شاخص

در پایان معاملات خرداد ماه ۱۳۹۸ ارزش بازار اوراق بهادار شامل ارزش کل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا به بیشترین مقدار خود در دوره یکساله اخیر یعنی ۱۲،۲۸۲،۳۹۴ میلیارد ریال رسید .

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، به نقل از گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس، این رقم نشان دهنده ۹.۳ درصد رشد نسبت به ارزش بازار اوراق بهادار در ماه قبل و ۱۰۶.۵ درصد رشد نسبت به ارزش بازار اوراق بهادار در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ است.

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می شود گروه محصولات شیمیایی در رتبه نخست در بین ۱۰ صنعت با بیشترین ارزش بازار سهام در مجموع بورس تهران و فرابورس ایران قرار دارد.

شاخص  های بازار سرمایه

با بررسی شاخص  های بازار سرمایه، شاهد افزایش ۹.۲ درصدی شاخص کل (وزنی ارزشی) بورس اوراق بهادار در پایان معاملات یک ماهه منتهی به خرداد  ماه ۱۳۹۸ و رسیدن آن به مقدار ۲۳۴،۸۷۹ واحد هستیم. این بیشترین مقدار شاخص کل طی دوره ۱۳ ماهه اخیر محسوب می  شود. همچنین مقدار شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان خرداد  ماه ۱۳۹۸، ۳۱.۵ درصد رشد داشته است. شاخص کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران نیز در دوره یک ماه منتهی به پایان خرداد  ماه ۱۳۹۸ با ۱۲.۶ درصد افزایش به مقدار ۲،۹۷۸ واحد و بیشترین مقدار خود طی دوره ۱۳ ماهه اخیر رسید. این در حالی است که مقدار شاخص کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان خرداد  ماه ۱۳۹۸، ۳۱.۹ درصد رشد را نشان می  دهد.

ارزش معاملات

به طور کلی مجموع ارزش معاملات بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی) در پایان خرداد  ماه ۱۳۹۸ به ۵۱۹،۵۴۵ میلیارد ریال رسید که این مقدار ۱۳.۶ درصد نسبت به دوره یک ماهه گذشته کاهش داشته است. در اردیبهشت  ماه سال جاری با ارزش معاملات ۶۰۱،۳۰۵ میلیارد ریال شاهد بیشترین مقدار ارزش معاملات ماهانه طی دوره ۱۳ ماهه اخیر بوده  ایم.

اوراق بدهی

طی دوره ۱۳ ماهه اخیر، بیشترین ارزش اوراق بدهی منتشره مربوط به خردادماه ۱۳۹۸ با انتشار اوراق در مجموع به ارزش ۱۳۳،۸۷۵ میلیارد ریال است. در مجموع ارزش مانده اوراق بدهی منتشره در پایان خردادماه ۱۳۹۸ به ۱،۰۲۸،۴۵۲ میلیارد ریال رسید که از این مقدار ۸۱.۹ درصد اوراق با ناشر دولتی، ۱۶.۴ درصد اوراق شرکتی و ۱.۷ درصد سهم اوراق شهرداری ها است. همچنین از منظر نوع اوراق، بیشترین ارزش مانده اوراق به ترتیب مربوط به اوراق اسناد خزانه اسلامی با ۵۰.۷ درصد و اوراق مشارکت با ۱۵.۲ درصد است. شایان ذکر است بیشترین مقدار ارزش مانده اوراق بدهی طی دوره ۱۳ ماهه اخیر، مربوط به خرداد ماه ۱۳۹۸ با ارزش مانده اوراق ۱،۰۲۸،۴۵۲ میلیارد ریال است .

نمادهای متوقف

در نمودار زیر روند تعداد نمادهای متوقف شده در هر ماه که تا پایان همان ماه بازگشایی شده اند، به همراه میانگین تعداد روزهای توقف برای آن ها نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود طی دوره ۱۳ ماهه اخیر، کمترین تعداد نمادهای متوقف مربوط به بهمن  ماه ۱۳۹۷ با ۵۹ نماد و پس از آن آذر ماه ۱۳۹۷ با ۶۲ نماد است. از طرفی در مرداد، شهریور و آبان ماه ۱۳۹۷ با میانگین حدود ۲ روز شاهد کمترین میانگین تعداد روزهای توقف هستیم.

تعداد نهادهای مالی در پایان خردادماه ۱۳۹۸ به ۶۳۰ نهاد رسید که ۳۴ درصد آنها به صندوق های سرمایه گذاری اختصاص دارد. در نمودار زیر درصد تعداد نهادهای مالی به تفکیک و در پایان خردادماه ۱۳۹۸ نشان داده شده است.

وضعیت شفافیت اطلاعات

در نمودارهای زیر مهم ترین شاخص های بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه نشان داده شده است. همان طور که در نمودار زیر مشاهده می شود، در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ شاهد کمترین تعداد روزهای تاخیر در انتشار اطلاعات در دوره ۱۳ ماهه اخیر بوده ایم.

از طرفی بر اساس نمودار زیر، در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ شاهد کمترین درصد اطلاع رسانی با تاخیر شرکت ها و بیشترین درصد اطلاع رسانی به موقع شرکت ها هستیم.

صندوق های سرمایه گذاری

در نمودارهای زیر روند یکساله ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام نشان داده شده است. بر این اساس و طی دوره ۱۳ ماهه اخیر، در فروردین ماه ۱۳۹۸ ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به ۱،۵۰۰،۳۹۳ میلیارد ریال و بالاترین ارزش خود طی دوره ۱۳ ماهه اخیر رسید. در صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز بیشترین ارزش مربوط به خردادماه ۱۳۹۸ با ارزش ۲۲،۹۲۲ میلیارد ریال است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه