Skip Navigation Links
      Skip Navigation Links  
 
توجه : جهت تغییر در ترتیب لیست نمایش داده شده ، روی ستون مورد نظر کلیک کنید
صندوقهای سرمایه گذاری در سهام
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه2%98%103,91119,9462734132933595,287,7645,209,612١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٩/١٢/٠٧ مشترک عقیق 1
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه1%99%120,9666,51313808114459418,903,82318,572,968١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٧/٠٥/١٧ مشترک آگاه 2
پيمان تاتايي - مازیار فرخی - عبدالله دریابرشركت تامين سرمايه اميد3%97%121,623102,219124271136461,202,8841,189,832١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/٠٩/٠٦ بذر امید آفرین 3
محمد بحرانی جهرمیكارگزاري بانك پاسارگاد 67%33%2,2322,44042095649916,037914,815١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/١٢/٢٢ مشترک نیکوکاری رفاه کودک 4
امیرمحمد خدیوی، مجید پورنعمت رودسري، زهرا فرجي شربيانيشركت كارگزاري فيروزه آسيا4%96%6,6486,28226215284971,070,5451,058,303١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک فام 5
امير محمد سلامتي، رحیم سعادت زاده، مهدی کارنامه حقیقیكارگزاري نهايت نگر4%96%88,2726,665596196628413,424,41613,244,120١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک پویا 6
امير شريف فر كارگزاري رضوي65%35%22,9587,11212002191143,267,6793,228,093١٣٩٦/٠٥/١٧١٣٨٨/٠٧/٠٥ مشترک رضوي 7
سید محمد جواد حسینی، حامد قرباني، سينا ناهيدشركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي8%92%103,76034,05032358589083,087,8463,047,297١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٥/٢٤ مشترك خوارزمي 8
ابراهیم دیلمكارگزاري تدبيرگر سرمايه2%98%6,1703,55532254358091,759,6811,735,650١٣٩٥/١٢/١٥١٣٨٩/١٢/١٦ مشترک تدبیرگر سرمایه 9
لاله جباریكارگزاري آپادانا3%97%18,66910,0419031190721,878,2671,859,227١٣٩٦/٠٣/٠٩١٣٨٩/٠٩/٠٩ آپادانا 10
آرش آقاقليزاده خياويكارگزاري بورسيران3%97%1,190,24575,69313737421306715,972,54215,724,632١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٨/٠٤/٢٧ مشترک بورسیران 11
محمد آزاد دهقانكارگزاري سهام گستران شرق3%97%4,3575,0592136325422877,529861,191١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/٠٤/١٣ يکم سهام گستران شرق 12
روح انگيز شکوهي فردكارگزاري حافظ7%93%82,54310,05745924559818,296,0268,207,562١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک کارگزاری حافظ 13
حميد خيل نژادشركت تامين سرمايه بانك ملت100%0%1,152,3082,231,53302031533520,986516,375١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/١٢/١٠ بازارگرداني ملت 14
علي گودرزي فراهانيشركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين9%91%30,86922,9296205281341,364,9181,346,289١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/٠٣/٢١ مشترک نوين نيک 15
رحيم سعادت زادهكارگزاري نهايت نگر4%96%21,61319,58845199637871,117,7781,103,355١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/٠٢/٠٨ مشترک البرز 16
ابوالفضل جعفريشركت كارگزاري پارس نمودگر33%67%11,4243,40222644250463,388,6803,358,081١٣٩٦/٠١/١٦١٣٩١/١١/١٧ مشترك نيكان پارس 17
مارال دادبينارزش پرداز آريان6%94%53,71350,49818976654741,074,5461,063,664١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٢/٢٢ مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 18
علي جابري زادهكارگزاري بانك صادرات ايران33%67%11,4392,00084004860045,740,8105,719,493١٣٩٦/٠٢/٢٧١٣٨٧/٠١/١١ مشترك كارگزاري بانك صادرات 19
سیما زند بابا رییسیگروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران100%0%291,875250,0000750001,167,6331,167,499١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٤/٠٣ اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 20
محمد نوري بخش - محمد سفيدرود - مریم ترکشركت كارگزاري سرمايه و دانش1%99%28,99937,0135958195594792,275783,471١٣٩٦/٠٤/٠٦١٣٩٢/١١/٠٧ مشترك افق 21
سيده فرخ نيكوكارگزاري بورس آثل5%95%58,72349,04180821231,217,4971,197,434١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/١١/١٨ آوای ثروت کیان 22
سهند جلال سهندیشركت كارگزاري بورسيران3%97%75,97990,8844129632181868,696835,994١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/٠٧/٢٠ مشترک دماسنج 23
سيدميلاد سعدآباديكارگزاري بانك كشاورزي8%92%65,33820,92631333522593,163,1143,122,319١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٩/٠٤/١٥ باران کارگزاری بانک کشاورزی 24
مژگان ارجمند وکيل آبادي، سارا شهرياري، مونا السادات کابليكارگزاري بانك ملي ايران2%98%46,73048,232187013215245982,996968,861١٣٩٦/٠١/١٤١٣٩٢/٠٧/١٥ مشترک توسعه ملی 25
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران2%98%24,73421,70025398460981,155,3581,139,800١٣٩٦/٠٤/٣١١٣٩٣/٠٥/٠١ ذوب آهن 26
