تیتر سه سرویس

 • "پردیس" خریدار و فروشنده بود

  طی فروردین ماه؛

  "پردیس" خریدار و فروشنده بود

  شركت‌ها و مجامعشرکت سرمایه گذاری پردیس در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال سود کسب کرد.

 • تعیین سود ۱۹۷۸ ریالی "وبهمن"

  در مجمع عمومی به تصویب رسید؛

  تعیین سود ۱۹۷۸ ریالی "وبهمن"

  شركت‌ها و مجامعمجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری بهمن تقسیم مبلغ ۱۹۷۸ ریال سود خالص هر سهم و ۳۲۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

 • "صبا" ۸ هزار میلیارد سود کسب کرد

  از واگذاری های فروردین ماه؛

  "صبا" ۸ هزار میلیارد سود کسب کرد

  شركت‌ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۸ هزار و ۳۴۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال سود کسب کرد.

 • سود "سفانو" افزایشی شد

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  سود "سفانو" افزایشی شد

  شركت‌ها و مجامعشرکت سیمان فارس نو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۱۱ درصدی در سود هر سهم، افزایش ۱۷ درصدی در سود خالص و افزایش ۷۰ ۴۸ در سود عملیاتی داشته است.

 • سرمایه "ولشرق " ۲۳۳ درصد افزایش می‌یابد

  در صورت تصویب؛

  سرمایه "ولشرق " ۲۳۳ درصد افزایش می‌یابد

  شركت‌ها و مجامعهیات مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق پیشنهاد افزایش سرمایه یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی، معادل ۲۳۳ درصد سرمایه این شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد داد.

 • سود "دعبید" تغییر چندانی نداشت

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  سود "دعبید" تغییر چندانی نداشت

  شركت‌ها و مجامعشرکت داروسازی دکتر عبیدی در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۲۹ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۳۴ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

 • سود هر سهم "وامید" افزایش چشمگیری داشت

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  سود هر سهم "وامید" افزایش چشمگیری داشت

  شركت‌ها و مجامعشرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۲۲۰۳ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۷۹۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۷۷ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

 • "بموتو" ۴۵۸۹ ریال سود ساخت

  طی ۶ماه؛

  "بموتو" ۴۵۸۹ ریال سود ساخت

  شركت‌ها و مجامعشرکت موتوژن در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۱۵۵ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۱۶۳ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

 • سود "گوهران" افزایش یافت

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  سود "گوهران" افزایش یافت

  شركت‌ها و مجامعشرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۲۳۶ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۸ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۲۴۷ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

 • "وصنا" ۶۳۴ ریال به هر سهم اختصاص داد

  طی دوره ۳ ماهه؛

  "وصنا" ۶۳۴ ریال به هر سهم اختصاص داد

  شركت‌ها و مجامعشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۶۳۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۱۷۸ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۲۵۶ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

 • زیان "ثاخت" کاهشی شد

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  زیان "ثاخت" کاهشی شد

  شركت‌ها و مجامعشرکت بین المللی توسعه ساختمان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۱۶ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش ۲۰ درصدی در زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به شهریور ۹۹، زیان هر سهم را ۲۰ ریال اعلام کرده بود.

 • مروری بر عملکرد "وبیمه"

  مروری بر عملکرد "وبیمه"

  شركت‌ها و مجامعشرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۳۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۴۱ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

 • "حکشتی" به سود رسید

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  "حکشتی" به سود رسید

  شركت‌ها و مجامعشرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۶۳ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۳۰ ریال اعلام شده بود، از سودسازی در هر سهم حکایت دارد.

 • سود "سپ" ۲ برابر شد

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  سود "سپ" ۲ برابر شد

  شركت‌ها و مجامعشرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۱۰۲ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۱۰۰ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

 • "کفپارس" به سود رسید

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  "کفپارس" به سود رسید

  شركت‌ها و مجامعشرکت فرآورده های نسوز پارس در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۵۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۷ ریال اعلام شده بود، از سودسازی در هر سهم حکایت دارد.

 • افزایش سود "بهپاک" چشمگیر بود

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  افزایش سود "بهپاک" چشمگیر بود

  شركت‌ها و مجامعشرکت صنعتی بهپاک در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۶۱۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۱۲ ریال اعلام شده بود، از افزایش چشمگیری در هر سهم حکایت دارد.

 • "شتوکا" ۲۰۰۳ ریال سود ساخت

  طی ۱۲ ماه؛

  "شتوکا" ۲۰۰۳ ریال سود ساخت

  شركت‌ها و مجامعشرکت توکا رنگ فولاد سپاهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۳ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۲۰۴ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۶۶ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

 • سود "ثپردیس" کاهشی شد

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  سود "ثپردیس" کاهشی شد

  شركت‌ها و مجامعشرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، کاهش ۹۳ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و کاهش ۴۰ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

 • سود "اخابر" کاهشی شد

  در صورت مالی تلفیقی؛

  سود "اخابر" کاهشی شد

  شركت‌ها و مجامعشرکت مخابرات ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ (صورت های مالی تلفیقی)، کاهش ۱۷ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و کاهش ۳۷ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

 • مروری بر کارنامه یک ساله "سفار"

  مروری بر کارنامه یک ساله "سفار"

  شركت‌ها و مجامعشرکت سیمان فارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۶۴۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۳۵۴ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۹۵ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

 • سرمایه "انرژی " ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد

  در صورت تصویب؛

  سرمایه "انرژی " ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد

  شركت‌ها و مجامعهیات مدیره شرکت بورس انرژی ایران پیشنهاد افزایش سرمایه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی، معادل ۲۰۰ درصد سرمایه این شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد داد.

 • "ثشرق" از زیان به سود رسید

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  "ثشرق" از زیان به سود رسید

  شركت‌ها و مجامعشرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۶۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۴۱ ریال اعلام شده بود، از سودسازی در هر سهم حکایت دارد.

 • سود "پکویر" افزایشی شد

  نسبت به دوره مشابه گذشته؛

  سود "پکویر" افزایشی شد

  شركت‌ها و مجامعشرکت کویر تایر در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۳۶ درصدی در سود هر سهم، افزایش ۳۲۴ درصدی در سود خالص و افزایش ۳۰۵ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

 • مروری بر عملکرد ۳ ماهه "وغدیر"

  مروری بر عملکرد ۳ ماهه "وغدیر"

  شركت‌ها و مجامعشرکت سرمایه گذاری غدیر در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۴۲ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۶۸ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

 • "سخاش" ۷۱۰۰ سود ساخت

  طی دوره ۱۲ ماهه؛

  "سخاش" ۷۱۰۰ سود ساخت

  شركت‌ها و مجامعشرکت سیمان خاش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۷۱۰۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۸۸۴ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۸۳ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

پربازدیدترین

آخرین‌های شركت‌ها و مجامع