کانون کارگزاران

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هر ساله اقدام به جمع‌آوری صورت‌های مالی از شرکت‌های کارگزاری کرده و پس از تجمیع، گزارش کاملی از وضعیت صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و دیگر اطلاعات لازم در اختیار عموم قرار می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گزارشی وضعیت صورت‌های مالی صنعت کارگزاری، را اعلام کرد. طبق این گزارش صنعت کارگزاری در سال ۹۷ حدودا ۶۶۵ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است.

بنابر گزارش حاضر، بالاترین میانگین سود خالص در طول ۵ سال گذشته مربوط به سال ۹۷ و کمترین مربوط به سال ۹۴ است که رقم سود خالص صنعت کارگزاری در سال ۹۷ نسبت به دوره قبل رشد ۱۷۱ درصدی داشته است.

در ادامه با توجه به وضعیت صورت سود و زیان صنعت کارگزاری، درآمد عملیاتی صنعت در طول ۵ سال گذشته با نوساناتی همراه بوده، در حالیکه رشد درآمدی صنعت کارگزاری هموار نبوده است. به طوریکه در سال ۹۴ درآمد عملیاتی صنعت بالغ بر ۵۴۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره قبل خود ۱۴ درصد کاهش داشته است؛ ولی درآمد عملیاتی صنعت در سال ۹۷ که بالاترین رقم حدودا ۱.۶۵۷ میلیارد تومان بوده، با رشد ۷۵ درصد نسبت به سال ۹۶ همراه بوده است و در طی ۵ سال گذشته درآمدهای عملیاتی صنعت ۱.۵ برابر شده است.

همچنین با توجه به بررسی هزینه‌های عملیاتی در طول این سال‌ها، هزینه‌های عملیاتی صنعت ۰.۹۷ برابر شده و در این مدت همواره با شیب ملایم افزایش داشته که کمترین درصد افزایش مربوط به سال ۹۴ است، تنها ۶ درصد نسبت به دوره قبل رشد داشته و بیشترین درصد رشد مربوط به سال ۹۷ که ۳۵ درصد رشد داشته است و به دنبال آن سود عملیاتی صنعت در سال ۹۷ حدودا ۸۴۹ میلیارد تومان بوده است و سود عملیاتی در طول این سال‌ها بیشترین تغییرات از لحاظ درصدی مربوط به سال ۹۵ و بیشترین تغییرات از لحاظ ارقام مربوط به سال ۹۷ است.

براساس این گزارش، وضعیت ترازنامه‌ای صنعت کارگزاری در سال‌های ۹۳ الی ۹۷ نشان می‌دهد که در طول ۵ سال گذشته میزان کل دارایی‌های شرکت‌های کارگزاری ۳۱۶ درصد رشد داشته اما مجموع کل دارایی‌ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۳۲ درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش حدود ۸۸ درصد کل دارایی‌های صنعت کارگزاری دارایی‌های جاری تشکیل داده‌اند و همچنین با بررسی بدهی‌های صنعت کارگزاری حدودا ۹۸ درصد بدهی‌های کل صنعت شامل بدهی جاری بوده است. طبق ترازنامه صنعت کارگزاری مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری نیز از ۹۱۱ میلیارد تومان به ۲.۲۱۷  میلیارد تومان رسیده است که بیانگر  ۱۴۳ درصد رشد است.

تعداد شرکت‌های دارای سال مالی منتهی به شهریور ماه۵۰ شرکت و شرکت‌های دارای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۸ شرکت و سایر شرکت‌ها در تاریخ های دیگر است و نیز با مقایسه تعداد شرکت‌های کارگزاری زیان‌ده نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد در سال ۹۶، تعداد ۲۵ شرکت کارگزاری زیان‌ده بودند اما در سال ۹۷ این تعداد به ۸ شرکت تقلیل یافته است.