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران - مدير6%94%122,8977,298386374593517,039,49116,839,800١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٧/٠٢/٢١ مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 27
سودابه شعبانی جفرودیكارگزاري بانك كارآفرين100%0%4,2691,00012264132644,269,1534,268,999١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٨/٠٨/٢٤ امین کارآفرین 28
مهدی پاشایی، سیده سمانه زیدی، گلمهر عمرانكارگزاري تامين سرمايه نوين7%93%99,28316,76668762855285,970,4265,921,669١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٨/١٢/٢٦ مشترک نوین پایدار 29
مجتبي يگانه فردكارگزاري راهنماي سرمايه گذاران50%50%3,0731,00036152371523,094,2353,073,385١٣٩٦/٠٣/٢٦١٣٨٩/١٠/٠٨ مشترک راهنما 30
علی اسکندریكارگزاري سهم آشنا15%85%77,47481,50886710167218964,040950,512١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/١٢/٢٧ سهم آشنا 31
سيده سميه آقا ميرزادهكارگزاري بانك انصار100%0%219,578299,772243278508050738,431732,485١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٨/٠٣ اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 32
حميد تقي زاده، حامد کاظمي محسن آبادي، سيد مهدي پوركاظمي محمديكارگزاري بانك صادرات ايران1%99%231,854120,710211675021374601,943,5911,920,754١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٢/١٣ سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 33
مهديه نوروزي نطنزيكارگزاري بانك تجارت100%0%818,5851,386,029760321409561595,299590,598١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٥/١٩ اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 34
مهدوي محمد كاظم-پريرخ بهنام-حيدرنيا مهديكارگزاري بانك دي5%95%159,22558,4731961162545892,762,1082,723,056١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٣/٢٣ بانک دی 35
مهدی علي بيگي - محمدباقر كريمي آخورمه - سودابه شعباني جفروديكارگزاري بانك كارآفرين15%85%87,25034,10234192682942,594,1692,558,501١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٩/١٢/٢٢ شاخصی کارآفرین 36
سهيل پور صادقي حقيقتسبدگردان كاريزما21%79%8,5267,3921064021,155,4461,153,449١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٢/٢٩ نیکوکاری دانشگاه تهران 37
محمد خیریمدير-كارگزاري خبرگان سهام43%57%49,23241,522190397121,203,0061,185,696١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/٠٢/٢٧ اندیشه خبرگان سهام 38
مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پورشركت تامين سرمايه نوين56%44%25,93325,01515127301421,047,7511,036,694١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٦/٠٥ میعاد ایرانیان 39
حميد فاروقيكارگزاري پارسيان4%96%114,08471,813683261591391,606,8641,588,621١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠١/٢٨ کارگزاری پارسیان 40
خدیجه ابراهیمی کهریزسنگیشركت سبدگردان كاريزما6%94%61,54519,745879191066643,151,2593,116,986١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩١/٠٧/١١ مشترک کاریزما 41
مجتبي جهانگيريتامين سرمايه لوتوس پارسيان83%17%248,099220,1000201001,135,3921,127,209١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٥/١٥ اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 42
سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، نسرین اسکندریكارگزاري بانك توسعه صادرات3%97%68,63414,7561024341171904,756,4544,651,290١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٢/٢٤ توسعه صادرات 43
عظيم ثابتتامين سرمايه آرمان100%0%231,538215,000001,079,1101,076,922١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٦/٠٣/٠٦ بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان 44
مسعود فاضلی نیاشركت كارگزاري آثل6%94%7,5972,56651879544452,993,2162,960,813١٣٩٦/٠١/١٣١٣٩٠/٠١/١٤ تدبیرگران آینده 45
هاله پاكنژادتأمين سرمايه آرمان100%0%84,89360,000001,419,8221,414,887١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٧/٢٦ بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی 46
هنريك وسكانيانس اعقان، زهرا جبه داری، مجید عبدالهي نجاتشركت كارگزاري بانك سامان3%97%103,85981,56910680912491,281,6941,273,264١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/١١/٢٣ مشترک رشد سامان 47
مهدیه نوروزی نطنزی، سید حسام الدین سعیدی، علی اصغر عبدالرحیمیانكارگزاري بانك تجارت7%93%102,12012,84410867237118,019,9357,950,827١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٧/٠٥/٢١ کارگزاری بانک تجارت 48
شهرام چراغيكارگزاري مهر آفرين7%93%8,6536,182204972311,420,4531,399,706١٣٩٥/٠٨/١٢١٣٩٠/٠٢/١٣ بین المللی مهرآفرین پارس 49
خجسته دهقانيكارگزاري نوانديشان بازار سرمايه3%97%18,82710,73519197299321,777,4341,753,811١٣٩٦/٠٥/٢٨١٣٨٩/٠٢/١٣ مشترک نواندیشان  50
