یکی از تشابهات این دو اوراق این است که هر دو نوع اوراق قرضه با پیش بینی مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صادر می گردد.

اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای است که نشان دهنده مبلغی وام با بهره معین است که تمام آن یا اجزای آن باید در موعد یا مواعد معینی مسترد شده و شرکت سهامی عام می تواند تحت مقررات قانونی این اوراق را منتشر کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، وجه تشابه و تفاوت این دو اوراق در ذیل بررسی می شود.

 

وجوه تشابه

وجوه تشابه این دو نوع اوراق قرضه:

1- هر دو نوع اوراق قرضه با پیش بینی مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صادر می گردد.

2- صدور هر دو نوع اوراق قرضه موجب افزایش سرمایه شرکت می شود.

3- صدور هر دو نوع اوراق قرضه نهایتاً منجر به افزایش سهامداران شرکت می شود.

4- در هر دو نوع اوراق قرضه، شرایط جایگزینی ورقه قرضه با سهام باید در ورقه قرضه قید گردد و تعویض یا تبدیل ورقه قرضه با سهام تابع میل و رضایت دارنده ورقه است.

 

وجوه تفاوت

وجوه تمایز این دو نوع اوراق قرضه:

1- افزایش سرمایه شرکت سهامی عام باید قبل از صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، توسط یک یا چند بانک یا مؤسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد اما در اوراق قرضه قابل تبدیل با سهام چنین امری صورت نمیگیرد.  

2- افزایش سرمایه شرکت هنگام صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام حداقل برابر با مبلغ اوراق قرضه خواهد بود اما در هنگام صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت، افزایش سرمایه معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه است.

3- سهام صادرشده برای تعویض با اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، سهام بانام خواهد بود اما سهام صادره برای تبدیل با اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام می تواند بانام یا بی نام باشد.

4- سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه قابل تعویض با سهام صادر می شود تا زمانی که این تعویض صورت نگرفته است به عنوان وثیقه بانک ها یا مؤسسات مالی پذیره نویسی کننده افزایش سرمایه شرکت، در محل شرکت نگهداری شده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، قابل تأمین و توقیف نیست اما صدور سهام جدید برای مبادله با اوراق قرضه قابل تبدیل با سهام شرکت، در پایان مهلت تعیین شده برای تبدیل اوراق به سهام، پس از مشخص شدن مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه، صادر شده و به دارندگان اینگونه سهام تحویل داده می شود.

5- حق رجحان سهامداران در خرید سهام قابل تعویض با سهام شرکت خود به خود از بین می رود اما در اوراق قرضه قابل تبدیل با سهام چنین امری وجود ندارد. (ماده63 ل.ق)

6- در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه را همزمان با اجازه انتشار اوراق قرضه تصویب می کند اما در اوراق قرضه قابل تبدیل با سهام، مجمع عمومی، اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره میدهد.

 
                          * اداره فرهنگ سازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

پربازدیدترین

آخرین‌های فرهنگ سرمایه گذاری