طبق این گزارش همان طور که مشخص است، میانگین حاشیه سود صنعت کارگزاری در طی سال‌های اخیر به طور  متوسط ۲۹درصد بوده است و حاشیه سود خالص صنعت کارگزاری درسال ۹۷ نسبت به سال گذشته افزایش یافته و همچنان کمترین درصد حاشیه سود مربوط به سال ۹۴ بوده است.

بر مبنای این گزارش بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری از ۲۲ درصد در سال ۹۳ به ۳۰ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

مقایسه عملکرد مالی صنعت طبق جداول و نمودار به شرح ذیل:

مقایسه مجموع درآمدهای عملیاتی صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷

طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی صنعت کارگزاری در سال ۹۷ بالاترین رقم بوده و رشد ۷۵ درصدی را  نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد و هم‌چنین درآمدهای عملیاتی این صنعت در  طول ۵ سال همواره رشدی بوده تنها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است.

مقایسه مجموع درآمد کارمزد معاملات صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷
نمودار ذیل مجموع درآمد کارمزد صنعت کارگزاری را در سال‌های ۹۳ الی ۹۷ نشان می‌دهد. درآمد کارمزد صنعت کارگزاری که شامل کارمزد دریافتنی معاملات کارگزاران از بورس‌های کشور است در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰۴ درصد همراه بوده است و طبق نمودار زیر در سال ۹۶ این رقم نسبت به سال ۹۵  ۶ درصد کاهش داشته است.

مقایسه مجموع هزینه‌های عملیاتی صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷
 نمودار ذیل مجموع هزینه‌های عملیاتی صنعت کارگزاری را در سال‌های ۹۳ الی ۹۷ نشان می‌دهد. همان‌گونه که از اطلاعات ذیل بر می‌آید، بالاترین رقم هزینه‌های عملیاتی مربوط به سال ۹۷ پایین‌ترین مربوط به سال ۹۴ که حدودا ۶ درصد نسبت به دوره قبل رشد داشته است.

مقایسه مجموع سود خالص صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷
نمودار ذیل مجموع سود خالص صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷ نشان می‌دهد. سود خالص شرکت‌های کارگزاری در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در حال حاضر مجموع سود خالص در سال ۹۷ رقمی بالغ بر ۶۶۵ میلیارد تومان است.

مقایسه حاشیه سود کارمزدهای صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷

جدول و نمودار ذیل حاشیه سود کارمزد صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷ نشان می‌دهد. همان‌گونه که از اطلاعات ذیل بر می‌آید، درصد حاشیه سود کارمزد صنعت کارگزاری در سال ۹۷، ۵۶ درصد بوده و سال ۹۶ تقریباً برابر با سال ۹۵ بوده و بالاترین حاشیه سود کارمزد صنعت کارگزاری مربوط به سال ۹۷ و کمترین مربوط به سال ۹۴ است.

مقایسه حاشیه سود خالص صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷
نمودار ذیل حاشیه سود خالص صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷ نشان می‌دهد. همان‌گونه که از اطلاعات ذیل بر می‌آید، حاشیه سود خالص صنعت با توجه به تغییرات درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی صنعت و شرایط حاکم بر صنعت کارگزاری با نوساناتی همراه بوده است که در این طی ۵ سال حاشیه سود خالص در سال ۹۴ پایین‌ترین درصد بوده و بهترین درصد مربوط به سال ۹۷ است.

مقایسه بهره‌وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷
نمودار ذیل بهره‌وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری از سال ۹۳ الی ۹۷ نشان می‌دهد. همان‌گونه که از اطلاعات ذیل بر می‌آید، بهره‌وری نیروی کار بر حسب تعداد در سال ۹۷ حدودا ۲۱۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۶، ۹۲ درصد رشد داشته است و این در حالی است که پایین‌ترین رقم بهره‌وری نیروی کار بر حسب تعداد مربوط به سال ۹۴ میباشد که حدودا ۶۳ میلیارد تومان بوده و ۱۷ درصد در آن سال نسبت به دوره قبل تقلیل یافته است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =

پربازدیدترین

آخرین‌های کارگزاران و نهادهای مالی