دارو

شرکت‌های داروسازی سبحان انکولوژی، شیمی دارویی داروپخش، لابراتوارهای رازک، داروسازی کاسپین تامین، داروسازی دکتر عبیدی، داروسازی تولید دارو، داروسازی کوثر با انتشار گزارش عملکرد فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه اعلام کردند درآمد تجمعی آنها تا انتهای تاریخ یاد شده، به صورت افزایشی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۱۵۴ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال درآمد داشته است.

"دسانکو" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۲۸۷ میلیارد و ۵۶۹ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد ۹ ماهه "دشیمی" ۴۴ درصد افزایش یافت

شرکت شیمی دارویی داروپخش در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۱۹۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال درآمد داشته است.

"دشیمی" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۲۷۷ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از افزایش ۴۴ درصدی دارد.

افزایش ۴۰ درصدی در درآمد "درازک"

شرکت لابراتوارهای رازک در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۴۱۰ میلیارد و ۳ میلیون ریال درآمد داشته است.

"درازک" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۳ هزار و ۵۷۹ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال درامد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

کسب درآمد ۴۳۷ میلیارد ریال "کاسپین" طی یک ماه

شرکت داروسازی کاسپین تامین در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۴۳۷ میلیارد و ۸۳۶ میلیون ریال درآمد داشته است.

"کاسپین" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۲ هزار و ۹۳۳ میلیارد و ۰۲۲ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از رشد ۷۵ درصدی دارد.

افزایش ۵۶ درصدی در درآمد ۱۲ ماهه "دعبید"

شرکت داروسازی دکتر عبیدی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود یک هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال درآمد داشته است.

"دعبید" براساس عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، رشد ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.

کسب درآمد ۲۵۰ میلیاردی "دتولید" طی آذر ماه

شرکت داروسازی تولید دارو در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۲۵۰ میلیارد و ۸۰۵ میلیون ریال درآمد داشته است.

"دتولید" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۵۳۰ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از رشد ۵۱ درصدی دارد.

مروری بر درآمد یک و ۹ ماهه "دکوثر"

شرکت داروسازی کوثر در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۲۱۳ میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریال درآمد داشته است.

"دکوثر" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۳۸۴ میلیون ریال درامد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =

پربازدیدترین

آخرین‌های شركت‌ها و مجامع