پژوهش

پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) در نظر دارد، روزهای شنبه هر هفته به معرفی پایان‌نامه‌های مرتبط با بازارسرمایه و انعکاس آخرین یافته‌های دانشگاهی در این حوزه بپردازد. براین اساس، طی روز جاری به معرفی پایان‌نامه «علی خبیری» با عنوان «مطالعه‌ تجربی بازار آتی کالا» می‌پردازیم.

به گزارش پایگاه خبری (سنا)، این تحقیق در اسفند ماه ۹۵ به راهنمایی دکتر راعی در مقطع دکتری مالی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شده است. در چکیده آن آمده است: این رساله‌ مشتمل بر پنج فصل است که در فصل نخست آن به مرور کلیات پژوهش پرداخته شده و مرور ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش در فصل دوم آمده است. فصل سوم به تشریح روش تحقیق می‌پردازد و یافته‌های حاصل و تحلیل نتایج در فصل چهارم ارائه می‌شود. فصل پنجم شامل خلاصه‌ مطالب، نتیجه‌گیری و بیان جنبه‌های دانش‌افزایی و نوآوری پژوهش می‌شود. فرضیه‌ مالی‌سازی کالا و فرضیه‌ی بنیان‌های اقتصادی و روابط و سرریزهای بین بازاری، مبانی نظری این پژوهش را تشکیل می‌دهند. آثار و پیامدهای سؤ احتمالی ناشی از معاملات آتی کالا، تکانه‌های بخش واقعی اقتصاد، و روابط و سرریزهای بین بازاری مؤید ضرورت انجام پژوهش است.

ساختار کلی هر پژوهش از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود که عبارتند از معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و طرح پژوهش (کرس‌ول، ۲۰۰۸). معرفت‌شناسی این پژوهش از نوع پسا اثبات‌گرایی است. منظور از معرفت‌شناسی، جهت‌گیری و رویکرد کلی پژوهشگر درباره‌ موضوع مورد پژوهش است.

 این رساله به بررسی روابط علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت بین مجموعه‌ای از متغیرها مبتنی بر واقعیات عینی و اندازه‌گیری دقیق می‌پردازد. روش‌شناسی این پژوهش از نوع تجربی است. پاسک (۲۰۱۲) بیان می‌کند که یک پژوهش تجربی عبارت است از انجام آزمایش‌ها یا مشاهدات عینی به منظور پاسخ دادن به پرسش‌ها و بررسی پدیده‌هایی که در محیط پیرامون و جهان واقعی رخ می‌دهند.

 در علوم مالی، مطالعات تجربی به جمع‌آوری اطلاعات کمی یا کیفی از بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌پذیران و سایر فعالان بازار اقدام میکند تا فرضیات، تئوری‌ها، الگوهای نظری و سئوالات مشخصی را مورد تجزیه و تحلیل عینی قرار داده و شواهد مستدل برای رد یا حمایت از فرضیات و نظریه‌ها و پاسخ به سؤالات تهیه شود. طرح‌های پژوهشی را به سه دسته‌ی کمی، کیفی و ترکیبی تقسیم‌ می‌کنند.

با توجه به نوع سؤالات، مفروضات و متغیرهای مورد استفاده، طرح این پژوهش از نوع کمی است که هدف آن عبارتست از آزمودن نظریات و فرضیات و پاسخ به سؤالات مطروحه از طریق تجزیه و تحلیل آماری روابط بین متغیرهایی که با ابزار دقیق کمی‌سازی و اندازه‌گیری می‌شوند. اهداف و دستاوردهای مورد انتظار و جنبه‌های نوآوری و دانش‌افزایی پژوهش نیز در انتهای نمودار بیان شده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =

پربازدیدترین

آخرین‌های فرهنگ سرمایه گذاری