مهدی میرزا بیاتی، سعید باجلان، مارال دادبینمشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان24%76%262,319245,76802340681,072,9111,067,345١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/٠٩/٢٦ نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 51
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)100%0%114,935109,45917811712701,053,0711,050,030١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٦/١٠ اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 52
مهدي آسيماشركت تأمين سرمايه سپهر2%98%101,35499,77325977981,022,4031,015,848١٣٩٦/٠٥/٢٨١٣٩٣/٠٥/٠٦ همیان سپهر 53
سعید شیرزادی، امیر محمد رحیمی و آمنه شکری قشلاقیشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص)4%96%108,279100,20258902601,089,8751,080,612١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٨/٢٣ تصمیم نگاران پیشتاز 54
یحیی پروانیشركت تامين سرمايه آرمان2%98%177,64650,909602161111683,540,2223,489,488١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩١/٠٧/١٥ مشترک آرمان 55
عظيم ثابتشركت تامين سرمايه آرمان100%0%172,665100,000001,731,2081,726,646١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٥/١١ بازارگردانی صنعت مس 56
محمد گرجی آراكارگزاري بورس بهگزين100%0%189,677199,7580129758956,583949,533١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/٠٥/٢٨ اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 57
بهامین عبدل پناه، روح اله احمديكارگزاري بورس بهگزين3%97%79,60313,3751705021838776,033,9135,951,608١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٩/١١/١١ سینا 58
سعید حقانی نسبشركت سبدگردان هدف5%95%25,91021,18022137413171,234,2791,223,346١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٥/٠٢ مشترک صبای هدف 59
روح انگيز شکوهي فردشركت كارگزاري حافظ7%93%18,05819,5554913267687937,647923,450١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٦/١٢ مشترک افتخار حافظ 60
حسين جعفري زاده، محسن قادری، رضا محمدیكارگزاري فارابي2%98%107,30515,5821180041335866,995,2156,886,459١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٨/٠٩/٠١ یکم اکسیر فارابی 61
مجتبي جهانگيري، هادی روزگار، سید رامین ابوالفضلی تامين سرمايه لوتوس پارسيان28%72%110,98579,156482311073871,412,3431,402,111١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٧/٢٢ زرین پارسیان 62
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)50%50%306,197245,2002365944467941,254,1681,248,763١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٦/٢٥ اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 63
سعید حاجی پورشركت كارگزاري آراد ايرانيان18%82%18,65117,1506134212841,104,2541,087,535١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/٠٣/٢٣ پردیس 64
خانم الهام خواجه نصیریتأمين سرمايه سپهر100%0%75,618100,2870361754,486754,021١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٢/٠٦ سپهر آتی خوارزمي 65
يحيي پرواني، احمد كوچكيتامين سرمايه آرمان (سهامي خاص)1%99%128,67976,219275551037741,703,6721,688,276١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/٠٧/٢٩ مشترک آرمان شهر 66
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه2%98%13,1646,56348587551502,036,5742,005,814١٣٩٦/٠٢/٠٣١٣٩٠/٠٢/٠٤ کارآفرینان برتر آینده 67
هنریک وسکانیانس اعقان, مجید عبدالهي نجات, زهرا جبه داریكارگزاري بانك سامان4%96%99,49833,90952759616682,971,3562,934,257١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٣/٣١ مشترک یکم سامان 68
روح اله احمدي، اعظم محمدی، بهامین عبدل پناهكارگزاري بورس بهگزين5%95%11,09411,80299107100909943,724939,975١٣٩٦/٠٥/٢٠١٣٩٢/١٢/٢٦ مشترک معین بهگزین 69
محمد مهدی ناسوتی فردسبدگردان كاريزما80%20%89,80586,02501700451,049,7531,043,939١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٢/١٣ نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 70
هانیه حکمتشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر7%93%19,68717,97219908358801,101,5551,095,427١٣٩٦/٠٣/٣١١٣٩٣/٠٣/٠٣ نیکی گستران 71
مهدی باغبانكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)2%98%8,6097,45121500269511,173,2481,155,350١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٧/٢٥ افق روشن بانک خاورمیانه 72
فرشته فلاح اقبال پورشركت تامين سرمايه نوين100%0%441,954323,026221502951761,375,4581,368,168١٣٩٦/٠٥/٠٩١٣٩٣/٠٤/١١ بازارگردانی نوین پیشرو 73
عليرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا6%94%42,2399,42282199916214,540,4664,482,981١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٩/٠٩/٠٩ مشترک تدبیرگران فردا 74
محمدرضا اقامحمدسمسار، سیدعلی سیدخسرو شاهی، راضیه حججی نجف آبادیشركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)2%98%101,623111,154950111104914,932914,255١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٣/١٠ مشترک سپهر آتی 75
