صورت های مالی، گزارش عملکرد

شرکت‌های سیمان خاش، فولاد مبارکه اصفهان، داروسازی فارابی، کابل البرز، گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم، صنعتی سپنتا، صنعتی پارس مینو، سیمان کردستان و پتروشیمی خارگ با انتشار گزارش عملکرد فعالیت منتهی به ۳۱ خرداد اعلام کردند طی دوره سه ماهه منتهی به تاریخ یاد شده، درآمد افزایشی داشتند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سیمان خاش در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۷۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال درآمد داشته است.

"سخاش" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۲۵۶ میلیارد و ۵۸۳ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

کسب درآمد ۳۷ هزار میلیاردی"فولاد" طی خرداد ماه

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۳۷ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال درآمد داشته است.

"فولاد" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۹۵ هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از افزایش ۱۰۴ درصدی دارد.

درآمد ۳ ماهه "دفارا" ۲۷۶ درصد افزایش یافت

شرکت داروسازی فارابی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۴۵۷ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال درآمد داشته است.

"دفارا" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۲۳۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون ریال درامد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۲۷۶ درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد ۳ ماهه "بالبر" افزایشی بود

شرکت کابل البرز در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۳۲۹ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال درآمد داشته است.

"بالبر" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۶۲۶ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از رشد ۱۰۴ درصدی دارد.

افزایش ۲۰۸ درصدی در درآمد ۳ ماهه "فنوال"

گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۳۱۶ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال درآمد داشته است.

"فنوال" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۷۱۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، رشد ۲۰۸ درصدی را نشان می‌دهد.

کسب درآمد ۳۳۹ میلیاردی "فپنتا" طی خرداد ماه

شرکت صنعتی سپنتا در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۳۳۹ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال درآمد داشته است.

"فپنتا" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از رشد ۸۴ درصدی دارد.

درآمد ۳ ماهه "غپینو" افزایشی بود

شرکت صنعتی پارس مینو در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۳۷۶ میلیارد و ۲۰۹ میلیون ریال درآمد داشته است.

"غپینو" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۹۴۲ میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال درامد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.

مروری بر عملکرد خرداد ماه "سکرد"

شرکت سیمان کردستان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۱۴۰ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال درآمد داشته است.

"سکرد" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۷۱۱ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از رشد ۱۶ درصدی دارد.

افزایش ۸۷ درصدی در درآمد ۳ ماهه "شخارک"

شرکت پتروشیمی خارگ در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۳ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال درآمد داشته است.

"شخارک" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۸ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، رشد ۸۷ درصدی را نشان می‌دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =

پربازدیدترین

آخرین‌های شركت‌ها و مجامع