داروسازی

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۰۲درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۱۵۳درصد سود عملیاتی، افزایش ۲۵۱درصد سود خالص، افزایش ۱۱۲درصد دارایی‌ها و افزایش ۴۹۳درصد سود انباشته داشته است.

P/E، به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) سهم  شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک  ۲۸.۶۴ بوده که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۷.۶۸ است، ریسک بالاتری را نشان می دهد.

زیان خالص "دبالک" در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ یک هزار و ۱۴۰ میلیون ریال است.

 زیان هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ ماهه آذر ۹۹ مبلغ سه ریال است.

حاشیه سود عملیاتی شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ برابر ۳۰.۹۱درصد بوده  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲۴درصد افزایش یافته است و به علت افزایش سود عملیاتی شرکت است.

نسبت حاشیه سود خالص "دبالک" در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ برابر ۲۰.۷۹درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۲درصد افزایش یافته است که به علت افزایش سود خالص شرکت است.

جمع بدهی ها به جمع دارایی های این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ برابر ۵۰.۸۰درصد است و نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ کاهش ۱۴.۲۰درصد داشته است که بیانگر این است که شرکت نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته میزان کمتری از دارایی هایش از بدهی ها تامین می کند.

نسبت سود انباشته به دارایی های شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک برابر با ۰.۱۶ است که نسبت به ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۸ رشد ۰.۲۱ را نشان می دهد که دلیل آن رشد سود انباشته شرکت است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

  • افزایش ۱۰۲درصد درآمدهای عملیاتی
  • افزایش ۱۵۳درصد سود عملیاتی
  • افزایش ۲۵۱درصد سود خالص
  • افزایش ۱۱۲درصد دارایی‌ها
  • افزایش ۴۹۳ درصد سود انباشته
  • افزایش ۵۰درصد حقوق مالکانه
  • افزایش حاشیه سود خالص از ۲۹.۶۷درصد به ۳۰.۹۱ درصد
  • کاهش حاشیه سود ناخالص از ۴۳.۰۴درصد به ۳۹.۴۷ درصد
  • افزایش بازده دارایی از ۱۸.۲۱درصد به ۲۷.۸۴ درصد
  • کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از ۷۵.۲۱درصد به ۵۹.۱۱ درصد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =

پربازدیدترین

آخرین‌های شركت‌ها و مجامع