.

هدف از حسابرسی، اظهار نظر حسابرس در خصوص انطباق صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های بااهمیت با استانداردهای حسابداری است.

 اظهارنظر حسابرس اعتبار صورتهای مالی را افزایش می‌دهد. اما عواملی چون قضاوت، استفاده از نمونه‌گیری در رسیدگی‌ها، محدودیت‌های ذاتی سیستم‌های حسابداری و کنترل‌های داخلی موجب می شود که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود.

اظهار نظر در گزارش حسابرس: بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره است که آیا صورتهای مالی، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.

انواع اظهار نظر حسابرسی:

اظهار نظر مقبول:  نظر مقبول زمانی اظهار می‌شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی، از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده و عاری از تحریف با اهمیت باشد.

اظهار نظر مشروط:  نظر مشروط زمانی اظهار می‌شود که عدم رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه صورت‌های مالی واحد مورد رسیدگی یا محدودیت در رسیدگی وجود و در مجموع  یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی باشد. موارد تحریف در بندهای مبانی اظهارنظر انعکاس و در بند اظهارنظر استثناء می‌شود.

اظهار نظر مردود:  در صورتی که عدم رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی، اساسی و فراگیر باشد و شواهد حسابرسی به تنهایی یا در مجموع، مطلوبیت کلی صورت‌های مالی را مخدوش کند گزارش حسابرس به صورت مردود صادر می شود.

عدم اظهارنظر: در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی، عدم اظهار نظر ارائه می شود.

اهمیت: اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند بر  قضاوت و تصمیم‌گیری یک استفاده‌کننده منطقی، صورتهای مالی تاثیر بگذارد.

برای کمی کردن اهمیت در حسابرسی از سطح اهمیت استفاده می‌شود که با اعمال ضرایب جدول در میانگین مجموع دارایی‌ها و درآمدها به دست می‌آید.

اقلام زیر سطح اهمیت ( به تنهائی یا در مجموع ) کم اهیمت تلقی شده و حسابرس در گزارش خود اشاره به آنها نمی‌ کند. شایان ذکر است تعیین سطح اهمیت توسط حسابرس، مستلزم قضاوت حرفه‌ای و امری نسبی است که تابع شرایط زمانی و مکانی است.

وظایف شرکت ها در ارتباط با تهیه صورت های مالی:

شرکت ها موظف‌اند صورتهای مالی و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی خود را براساس استانداردهای حسابداری، تهیه و حداکثر ظرف مهلت مقرر در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانونی، همزمان با انتشار عمومی، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال دارند.

سیستم حسابداری شرکت ها باید اطلاعات لازم برای تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه کند. همچنین برای تعیین بهای تمام شده از سیستم مدون حسابداری بهای تمام شده، استفاده شود.

صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای فرعی آن ها (تابعه ) و نیز صورت های مالی تلفیقی باید همواره توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد حسابرسی و  بازرسی قرار گیرد.

صورت‌های مالی و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها به گونه‌ای تهیه شود که حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به آن گزارش"عدم اظهارنظر" یا " مردود " ارائه نکرده باشد، طبق ماده ۱۰ آئین‌نامه انضباطی بورس، نماد معاملاتی شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه گزارش مردود یا عدم اظهارنظر گردیده اس، ادامه خواهد یافت.

۵.چنانچه به تشخیص هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار وضع شرکت از نظر مالی، تجاری، اعتباری و مدیریتی در مقایسه با زمان پذیرش یا نسبت به قبل نقصان یافته و تداوم تولید و سودآوری امکان پذیر نباشد، شرکت موظف است با ارسال گزارشی حاوی دلایل کافی به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به رفع مشکلات به وجود آمده اقدام و ظرف مدت تعیین شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اصلاح ساختار و بهینه نمودن روند فعالیت کوشش کند.

در صورتی‌که عملکرد شرکت در پایان سال مالی منتج به زیان شده باشد، شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ارائه گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی، دلایل زیان‌دهی و برنامه آتی خود را برای رفع موانع و سودآور شدن شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهد.

۷.شرکت‌هایی که بر اثر زیان‌های وارده مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده‌اند ٬ باید به گونه‌ای عمل کنند که حداکثر ظرف مدت یک سال از شمول ماده مذکور خارج شوند. در غیر این صورت معاملات سهام شرکت‌های مذکور از طریق تابلو غیررسمی بورس انجام می گیرد.

۸.شرکت موظف است علاوه بر رعایت مفاد آیین‌نامه افشای اطلاعات، سایر اطلاعات مورد نیاز بازار سرمایه را به درخواست سازمان، به سازمان ارسال کند.

۹.در صورت تصویب و اجرای طرح های توسعه و تکمیل، شرکت موظف است سازمان را از چگونگی و مراحل اجرایی طرح‌های مزبور مطلع کرده و با ذکر جزییات طرح توسعه از قبیل میزان هزینه‌های انجام‌شده ٬ درصد کار انجام ‌شده و پیش‌بینی میزان هزینه آتی، منابع مالی جهت تأمین هزینه‌های طرح، زمان احتمالی بهره‌برداری از طرح، تأثیر در سودآوری و سایر اطلاعات بااهمیت درخصوص طرح مزبور را هر ۶ ماه یکبار به سازمان ارسال کند.

.۱۰رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز سازماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار می‌باشد، ضروری است.

.۱۱عدم وجود سیستم کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، مانع از دسترسی به موارد ذکر شده در بندهای فوق الاشاره  است.
 

*محمود رضایی،  مدرس دانشگاه

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها