کاشی

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در دوره منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۱۲ ماهه سال گذشته افزایش ۵۹ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۶۰ درصد سود عملیاتی، افزایش ۹۴ درصد سود خالص، افزایش ۶۵ درصد دارایی ها، افزایش ۴۳ درصد سود انباشته و افزایش ۷۸ درصد حقوق مالکانه داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)،  P/E سهم شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، برابر با ۱۷.۷۳ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۲۳.۲۴ لست، ریسک پایین تری را نشان می دهد.

سود خالص "کسرا" در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ یک هزار و ۱۵۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۴ درصد داشته است.

 سود هر سهم این شرکت پس از کسر مالیات در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۹۰۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۴ درصد داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

 • افزایش ۵۹ درصد درآمدهای عملیاتی
 • افزایش ۶۰ درصد سود عملیاتی
 • افزایش ۹۴ درصد سود خالص
 • افزایش ۶۵ درصد دارایی ها
 • افزایش ۴۳ درصد سود انباشته
 • افزایش ۷۸ درصد حقوق مالکانه
 • افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۶.۶ درصدبه ۴۶.۴ درصد
 • افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۴۳.۹ درصدبه ۴۴.۲ درصد
 • افزایش حاشیه سود خالص از ۴۹.۱ درصدبه ۵۹.۹ درصد
 • افزایش بازده دارایی از ۴۱.۳ درصدبه ۴۸.۹ درصد
 • افزایش بازده حقوق صاحبان سهام۵۶.۲ درصدبه۶۳.۴ درصد

همچنین، درآمدهای عملیاتی شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۱۹۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش داشته است.

این شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۱۰۳ میلیارد تومان هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

هزینه مالی "کسرا" در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۶.۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳۹ درصد افزایش داشته است.

بازده حقوق صاحبان سهام این شرکت یا همان ROE  که معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است است، در سال ۹۹ برابر ۶۳.۴ درصد درصد است؛ در حالی که در سال ۹۸ برابر ۵۶.۲ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته ۷.۲ درصد افزایش یافته است.نسبت ROE صنعت عدد ۷۸ درصد را نشان می دهد و ROE شرکت ۱۴.۶ درصد پایین تر از متوسط صنعت است.

نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:

۱- نسبت گردش دارایی ها: این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. این نسبت در سال ۹۸ برابر ۰.۸۴ بوده و در سال ۹۹ برابر ۰.۸۲ بوده است و شاهد کاهش ۰.۰۲ گردش دارایی ها می باشیم. علت کاهش این نسبت رشد بیشتر دارایی های شرکت نسبت به درآمد است.

۲- اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال ۹۹ عدد ۱.۲۵ نشان می دهد و در سال ۹۸ برابر ۱.۳۴ بوده است و  بیانگر کاهش ۰.۰۹ اهرم مالی است که علت کاهش این نسبت رشد بیشتر حقوق صاحبان سهام نسبت به دارایی های شرکت است.

۳- نسبت حاشیه سود(خالص): درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است. این نسبت از ۴۹.۱ درصد به ۵۹.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =

پربازدیدترین

آخرین‌های شركت‌ها و مجامع