صندوق

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران در حالی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد که طی این ماه شاخص کل بورس با بازدهی ۵.۳ درصد بالاتر از بازارهای موازی قرار داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، بازارهای سهام، ارز و سکه طلا به ترتیب بازدهی ۵.۳، ۴.۴ و ۰.۵۳ درصد را ثبت کردند تا بازار سهام در صدر قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، صندوق های سرمایه گذاری مختلط، قابل معامله در بورس و سهامی با توجه به سهم قابل توجه سهام در آنها بازدهی مناسبی ساختند.

صندوق های سرمایه گذاری «کوثر»، «امین آوید»، «ارمغان یکم ملل»، «آسمان خاورمیانه» و «سپهر آتی» برترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط بودند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط - عملکرد اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نام صندوق های سرمایه گذاری

بازدهی ماه(%)

بازدهی سال(%)

مدیر صندوق

 کوثر

۱۴.۳۹

۹۰.۰۳

کارگزاری بانک صنعت و معدن

 امین آوید

۹.۲۱

۷۸.۳

کارگزاری امین آوید

ارمغان یکم ملل

۸.۳۴

۱۰۲.۷۶

سبدگردان پاداش سرمایه

 آسمان خاورمیانه

۸.۰۲

۱۰۱.۸۷

سبدگردان آسمان

 سپهر آتی

۵.۹۴

۳۲.۱۸

تأمین سرمایه سپهر

گفتنی است، گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس در چهار گروه بادرآمد ثابت قابل معامله در بورس، سهامی قابل معامله در بورس، کالایی قابل معامله در بورس و مختلط قابل معامله در بورس برترین های خود را معرفی کرد.

صندوق های «توسعه اندوخته آینده»، «سپهر کاریزما»، «هستی بخش آگاه»، «امین تدبیرگران فردا» و «آسمان آرمانی سهام» بیشترین بازدهی را در گروه صندوق های سهامی قابل معامله در بورس کسب کردند.

گروه صندوق های بادرآمد ثابت قابل معامله در بورس نیز شاهد بالاترین بازدهی برای «پارند پایدار سپهر»، «سپهر خبرگان نفت»، «فیروزه آسیا»، «آسمان امید» و «کمند» بود.

صندوق های «سپهر اندیشه نوین» و «ثروت آفرین پارسیان» نیز تنها صندوق های مثبت صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس هستند. شایان ذکر است که گروه صندوق های طلا طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به غیر از صندوق «زرافشان امید ایرانیان» نتوانستند اعداد مثبتی را ثبت کنند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) -عملکرد اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

با درآمد ثابت قابل معامله در بورس

نام صندوق های سرمایه گذاری

بازدهی ماه(%)

بازدهی سال(%)

مدیر صندوق

پارند پایدار سپهر

۳.۲۸

۲۰.۶۸

تأمین سرمایه سپهر

سپهر خبرگان نفت

۲.۸۱

۲۹.۸۵

کارگزاری خبرگان سهام

 فیروزه آسیا

۲.۴۴

۳۳.۸۴

کارگزاری فیروزه آسیا

 آسمان امید

۱.۹۸

-

سبدگردان آسمان

کمند

۱.۷۸

۲۱.۷۴

سبدگردان کاریزما

سهامی قابل معامله در بورس

نام صندوق های سرمایه گذاری

بازدهی ماه(%)

بازدهی سال(%)

مدیر صندوق

توسعه اندوخته آینده

۶.۱۴

۱۲۰.۸۶

سبدگردان انتخاب مفید

 سپهر کاریزما

۵.۵۱

۱۴۰.۸۳

سبدگردان کاریزما

هستی بخش آگاه

۵.۱۲

۱۳۰.۴

کارگزاری آگاه

 امین تدبیرگران فردا

۴.۲۹

۹۵.۷۱

کارگزاری تدبیرگران فردا

آسمان آرمانی سهام

۳.۱

۹۷.۷۲

سبدگردان آسمان

کالایی قابل معامله در بورس

نام صندوق های سرمایه گذاری

بازدهی ماه(%)

بازدهی سال(%)

مدیر صندوق

 زرافشان امید ایرانیان

۰.۴۸

۱۰۰.۹۱

تأمین سرمایه امید

 سکه طلای مفید

۰.۰۳-

_

کارگزاری مفید

پشتوانه طلای لوتوس

۰.۰۷-

۱۱۴.۶۹

تأمین سرمایه لوتوس

 سکه طلای کیان

۰.۶۱-

۱۰۶.۰۵

مشاور سرمایه گذاری کیان

مختلط قابل معامله در بورس

نام صندوق های سرمایه گذاری

بازدهی ماه(%)

بازدهی سال(%)

مدیر صندوق

سپهر اندیشه نوین

۲.۳۲

۴۹.۹۱

تأمین سرمایه نوین

ثروت آفرین پارسیان

۲.۰۱

۷۴.۸۲

امین سرمایه لوتوس پارسیان

آرمان سپهر آیندگان

۰.۱۱-

۹۲.۳

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

این گزارش حاکی است که گروه صندوق های در سهام طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ توانستند اعداد قابل توجهی را نصیب سرمایه گذاران کنند. صندوق های «بورسیران»، «بانک خاورمیانه»، «دماسنج»، «نقش جهان» و «توسعه ملی» برترین صندوق های این گروه بودند.

صندوق های سرمایه گذاری در سهام-عملکرد اردیبهشت ماه ۹۸

نام صندوق های سرمایه گذاری

بازدهی ماه(%)

بازدهی سال(%)

مدیر صندوق

بورسیران

۱۸.۶۳

۱۳۹.۸۸

کارگزاری بورسیران

 بانک خاورمیانه

۱۷.۵۳

۱۶۴.۲۲

کارگزاری بورسیران

 دماسنج

۱۵.۰۱

۲۷۱.۴۹

کارگزاری بورسیران

 نقش جهان

۱۳.۹۴

۱۵۱.۵۳

سبدگردان سرآمد بازار

توسعه ملی

۱۳.۶۷

۱۸۶.۳۳

کارگزاری بانک ملی ایران

شایان ذکر است که گروه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت علی رغم ماهیتشان که بخش اعظم دارایی ها خود را در اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه گذاری می کنند، اما توانسته اند اعداد جذابی برای سرمایه گذاران ریسک گریز خود ثبت کنند. «اندیشه فردا»، « نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) »، « ارزش آفرینان دی»، « گنجینه یکم آوید» و «توسعه سرمایه نیکی» برترین های این گروه بودند.

صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت-عملکرد اردیبهشت ماه ۹۸

نام صندوق های سرمایه گذاری

بازدهی ماه(%)

بازدهی سال(%)

مدیر صندوق

 اندیشه فردا

۴.۸۲

_

مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

۳.۹۷

۲۸.۰۴

سبدگردان سهم آشنا

ارزش آفرینان دی

۳.۵۹

۲۱.۶۶

کارگزاری بانک دی

گنجینه یکم آوید

۳.۳۸

۲۳

کارگزاری امین آوید

توسعه سرمایه نیکی

۳.۲۲

۲۵.۰۵

سرمایه گذاری نیکی گستر

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه