارجمندنیا کارگزاری اردیبهشت ایرانیان0%0%43,66110,3853675344,270,6204,204,216۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۹/۰۷/۲۰ نقش جهان 86
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت کارگزاری مفید0%0%227,12763,1826,3397,4803,637,9013,594,799۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۰/۰۱/۳۱ پیشرو 87
نوید رفیعی تبریزی شرکت کارگزاری بانک رفاه0%0%38,43315,3115507202,546,6572,510,176۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۱/۰۲/۲۰ بانک توسعه تعاون 88
طلایه ارشدی کارگزاری توسعه اندیشه دانا0%0%16,4485,3022864063,146,5153,102,169۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۱/۰۴/۲۱ یکم دانا 89
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%37,8539,8879501,2483,892,4033,828,540۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۱/۰۶/۰۲ آسمان یکم 90
ارشاد کوششی کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر0%0%69,16911,0293024596,365,4776,271,587۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۷/۱۰/۰۲ بانک اقتصاد نوین 91
احمد کاظمی مرگاوی شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%39,27136,7201144781,086,9441,069,461۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۱/۱۲/۱۳ نوید انصار 92
سیدجواد حسینی , محمدرضا گل دوست , رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت کارگزاری مفید0%0%110,97066,6212,0714,3751,686,1601,665,685۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۱/۱۲/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 93
فیروزه سالارالدینی , اردشیر ظهرابی علی آبادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%52,82039,200621591,357,1071,347,437۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۲/۰۳/۰۸ سبحـان 94
آریا ملکی خرم کارگزاری امین آوید0%0%11,1596,6456348291,696,6551,679,260۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۲/۰۶/۱۳ امین آوید 95
امین بابایی فلاح شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین0%0%31,29243,9831240719,970711,451۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۲/۰۸/۰۵ دیدگاهان 96
حسین سلطانی رمضان زاده کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان0%0%45,60533,007211081,394,6991,381,691۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۲/۰۹/۰۶ مشترک گنجینه ی مهر 97
حامد کاظمی محسن آبادی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران0%0%1,795,0881,298,866071,394,5971,382,043۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۳/۰۶/۱۰ اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 98
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%12,0309,22835531,321,2891,303,618۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۳/۰۸/۲۸ یکم آبان 99
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%57,02361,77449112936,585923,087۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 100
سحر باقری , سعیده امیر احمدی , محسن احمدی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا0%0%111,47010,039,7320011,25411,103۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۳/۱۱/۲۸ شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه 101
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%139,05912,908,3350010,92410,773۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان 102
نامشخص کارگزاری بهمن0%0%51,35950,002191,036,3791,027,147۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر 103
نامشخص تامین سرمایه امید0%0%229,405200,000001,150,2551,147,027۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۲/۲۹ اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 104
هادی مورخ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی0%0%251,935200,000021,266,7541,259,675۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۲/۲۰ اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 105
... ... شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%217,455220,20007995,680987,533۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۸/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 106
حسین مرادی کارگزاری مبین سرمایه0%0%14,99910,864892431,407,8341,380,573۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۸/۱۸ مشترک مبین سرمایه 107
علی قاسم نژاد سبدگردان نوین نگر آسیا0%0%34,92535,0793361,009,600995,607۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 108
سید محمد جواد حسینی کارگزاری آینده نگر خوارزمی0%0%29,26125,000001,173,0951,170,424۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۱۲/۱۷ بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 109
سیما یزدانی سبدگردان الماس0%0%46,11245,0755431,034,9121,023,004۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۵/۰۸/۲۳ سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 110
محمد کاظم مهدوی , مهدی حیدرنیا , محسن بهشتی نامدار کارگزاری بانک دی0%0%48,72450,00204978,868974,449۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۵/۰۷/۱۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 111
قاسم آلودری , عزت اله صیادنیا طیبی , سعید بیگی تأمین سرمایه امین0%0%970,03696,999,4850010,01010,000۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۵/۱۰/۰۴ امین یکم فردا 112
nullتامين سرمايه آرمان50%50%70,1536,229,617020000011,43911,262١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٢/٢٨ قابل معامله آتیه درخشان مس 113
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI شركت كارگزاري آگاه100%0%64,8425,300,000030000012,38612,235١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٩/٠١ قابل معامله هستی بخش آگاه 114
حبیب فرجی دانا، علی راه نشین، علیرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا100%0%73,5595,878,690700000150000012,65212,513١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٦/١١ قابل معامله امين تدبيرگران فردا 115
سهيل پورصادقي حقيقت ، حسين صفري ، حسن کيائيشركت سبدگردان كاريزما100%0%51,9315,104,985208000001570000010,30810,173١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/٠٧/١٥ قابل معامله سپهر کاریزما 116
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي 1%99%178,966172,687865782573301,038,9561,036,360١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠١/٢٩ ارزش آفرین گلرنگ 1
تامين سرمايه آرمان 0%100%234,251,392231,477,0232633419284947991771,013,1101,011,985١٣٩٥/١١/٢٦١٣٩٠/٠٧/١٨ گنجینه آرمان شهر 2
كارگزاري بانك دي 0%100%66,553,26266,068,869643682131304170821,007,4461,007,332١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٧/٠٣ ارزش آفرینان دی 3
شركت تامين سرمايه نوين 3%97%182,524176,790138604014597801,033,8671,032,434١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٧/٢٠ ارمغان ایرانیان 4
شركت تأمين سرمايه نوين 0%100%649,040643,784145436619981501,008,7071,008,165١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٧/١٩ نهال سرمایه ایرانیان 5
كارگزاري آگاه 0%100%13,996,88313,769,07215103406290713581,017,0851,016,545١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٤/٢٧ بانک گردشگری 6
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 60%40%60,11357,90734484723911,038,5911,038,104١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٥/١٦ توس ایرانیان 7
شركت كارگزاري بانك آينده 0%100%54,635,17152,313,62624895027771067851,044,5161,044,377١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٧/١٩ گسترش فردای ایرانیان 8
كارگزاري بانك كشاورزي 0%100%130,327,997128,602,8231659172352945045621,013,9401,013,415١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٩/١٢/٢٥ یکم کارگزاری بانک کشاورزی 9
كارگزاري بانك كارآفرين 0%100%15,168,96614,908,86512914642278251601,017,8421,017,446١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠١/١٥ آرمان کارآفرین 10
تامين سرمايه نوين 1%99%654,087649,018314005537584531,008,3161,007,811١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٨/١٠/٢١ نوين سامان 11
تأمين سرمايه نوين 2%98%7,022,3106,970,23715122475220927121,007,9141,007,471١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٧/١١/١٤ يکم ايرانيان 12
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 4%96%1,806,0401,803,934207144638743801,001,4291,001,167١٣٩٥/١١/٢٧١٣٩١/٠١/٢٦ امین آشنای ایرانیان 13
كارگزاري بانك كارآفرين 1%99%15,492,80715,437,15724478138399218361,004,1541,003,605١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٧/٢٤ کارآفرین 14
كارگزاري سهم آشنا 7%93%11,65711,65715274269311,002,5761,000,014١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٩/٠٤/٢٠ آینده آشنا ایرانیان 15
تأمين سرمايه نوين 0%100%95,219,79394,487,141266984591211656001,008,1241,007,754١٣٩٥/١١/٢٩١٣٨٨/١٢/٢٦ آتیه نوین 16
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%162,992,896162,633,4231171215072797049301,002,4781,002,210١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩١/٠٧/١٨ لوتوس پارسیان 17
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 34%66%40,38839,20230099593011,031,2601,030,262١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٩/١٥ نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 18
شركت تامين سرمايه سپهر 0%100%18,348,03518,075,90412481642305475461,015,8561,015,055١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/٠٢/٠٨ اندوخته پایدار سپهر 19
كارگزاري آگاه 0%100%12,422,36212,231,09612530655245350351,016,4511,015,638١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/١١/٠٧ بانک ایران زمین 20
شركت تأمين سرمايه امين 0%100%1,569,0581,546,417458504361136681,015,4071,014,641١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٨/٠٤ امین سامان 21