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه ايران3%97%73,99113,94236931508735,378,5105,307,078١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٨/٠٢/٢٦ ارزش کاوان آینده 76
امير صالحي، نرگس نبوی ، احمد احمد آباديشركت كارگزاري بورسيران8%92%198,754165,3991648613202601,218,8961,201,667١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/١٢/١١ مشترک بانک خاورمیانه 77
احسان احمدیسبدگردان پاداش سرمايه2%98%2,0142,0871995220039971,373964,850١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٨/٢٦ پاداش سرمايه پارس 78
سعید ابراهیمیشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات100%0%187,861192,4250174925984,654976,284١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٤/٢٨ اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 79
رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%136,6678,5881,2821,51816,082,16315,913,705۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۷/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 80
یوسف یوسفیان , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%251,46033,9005,0386,1877,504,4227,417,696۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۸/۱۱/۲۷ صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 81
محمدامین قهرمانی کارگزاری صبا تامین0%0%104,49540,462821932,610,6352,582,556۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۸/۱۲/۲۴ صبا 82
سید محمد اکبرالسادات شرکت کارگزاری بانک مسکن0%0%104,81812,586961638,421,7968,328,147۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۸/۱۲/۱۶ بانک مسکن 83
محسن ناظم شرکت کارگزاری ایساتیس پویا0%0%93,83615,1513034416,273,1186,193,414۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ایساتیس 84
نفیسه آقامیری کارگزاری بهمن0%0%14,7453,8016217713,919,7403,879,339۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۹/۰۱/۳۰ گنجینه بهمن 85
محسن احمدی کارگزاری فیروزه آسیا0%0%150,34124,3966077306,231,9416,162,539۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۹/۰۵/۲۴ فيروزه 86
نوید رفیعی تبریزی کارگزاری بانک رفاه کارگران0%0%104,07533,3938771,3643,158,5333,116,657۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۹/۰۴/۱۵ گنجینه رفاه 87
امید ارجمندنیا کارگزاری اردیبهشت ایرانیان0%0%54,55212,5083895644,409,9454,361,384۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۹/۰۷/۲۰ نقش جهان 88
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%212,39755,1786,4387,5043,894,7663,849,312۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۰/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 89
نوید رفیعی تبریزی شرکت کارگزاری بانک رفاه0%0%38,19814,7245707202,632,0112,594,258۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۱/۰۲/۲۰ بانک توسعه تعاون 90
طلایه ارشدی کارگزاری توسعه اندیشه دانا0%0%14,0164,2372964283,341,2703,307,926۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۱/۰۴/۲۱ یکم دانا 91
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%76,98816,6229771,2814,691,0104,631,668۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۱/۰۶/۰۲ آسمان یکم 92
ارشاد کوششی کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر0%0%123,77216,0093514997,832,7287,731,408۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۷/۱۰/۰۲ بانک اقتصاد نوین 93
احمد کاظمی مرگاوی شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%36,67533,3901595121,108,2991,098,377۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۱/۱۲/۱۳ نوید انصار 94
سیدجواد حسینی , محمدرضا گل دوست , رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%115,14466,3162,2004,4401,755,4971,736,297۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۱/۱۲/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 95
اردشیر ظهرابی علی آبادی , فیروزه سالارالدینی , میثمه گلستانی چترودی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%108,68575,184681851,467,0381,445,584۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۲/۰۳/۰۸ سبحـان 96
آریا ملکی خرم کارگزاری امین آوید0%0%8,6675,0396528291,745,0261,719,902۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۲/۰۶/۱۳ امین آوید 97
حسین سلطانی رمضان زاده کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان0%0%100,80567,863281461,497,0061,485,417۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۲/۰۹/۰۶ مشترک گنجینه ی مهر 98
حامد کاظمی محسن آبادی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران0%0%1,774,8241,298,866071,378,9961,366,441۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۳/۰۶/۱۰ اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 99
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%12,3059,21837541,351,7231,334,922۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۳/۰۸/۲۸ یکم آبان 100
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%61,78761,422531131,019,0411,005,946۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 101
مجید پورنعمت رودسری , امیر محمد خدیوی , زهرا فرجی شربیانی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا0%0%116,49510,039,7320011,76011,603۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۳/۱۱/۲۸ شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه 102
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%145,43212,908,3350011,42211,267۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان 103
نامشخص کارگزاری بهمن0%0%56,08550,002191,129,7561,121,658۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 104
نامشخص تامین سرمایه امید0%0%244,278200,000001,224,5461,221,391۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۲/۲۹ اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 105
هادی مورخ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی0%0%279,634200,000021,405,4391,398,170۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۲/۲۰ اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 106
... ... شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%860,529797,23901011,088,2751,079,387۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۸/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 107
حسین مرادی کارگزاری مبین سرمایه0%0%20,80013,7421143851,538,5121,513,574۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۸/۱۸ مشترک مبین سرمایه 108
علی قاسم نژاد سبدگردان نوین نگر آسیا0%0%59,40156,5937711,062,9421,049,613۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 109
سید محمد جواد حسینی کارگزاری آینده نگر خوارزمی0%0%32,83025,000001,315,9181,313,196۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۱۲/۱۷ بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 110
سیما یزدانی سبدگردان الماس0%0%40,87436,98313611,122,8291,105,213۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۵/۰۸/۲۳ سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 111
محمد همتی روزبهانی , مهدی حیدرنیا , محسن بهشتی نامدار کارگزاری بانک دی0%0%52,58050,024271,055,9361,051,094۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۵/۰۷/۱۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 112
قاسم آلودری , عزت اله صیادنیا طیبی , فریبا پویان فر تأمین سرمایه امین0%0%1,430,122140,499,4850010,19710,179۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۵/۱۰/۰۴ امین یکم فردا 113
فرهاد ایزدی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا0%0%23,96620,650191,173,3821,160,583۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۵/۱۰/۰۶ صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 114
  شرکت کارگزاری امین آوید0%0%140,989139,636101381,011,0241,009,690۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 115
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI شركت كارگزاري آگاه100%0%68,8005,000,00030000030000013,95013,760١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٤/٠٩/٠١ قابل معامله هستی بخش آگاه 116
سهيل پورصادقي حقيقت ، حسين صفري ، حسن کيائيشركت سبدگردان كاريزما100%0%53,1785,004,985209000001570000010,77210,625١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٢/٠٧/١٥ قابل معامله سپهر کاریزما 117
حبیب فرجی دانا، علی راه نشین، علیرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا100%0%77,4705,978,690700000160000013,10212,958١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٣/٠٦/١١ قابل معامله امين تدبيرگران فردا 118
nullتامين سرمايه آرمان50%50%123,6839,729,6170370000012,87512,713١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٥/٠٢/٢٨ قابل معامله آتیه درخشان مس 119
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
تامين سرمايه نوين 1%99%244,490242,455358234537941801,009,3751,008,393١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٨/١٠/٢١ نوين سامان 1
شركت كارگزاري بانك مسكن 0%100%149,702,384148,491,307908401182393114251,008,6791,008,156١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/٠١/٢٤ ره آورد آباد مسکن 2
شركت تأمين سرمايه نوين 0%100%305,434302,858183226020351181,009,1201,008,505١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٧/١٩ نهال سرمایه ایرانیان 3
تأمين سرمايه نوين 0%100%23,583,85423,404,15922815065462192241,008,4421,007,678١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٧/١١/١٤ مشترک یکم ایرانیان 4
كارگزاري حافظ 78%22%5,1204,950215061001,035,8841,034,274١٣٩٦/٠٥/٢٨١٣٩٣/٠١/١٦ مشترک نیکوکاری حافظ 5
شركت سبدگردان سرآمد بازار 5%95%371,370370,1921903485505401,005,4271,003,183١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٦/٠٢/١٢ درآمد ثابت سرآمد 6
كارگزاري بانك كشاورزي 0%100%151,641,642149,506,8412308560253803473701,015,3021,014,279١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٩/١٢/٢٥ یکم کارگزاری بانک کشاورزی 7
تامين سرمايه آرمان 0%100%292,288,031287,754,3484344846397222192131,016,8181,015,756١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٧/١٨ گنجینه زرین شهر 8
كارگزاري بانك دي 0%100%58,419,21257,946,653984772761564041291,008,2351,008,155١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٧/٠٣ ارزش آفرینان دی 9
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 3%97%2,646,9162,638,960320676958447291,003,6491,003,014١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩١/٠١/٢٦ امین آشنای ایرانیان 10
شركت تامين سرمايه نوين 2%98%123,046117,777144515414598811,046,2601,044,734١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٧/٢٠ ارمغان ایرانیان 11
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%118,692,577118,352,2352235177003418199351,003,2161,002,875١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩١/٠٧/١٨ لوتوس پارسیان 12
شركت تامين سرمايه امين 60%40%5,0945,006539111,021,4031,017,590١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٧/٠١ نیکوکاری دانشگاه الزهرا 13
شركت تامين سرمايه آرمان 2%98%2,375,4092,352,960271562048685801,009,6041,009,541١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/١١/٢٨ اندوخته توسعه صادرات آرمانی 14
شركت تامين سرمايه سپهر 0%100%18,010,57117,719,29424540300422495941,017,0681,016,439١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/٠٢/٠٨ اندوخته پایدار سپهر 15
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 1%99%3,288,3783,145,935519478983387241,047,0561,045,278١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/٠٤/٠٤ پیروزان 16
كارگزاري بانك كارآفرين 1%99%13,465,04313,409,74630590331440066181,004,8451,004,124١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٧/٢٤ مشترک کارگزاری کارآفرین 17
كارگزاري بانك كارآفرين 0%100%13,761,51213,521,90518255896317794541,018,6861,017,720١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠١/١٥ آرمان کارآفرین 18
كارگزاري تدبيرگران فردا 4%96%1,892,7441,876,697500848168751781,009,3821,008,551١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/١١/٠٨ مشترک سپهر تدبیرگران 19
كارگزاري آگاه 0%100%17,772,97317,443,14524948288423814331,019,6711,018,909١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٤/٢٧ بانک گردشگری 20
سبدگردان كاريزما 16%84%953,160515,048531725458303021,850,6911,850,624١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/٠٩/٢٥ با درآمد ثابت کاریزما 21
سبدگردان پاداش سرمايه 3%97%556,677546,83051058910554191,018,2591,018,006١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/٠٩/١٧ پاداش سرمایه بهگزین 22
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 60%40%62,74757,90634504724101,089,2921,083,599١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٥/١٦ ارمغان یکم ملل 23
شركت تأمين سرمايه امين 0%100%903,272889,527553764064071671,016,0421,015,452١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٨/٠٤ امین سامان 24
كارگزاري سهم آشنا 3%97%107,131106,1711761052822761,010,2521,009,045١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٩/٠٤/٢٠ حکمت آشنا ایرانیان 25
تأمين سرمايه نوين 0%100%94,226,23993,461,744825284371759701811,009,4351,008,180١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٨٨/١٢/٢٦  مشترک آتیه نوین 26
كارگزاري بانك پاسارگاد 1%99%934,543920,017425883070988471,016,0031,015,789١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠١/١٤ انديشه زرين پاسارگاد 27
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 1%99%48,17545,05460128951821,070,4681,069,283١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/١٢/١٦ نیکوکاری لوتوس رویان 28
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 41%59%61,44258,78030099788791,046,2321,045,292١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/٠٩/١٥ نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 29
شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 1%99%15,860,97215,629,72658059744736494701,014,9261,014,795١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٢/٠٥/٢٣ مشترک اندیشه فردا 30
كارگزاري حافظ 0%100%8,886,1188,739,44620220251287329811,018,1521,016,783١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/١١/٠٧ بانک ایران زمین 31
كارگزاري بانك ملي ايران 1%99%253,674249,144193982585421,018,2261,018,181١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٦/٠٤/٣١ اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 32
كارگزاري حافظ 5%95%84,64280,7520707521,049,5261,048,172١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٩/١٣ نيکوکاري درمان زنجيره اميد 33
كارگزاري بانك خاورميانه 1%99%6,015,6065,998,7427469535134582771,003,5611,002,811١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/٠٣/١١ مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 34
شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي 1%99%209,164197,8231695914176451,058,6551,057,328١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠١/٢٩ ارزش آفرین گلرنگ 35
شركت كارگزاري بانك سامان 0%100%1,123,4731,106,87345759315175111,016,2931,014,998١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٦/٠٢/٠٣ نگین سامان 36
شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 1%99%5,8415,12615076192021,142,0971,139,576١٣٩٥/٠٩/٠٤١٣٩٢/١١/٠٥ نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 37
شركت كارگزاري بانك آينده 0%100%38,687,54938,392,89348614192869052171,007,7611,007,674١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٧/١٩ گسترش فردای ایرانیان 38
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 0%100%1,551,5841,525,593137637428619671,018,0681,017,036١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٧/٠٣ اعتماد ملل 39
مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر 8%92%166,226115,7601607783073381,436,5241,435,954١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠١/١٧ توسعه سرمایه نیکی 40
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%19,272,18319,261,45721540426407918831,001,5181,000,557١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 41
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%19,272,18319,261,45721540426407918831,001,5181,000,557١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 42
شرکت تامین سرمایه امین 0%0%2,981,2952,930,3463,1918,5731,018,1091,017,387۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۹/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 43
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%357,966357,6022,89068,3491,006,1281,001,018۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۰/۰۵/۲۳ آتیه ملت 44
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%6,569,5196,466,38936,73342,6871,016,6891,015,949۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۰/۱۲/۰۲ اندوخته ملت 45
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%18,258,37917,963,07724,44530,5931,017,8581,016,439۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۱/۰۴/۱۱ سرمایه گذاری اوج ملت 46
شرکت کارگزاری بانک رفاه 0%0%44,734,91844,017,59154,892167,8291,016,6351,016,296۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۱/۰۶/۲۰ نگین رفاه 47
کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) 0%0%17,80112,814552431,398,5671,389,222۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۱/۱۱/۲۹ کوثر 48
تأمین سرمایه امین 0%0%3,718,4533,663,9456,5886,9421,015,2521,014,877۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۲/۰۴/۱۸ امین انصار 49
کارگزاری مفید 0%0%1,545,994793,335251,374225,3791,892,4721,891,878۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۳/۰۶/۱۲ صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 50
شرکت تأمین سرمایه کاردان 0%0%35,586,59835,324,72558,518174,9641,008,3121,007,413۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۱/۱۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 51
شرکت کارگزاری آبان 0%0%5,3965,1030151,069,5761,057,514۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۳/۱۲/۲۶ نیکوکاری ندای امید 52
تامین سرمایه امید 0%0%28,979,47328,751,84699,117180,4251,008,5431,007,917۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۳/۳۰ گنجینه امید ایرانیان 53
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 0%0%21,12019,6770591,074,0721,073,344۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۵/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 54
شرکت کارگزاری بانک انصار 0%0%15,884,32715,633,88422,75627,9961,016,0611,016,019۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۹/۱۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 55
کارگزاری آبان 0%0%41,599,40240,845,962303,394507,4211,020,0781,018,446۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۰۷/۲۵ با درآمد ثابت کوثریکم 56
سبدگردان الماس 0%0%341,615335,6901845911,018,9611,017,649۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۴/۱۲/۱۸ سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 57
تأمين سرمايه سپهر 50%50%1,113,687110,386,0807140000010550000010,09710,090١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٥/٠٥/١١ پارند پايدار سپهر 58
شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) 100%0%66,3285,004,69070000070000013,31513,254١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٤/٠٥/١٧ قابل معامله سپهر خبرگان نفت 59
شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي 50%50%567,85741,684,042899000009880000013,62613,623١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٤/١٢/١٨ قابل معامله آرمان آتی کوثر 60
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 100%0%172,63716,600,04580000060000010,40610,400١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٦/٠٤/٢١ پشتوانه طلای لوتوس 61
تامين سرمايه لوتوس پارسيان  100%0%5,477,231319,221,42010420000038470000017,16617,159١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٤/٠٢/٠٥ قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 62
كارگزاري بورس آثل 50%50%1,087,25492,706,974284000008820000011,73111,728١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٥/٠٩/٢٨ قابل معامله با درآمد ثابت کيان 63
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری مختلط
علیرضا کرمی، مصطفي بياتي، شهرام پیرانیكارگزاري آگاه7%93%16,2219,79513460182551,669,7301,656,022١٣٩٦/٠٥/٢٠١٣٩٠/٠٨/٢١ یکم نیکوکاری آگاه 1
مصطفي بياتي، علیرضا کرمی، شهرام پيرانيكارگزاري آگاه14%86%7,6074,960241073701,535,3551,533,620١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/١٠/١٨ نیکوکاری بانک گردشگری 2
علي راه نشينكارگزاري تدبيرگران فردا63%37%50,10349,6581500501581,012,5331,008,968١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/١٠/٣٠ نیکوکاری ایتام برکت 3
سعيد ابراهيميشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات0%100%64,79436,37617093494691,798,8981,781,229١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٣/١١/١١ توسعه پست بانک 4
همایون دارابی ، عباس تکلو ، میلاد سعدآبادیكارگزاري بانك آينده0%100%6,625,2011,864,397166030434747013,564,0253,553,536١٣٩٦/٠٥/٣٠١٣٩٠/٠٤/١٥ تجربه ايرانيان 5
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%45,9257,4842142956,196,8676,136,404۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۸۸/۱۲/۲۴ پارس 6
فیروزه سالارالدینی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%19,8118,71437642,295,3712,273,487۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۱/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 7
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%62,21117,5321933523,570,6823,548,451۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۲/۰۴/۰۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 8
اردشیر ظهرابی علی آبادی , علی اسلامی بیدگلی , فیروزه سالارالدینی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%91,7596,482,6300014,35914,155۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۲/۰۶/۰۷ آرمان سپهر آیندگان 9
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%102,7168,613,9240012,07411,924۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۲/۱۰/۰۲ توسعه اندوخته آینده 10
احمد کوچکی , پرویز فاتح , سیده نفیسه میرلوحی شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)0%0%1,007,322100,000,0000010,09310,073۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۳/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 11
سیدجواد جمالی , دانش قراگوزلو , مهدی فریور شرکت سبدگردان آسمان0%0%119,05211,190,1520010,78610,639۱۳۹۶/۰۵/۳۰۱۳۹۲/۰۹/۲۳ صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام 12
مژده بادی الهی ، سحر فرهمندی ، فرشته فلاح اقبال پورتأمين سرمايه نوين100%0%230,03814,957,53959700000015,50915,380١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٢/١١/٠٥ قابل معامله سپهر انديشه نوين 13
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)100%0%55,0935,463,740270000002420000010,10310,084١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٤/٠٤/٠٩ قابل معامله گنجينه آينده روشن 14
ابوالفضل شهر آبادی ، مجتبی جهانگیری ، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان100%0%71,9015,010,00020000020000014,43214,352١٣٩٦/٠٥/٣١١٣٩٤/٠٥/٣١ قابل معامله ثروت آفرين پارسيان 15
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد