تقی کبیری

سیدتقی کبیری با اشاره به مشکلاتی که امسال در خرید تضمینی گندم برای گندمکاران به وجود آمده و به واردات گندم منتهی شده است، گفت: در خرید تضمینی گندم خریدها یک طرفه قیمت گذاری شده و مصالح کشاورز و هزینه های جاری آنها لحاظ نمی شود، اما در قانون طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا پیش بینی شده که به عمده مشکلات کشاورزان پایان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از فارس، عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در طـﺮح ﺧـﺮﯾـﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳﻤﺘـﯽ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﺤﺖ هر ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﺎ هر ﮐﯿﻔﯿﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و این موضوع باعث شده اغلب کشاورزان متضرر شوند.

وی ادامه داد:  در سال جاری نیز براساس محاسبات انجام شده از سوی گندمکاران اگر گندم های فروخته شد را صرف مصارف خود و خوراک دام می کردند برایشان به صرفه تر بود تا فروش آن به صورت خرید تضمینی به دولت.

کبیری تصریح کرد: اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎر بهبود شرایط و توسعه بخش کشاورزی را داریم، ﺑﺎﯾﺪ روش عقلایی و خرید گندم از کشاورزان با قیمت واقعی در بازار را در پیش بگیریم که برای این قدام نیز قانون داریم.

نماینده مردم در مجلس دهم گفت: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، محصولات کشاورزی از جمله گندم باید در بورس کالا عرضه شود و با قیمت بازار مورد معامله قرار گیرد. این طرح که سیاست قیمت تضمینی نام دارد هم برای کشاورز و هم برای دولت مزیت های زیادی دارد و اگر جایگزین خرید تضمینی شود، تولید دلگرم می شود.

به گفته کبیری، باید توجه داشت ﯾﮑﯽ از مهمترین اﺛـﺮات اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﻨـﺪم اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز اﯾﻦ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ را دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار در ﺑﻮرس به فروش ﺑـﺮﺳﺎﻧﺪ و اگر قیمت بازار از نرخ اعلامی دولت پایین تر بود، در وهله اول ﻋﻤﺪه وﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮل را در دو روز از ﺑﻮرس درﯾﺎﻓﺖ می کند در وهله دوم ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧـﺮخ واﻗﻌﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ از سوی دولت به کشاورز پرداخت می شود.

عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: باید کشاورزان را با مزایای عرضه گندم در بورس آشنا کنیم تا بدانند اگر محصولشان را روانه بورس کنند، چند روزه به عمده پولشان آن هم نرخ واقعی بازار می رسند. از طرفی اگر قیمت بازار از نرخ اعلامی دولت بالاتر باشد که کل مبلغ را دریافت می کنند اما اگر پایین تر باشد از سوی دولت به حسابشان واریز می شود.

وی با تاکید بر اینکه با توسعه قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی می توان از کشاورزان حمایت کرد، افزود: گندم یک کالای استراتژیک بوده و عرضه این محصول به‌صورت قیمت تضمینی در بورس به نفع گندمکاران است. به طور یقین ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺛﻤﺮات زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان و اﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ همراه خواهد داﺷﺖ.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس با تاکید بر اینکه نقش بورس کالا کشف قیمت واقعی محصولات است تصریح کرد: هر محصول استراتژیک کشاورزی که کشف قیمت واقعی نشود و عرضه آن از مبادی قانونی صورت نگیرد، قطعا فسادی در آن ایجاد خواهد شد؛ بنابراین به طور یقین عرضه محصولات کشاورزی به خصوص گندم در بورس کالامی‌تواند به کشف واقعی قیمت منجر شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس به واردات گندم و آسیب های جدید آن به تولید ملی اشاره کرد و اظهارداشت: به طوریقین با عرضه گندم در بورس کالا قیمت و نیاز واقعی این محصول در کشور مشخص خواهد شد و کمبودها در این بخش از تولید داخلی تامین شده و در چنین حالتی خرید گندم از خارج و واردات آن  توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

وی گفت: باید تاکید کرد عرضه گندم در قالب سیاست قیمت تضمینی باعث می شود تا این محصول مهم و استراتژیک در فضایی شفاف مورد معامله قرار گرفته و در نهایت به سمت واقعی شدن قیمت این محصول حرکت کنیم به طوری که دیگر کشاورزان نگران ارزان ‌فروشی محصولات خود نبوده و از همه مهمتر شاهد واردات و خروج ارز از کشور نخواهیم بود.

او در پایان اذعان داشت: رشد کیفیت گندم تولیدی به دلیل ارزیابی کیفی محصولات قبل از عرضه در بورس نیز از دیگر مزایای بورس کالاست که توصیه می شود به زودی عمده کالاهای کشاورزی از جمله گندم بر تابلوی بورس نقش ببندد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بورس كالا