سبدگردان كاريزما 14%86%412,018249,682447893947266211,650,5341,650,171١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٩/٢٥ درآمد ثابت کاریزما 22
شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 1%99%5,8415,12615076192021,142,0971,139,576١٣٩٥/٠٩/٠٤١٣٩٢/١١/٠٥ نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 23
شركت كارگزاري بانك مسكن 0%100%146,719,663145,604,726461126761916974021,008,0881,007,657١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/٠١/٢٤ ره آورد آباد مسکن 24
شركت تامين سرمايه امين 60%40%5,1255,006539111,025,1881,023,693١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠٧/٠١ نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 25
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%5,526,0075,342,471203468873751591,035,1841,034,354١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/٠٤/٠٤ پیروزان 26
كارگزاري تدبيرگران فردا 4%96%2,152,8982,135,055287976750048221,009,1151,008,357١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/١١/٠٨ مشترک سپهر تدبیرگران 27
شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 1%99%22,087,76121,776,33836084199578205371,014,3661,014,301١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/٠٥/٢٣ اندیشه فردا 28
كارگزاري حافظ 70%30%4,9535,00021006100993,083990,513١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/٠١/١٦ نيکوکاري حافظ 29
كارگزاري حافظ 5%95%88,40880,7520707521,095,2941,094,809١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٩/١٣ نيکوکاري درمان زنجيره اميد 30
شركت تامين سرمايه آرمان 2%98%1,147,4621,138,660184320427818641,008,5771,007,730١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/١١/٢٨ اندوخته توسعه صادرات آرمانی 31
مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر 12%88%160,145125,323932042085271,278,5721,277,857١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠١/١٧ توسعه سرمایه نیکی 32
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%14,743,67214,505,29711169063256643601,016,7911,016,434١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 33
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%14,743,67214,505,29711169063256643601,000,3571,000,000١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 34
كارگزاري بانك خاورميانه 1%99%5,787,4035,692,6745013364106960381,017,6261,016,641١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٣/١١ افق کارگزاری بانک خاورمیانه 35
سبدگردان پاداش سرمايه 50%50%511,177503,1034295269306291,016,5341,016,049١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٩/١٧ پاداش سرمایه بهگزین 36
كارگزاري بانك پاسارگاد 1%99%3,580,9403,524,879165396851388471,016,0421,015,904١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠١/١٤ انديشه زرين پاسارگاد 37
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 0%100%1,495,5711,468,7228996215186841,018,5321,018,281١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٧/٠٣ اعتماد ملل 38
شرکت تامین سرمایه امین 0%0%3,460,4083,460,4092,4086,4521,000,5071,000,000۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۹/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 39
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%362,644357,8102,88468,3481,018,5301,013,511۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۰/۰۵/۲۳ آتیه ملت 40
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%27,131,05027,131,05217,97142,6231,000,5741,000,000۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۰/۱۲/۰۲ اندوخته ملت 41
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%48,687,37748,687,3796,47426,4471,000,1831,000,000۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۱/۰۴/۱۱ سرمایه گذاری اوج ملت 42
شرکت کارگزاری بانک رفاه 0%0%22,086,66122,086,66311,57947,9621,000,1511,000,000۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۱/۰۶/۲۰ نگین رفاه 43
کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) 0%0%19,93017,466432431,150,0621,141,088۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۱/۱۱/۲۹ کوثر 44
تأمین سرمایه امین 0%0%4,704,1404,704,1424,9625,6641,000,4911,000,000۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۲/۰۴/۱۸ امین انصار 45
کارگزاری مفید 0%0%1,121,787645,237153,918141,2261,703,5291,703,010۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۳/۰۶/۱۲ حـامی 46
شرکت تأمین سرمایه کاردان 0%0%29,384,15729,148,55325,57477,5641,008,3111,008,083۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۱/۱۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 47
شرکت کارگزاری آبان 0%0%5,1925,1030151,031,5791,017,513۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۳/۱۲/۲۶ نیکوکاری ندای امید 48
تامین سرمایه امید 0%0%25,012,55224,806,15853,195122,1971,008,9871,008,320۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۳/۳۰ گنجینه امید ایرانیان 49
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 0%0%20,69219,6770591,052,3861,051,585۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۵/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 50
شرکت کارگزاری بانک انصار 0%0%14,077,72714,077,73211,93116,6671,000,1111,000,000۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۹/۱۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 51
کارگزاری آبان 0%0%61,515,63361,515,641195,951426,0881,001,0171,000,000۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۰۷/۲۵ با درآمد ثابت کوثریکم 52
سبدگردان الماس 0%0%350,692350,692883371,000,5711,000,000۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۴/۱۲/۱۸ سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 53
تامين سرمايه لوتوس پارسيان  100%0%5,223,413339,921,4207220000037340000015,37615,367١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٢/٠٥ قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 54
تأمين سرمايه سپهر 50%50%1,125,04799,286,080714000009440000011,34811,332١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٥/١١ پارند پايدار سپهر 55
شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي 50%50%1,192,85797,184,042344000009880000012,27712,275١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/١٢/١٨ قابل معامله آرمان آتی کوثر 56
كارگزاري بورس آثل 50%50%466,54244,406,97482000001550000010,50810,507١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٥/٠٩/٢٨ قابل معامله با درآمد ثابت کيان 57
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری مختلط
مصطفي بياتي، علیرضا کرمی، شهرام پيرانيكارگزاري آگاه14%86%7,8484,960241073701,596,8361,582,216١٣٩٥/١٠/١٧١٣٩٠/١٠/١٨ نیکوکاری بانک گردشگری 1
علیرضا کرمی، مصطفي بياتي، شهرام پیرانیكارگزاري آگاه7%93%17,4489,81013425182351,794,7011,778,560١٣٩٥/٠٨/٢٠١٣٩٠/٠٨/٢١ نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 2
همایون دارابی ، عباس تکلو ، میلاد سعدآبادیكارگزاري بانك آينده0%100%8,523,2012,638,79688493834737343,234,4603,229,958١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٠/٠٤/١٥ تجربه ايرانيان 3
سعيد ابراهيميشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات0%100%63,18037,17616099492751,714,7111,699,481١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/١١/١١ توسعه پست بانک 4
علي راه نشينكارگزاري تدبيرگران فردا63%37%49,93949,6581500501581,008,0341,005,655١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٣/١٠/٣٠ نیکوکاری ایتام برکت 5
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%43,2417,6922112955,669,5295,621,491۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۸۸/۱۲/۲۴ پارس 6
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%23,2067,3671722953,175,8243,149,958۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۲/۰۴/۰۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 7
اردشیر ظهرابی علی آبادی , علی اسلامی بیدگلی , فیروزه سالارالدینی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%150,71411,482,6300013,20913,125۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۲/۰۶/۰۷ آرمان سپهر آیندگان 8
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست کارگزاری مفید0%0%131,56411,813,9240011,27711,136۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۲/۱۰/۰۲ توسعه اندوخته آینده 9
نامشخص شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)0%0%1,201,030100,000,0000012,11312,010۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۳/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 10
سیدجواد جمالی , دانش قراگوزلو , مهدی فریور شرکت سبدگردان آسمان0%0%114,03112,590,152009,1939,057۱۳۹۵/۱۱/۳۰۱۳۹۲/۰۹/۲۳ صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام 11
محمد خیری ، جواد جمشید پورپزانی، بهاره اسماعیلیشركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص)100%0%61,1755,004,69070000070000012,33612,224١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٥/١٧ قابل معامله سپهر خبرگان نفت 12
ابوالفضل شهر آبادی ، مجتبی جهانگیری ، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان100%0%67,1055,010,00020000020000013,47413,395١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٥/٣١ قابل معامله ثروت آفرين پارسيان 13
محمد مسعود غلامپور فرد ، مژده بادی الهی ، سحر فرهمندیتأمين سرمايه نوين100%0%345,99323,657,53951000000014,80914,626١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٢/١١/٠٥ قابل معامله سپهر انديشه نوين 14
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)100%0%78,8355,463,740268000002400000014,44514,429١٣٩٥/١١/٢٩١٣٩٤/٠٤/٠٩ قابل معامله گنجينه آينده روشن 15
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد