بیشترین تعداد نیروی انسانی فعال در صنعت کارگزاری مربوط به سال 95 و کمترین مربوط به سال 93 است.


اطلاعات مقایسه ای صنعت کارگزاری بر اساس خود اظهاری شرکت های کارگزاری عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در گزارش کانون کارگزاران، نمودار رشد تعداد پرسنل صنعت، تعداد دفاتر و تالارهای معاملات در کشور، سطح تحصیلات پرسنل صنعت کارگزاران، سابقه کاری در آخرین شرکت کارگزاری، محل فعالیت پرسنل صنعت کارگزاری و سرمایه شرکت های کارگزاری از سال 93 الی 96 بررسی شده است.

نمودار رشد تعداد پرسنل صنعت کارگزاری از سال 93 الی 96

با بررسی آماری نیروی انسانی فعال در صنعت کارگزاری طی چهار سال گذشته می­توان بیان کرد وضعیت تعداد نیروی انسانی تقریباً ثابت بوده است و تغییر چشم­گیری در تعداد پرسنل ایجاد نشده است. بیشترین تعداد نیروی انسانی فعال در این صنعت مربوط به سال 95 و کمترین مربوط به سال 93 است.

 

مقایسه سطح تحصیلات پرسنل صنعت کارگزاران از سال­ 93 الی 96:

همانطور که در نمودار زیر مشخص است بیش از نیمی از پرسنل فعال در صنعت کارگزاری دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند که این موضوع، بیانگر سطح سواد و دانش بالای این شاغلین در حوزه است.

 

مقایسه سابقه کاری در آخرین شرکت کارگزاری، از سال 93 الی 96:

باتوجه به نمودار زیر حدود نیمی از افراد در هر شرکت کارگزاری بیش از سه سال حضور داشته ­اند. همچنین طبق اطلاعات دریافتی میانگین حضور پرسنل در یک شرکت کارگزاری 4.5 سال است.

 
 
 

بورس محل فعالیت پرسنل صنعت کارگزاری از سال­ 93 الی 96:

 
 
 

مقایسه سرمایه شرکت ­های کارگزاری و همچنین تعداد دفاتر و تالار های معاملات در کشور از سال­ 93 الی 96: