دانشگاه علامه

پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، روزهای شنبه هر هفته به معرفی پایان‌نامه‌های مرتبط با بازارسرمایه و انعکاس آخرین یافته‌های دانشگاهی در این حوزه می پردازد. براین اساس، طی روز جاری به معرفی پایان‌نامه «میلاد رحمانیانی» با عنوان «بررسی عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی» می‌پردازیم؛ این تحقیق در بهمن ماه ۹۷ به داوری حسین عبده تبریزی در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شده است.

به گزارش پایگاه خبری (سنا)، در چکیده این پژوهش آمده است: در پژوهش‌های مالی معیارهای متعددی برای اندازه‌گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات مطرح‌ شده است. طی سال‌های اخیر معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN) معرفی‌شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار است. ریزساختار بازار مطالعه فرآیند و نتیجه مبادله تحت نهادهای صریح است. به صورت خلاصه تئوری ریزساختار بازار شامل سه حوزه: ساختار بازار و موضوعات طراحی بازار، شکل‌گیری قیمت، اطلاعات و افشا است. رساله حاضر بر دو کارکرد آخر ریزساختار بازار تمرکز دارد.

در این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (۱۹۹۲)، رویکرد جستجو شبکه‌ای در مقادیر اولیه (grid search) یان و ژانگ(۲۰۱۲) و همچنین روش خوشه‌بندی (Clustering Approach) برای یافتن سریع‌تر مقادیر اولیه توسط «گان» و همکاران (۲۰۱۵) برای تخمین معیار احتمال مبادله آگاهانه استفاده شد. روش‌های مذکور برای ۲۰۶ شرکت منتخب از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین زده شده است. برای انجام تحقیق حاضر ۸۰۲۵۵ روز-سهم مورد بررسی قرار گرفته است که مستلزم پردازش ۲۷۷۴۸۰۵۱ معامله و ۴۸۸۴۱۵۹۲ سفارش خرید-فروش بود.


فرضیه‌ها

در فرضیه نخست این تحقیق، وجود نداشتن تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار و اندازه آن در مقایسه با سایر بورس‌های معتبر دنیا مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این کار رویکرد جستجو شبکه ای در مقادیر اولیه و رویکرد خوشه‌بندی در مقادیر اولیه به کار گرفته شده است. میانگین شاخص احتمال مبادله آگاهانه برای دوره مورد بررسی با استفاده از این روش‌ها معادل ۰/۲۹ است. میانگین شاخص احتمال مبادله آگاهانه در پنج بورس برتر نیویورک، تایوان، توکیو، فارکس و استانبول معادل ۰/۱۹ است که بیانگر بالاتر بودن عدم تقارن در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به سایر بازارهای جهانی است.


فرضیه دوم؛ تاثیر انتشار اطلاعات جدید مالی بر سطح عدم تقارن اطلاعات

در بررسی فرضیه دوم مبنی بر تاثیر انتشار اطلاعات جدید مالی بر سطح عدم تقارن اطلاعات با استفاده از رویکرد براون و هلسینگ (۲۰۰۹) تغییرات متغیر مبادله آگاهانه به عنوان متغیر وابسته و متغیر دامی دوره انتشار اطلاعات به همراه متغیرهای کنترل به عنوان متغیر مستقل به کار گرفته شد. ضریب متغیر دامی ۰/۰۱۳۵ تخمین زده شد و معنی‌دار است؛ بنابراین، بررسی ارتباط انتشار گزارش‌های دوره‌ای صورت‌های مالی و میزان عدم تقارن در بازار بیانگر تاثیر انتشار اطلاعات جدید بر سطح عدم تقارن اطلاعات در بازار است. تحقیقات خارجی مشابه این مسئله را تایید می‌کند.


فرضیه سوم؛ ارزش‌گذاری ریسک عدم تقارن اطلاعات

در فرضیه سوم ارزش‌گذاری ریسک عدم تقارن اطلاعات با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر معنادار بودن شاخص عدم تقارن اطلاعات به ‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران است. ضریب متغیر اندازه در مدل معادل ۰/۱۷۱۵ و معنی دار بود. این نتایج با یافته‌های سایر تحقیق‌های مشابه نظیر ازلی و همکاران (۲۰۰۲) همخوانی دارد.


فرضیه چهارم؛ یکسان بودن شاخص احتمال مبادله آگاهانه برای صنایع مختلف

در فرضیه چهارم یکسان بودن شاخص احتمال مبادله آگاهانه برای صنایع مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحلیل واریانس شاخص احتمال مبادله آگاهانه در صنایع مختلف متفاوت است. شرکت‌های مختلف بر اساس آزمون شفه در سطح عدم تقارن اطلاعات به سه گروه دسته‌بندی شدند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =

پربازدیدترین

آخرین‌های فرهنگ سرمایه گذاری